www fifa world cup com Chúng tôi một bước nhỏ gần hơn để trả tiền cho những người chơi nghiêng đầy đủ

Đối với tất cả các bạn là cựu thành viên của poker nghiêng hoàn toàn cư trú tại Hoa Kỳ, don lồng trở nên quá phấn khích.Mặc dù có những phát triển đáng tin cậy trong việc trả nợ cho người chơi poker người Mỹ cuối cùng, chính phủ Hoa Kỳ chỉ thực hiện các bước nhỏ nhất đến gần hơn với ngày hôm đó, ít nhất, là điều cần biết ơn.

Một bản cập nhật trong vụ án đã được công bố vào thứ ba bởi Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ (USAO) cho Quận Nam New York.Theo Tuyên bố, họ hiện đang đánh giá các quản trị viên khiếu nại để xử lý các khoản bồi hoàn.

Đây chỉ là bước tiến nhỏ nhất, vì đây là hai tháng trước, USAO đã đăng một thông báo công việc để nhận đơn xin quản trị viên khiếu nại để xử lý các khoản hoàn trả trong vụ kiện đầy đủ liên tục. Là một phần của thông báo, những người chơi Full Tilt, được thông báo rằng các thủ tục thực tế của một quản trị viên khiếu nại tiềm năng sẽ không bắt đầu cho đến khi sớm nhất, tháng 1 năm 2013.

Nói rằng đây sẽ là một công việc to lớn là một cách nói xấu. Thông báo việc làm yêu cầu yêu cầu từ các bên quan tâm, những người chịu trách nhiệm cho nhiều hoạt động trong vụ án, bao gồm những thứ như mua lại và đánh giá hồ sơ giao dịch tài chính từ các nguyên đơn và phân tích toàn bộ cơ sở dữ liệu poker nghiêng đầy đủ của hồ sơ tài khoản người dùng hiện hành.

Để áp dụng cho vị trí khổng lồ, mỗi quản trị viên yêu cầu dự kiến ??sẽ cung cấp một sơ yếu lý lịch hoàn chỉnh, chi tiết mức độ kinh nghiệm của họ với các khiếu nại và bất kỳ lĩnh vực chuyên môn nào có liên quan. Nếu vì bất kỳ lý do nào, có thể có xung đột lợi ích liên quan đến khả năng của người nộp đơn để thực hiện các nhiệm vụ cần thiết, các ứng viên cũng được yêu cầu tiết lộ thông tin này.

Người ta ước tính rằng cơ sở cầu thủ Mỹ Tilt Poker đầy đủ bị nợ một khoản tiền tích lũy là 159 triệu đô la, để được phân bổ một cách thích hợp giữa khoảng 1,3 triệu người chơi. Đó là 1,3 triệu yêu cầu để xem xét, 1,3 triệu hồ sơ để phân tích.

Về mặt tích cực, tất cả số tiền được hoàn trả đã được đặt sang một bên, nhờ PokerStars, người đã trả tổng cộng 731 triệu đô la cho Hoa Kỳ DOJ để trả tiền phạt của họ, trả nợ cho Hoa Kỳ và các thành viên quốc tế về poker nghiêng hoàn toàn, Poker, cũng như mua lại các thương hiệu nghiêng đầy đủ.

Tuần trước, có báo cáo rằng đại diện của Liên minh Người chơi Poker (PPA) đã gặp gỡ với việc tịch thu tài sản và phòng rửa tiền của Bộ Tư pháp để kiểm tra tình trạng hoàn lại tiền hiện tại của người chơi. John Pappas, giám đốc điều hành của PPA, được gọi là cuộc họp trực tuyến và hiệu quả.

Pappas phát hành a Tuyên bố từ PPA Điều đó nói rằng, thật không may, việc hoàn thành quy trình hoàn trả là một chặng đường dài. Bước đầu tiên trong quy trình này sẽ là việc thuê bộ phận của một quản trị viên khiếu nại của bên thứ ba, sau một quy trình đấu thầu: không có ngày nào chắc chắn cho lựa chọn đó xảy ra. Nhưng điều hiển nhiên là ngay cả khi một quản trị viên yêu cầu được thuê, các thủ tục tịch thu và thuyên giảm yêu cầu một quy trình hành chính đáng kể phải được tuân thủ trước khi người chơi bắt đầu nhìn thấy tiền của họ.

Mặc dù một ngày trả nợ thực tế của cơ sở người chơi American Tilt Tilt đầy đủ chắc chắn là một chặng đường rất dài, nhưng ít nhất chúng ta cũng có thể thấy các bước thu nhỏ được thực hiện, ngày sơ bộ được đặt ra và một số loại hành động được thực hiện.