Cookies giúp chúng tôi cung cấp, cải thiện và nâng cao dịch vụ của chúng tôi.Trang web của chúng tôi không thể hoạt động mà không có cookie, vì vậy bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý sử dụng cookie của chúng tôi.
ĐƯỢC RỒI
Tìm hiểu thêm

Thiết bị di động hoặc thiết bị màn hình nhỏ được phát hiện!

Vui lòng chọn phiên bản trang web:
 
phiên bản điện thoại
 
Phiên bản trang web đầy đủ

vn vs uae mấy giờ Dự đoán, thống kê và mẹo phù hợp cho 2022-09-21

trở lại đầu trang

Hoa tiêu

Tôi sẽ dự đoán các trận đấu

 
MỞ RỘNG TẤT CẢ
 
Sụp đổ tất cả
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Colombia - Clausura đầu tiên
gần X
18:15
TIỀN BOA
2
 
2022-09-21 18:15
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
38
29
33
27
42
31
74
50
23
48
52
Dự đoán của bạn
 
số 8
 
2
 
7
hành động
 
 
gần X
16: 1
TIỀN BOA
1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
50
27
23
38
43
19
67
42
21
47
53
Dự đoán của bạn
 
12
 
2
 
5
hành động
 
 
gần X
14: 0
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-21 14: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
42
33
25
28
51
21
63
35
22
39
61
Dự đoán của bạn
 
4
 
7
 
7
hành động
 
 
gần X
12:00
TIỀN BOA
12
 
2022-09-21 12:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
42
25
33
22
61
17
75
47
23
43
57
Dự đoán của bạn
 
5
 
4
 
11
hành động
 
 
Quảng cáo
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Brazil - Sê -ri B.
gần X
17: 0
TIỀN BOA
1
 
2022-09-21 17: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
56
26
18
40
41
19
71
45
24
43
57
Dự đoán của bạn
 
6
 
0
 
3
hành động
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Nhật Bản - League Cup
gần X
03:00
TIỀN BOA
X
 
2022-09-21 03:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
39
35
26
33
39
28
81
54
28
57
43
Dự đoán của bạn
 
số 8
 
2
 
2
 
hành động
2
 
gần X
03:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-21 03:00
3
Ht 0: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
26
27
47
21
43
36
78
53
32
46
54
Dự đoán của bạn
 
0
 
4
 
số 8
 
hành động
1
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Peru - Liga 1 Clausura
gần X
17: 3
TIỀN BOA
X
 
2022-09-21 17: 3
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
39
35
26
29
45
26
49
25
11
40
60
Dự đoán của bạn
 
3
 
3
 
1
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Costa Rica - Aperture Division Division
gần X
18: 0
TIỀN BOA
1
 
2022-09-21 18: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
64
21
15
45
38
17
888
64
37
51
49
Dự đoán của bạn
 
6
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
19:00
TIỀN BOA
2
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
22
23
55
19
37
44
81
60
30
53
47
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
6
hành động
 
 
gần X
16:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-21 16:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
37
30
33
26
43
31
75
57
30
51
49
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
4
hành động
 
 
gần X
10:00
TIỀN BOA
1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
47
27
26
36
36
28
72
53
37
51
49
Dự đoán của bạn
 
5
 
5
 
1
hành động
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Châu Âu (UEFA) - League B
11:45
 
 
X2
gần X
11:45
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-21 11:45
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
25
34
41
23
46
31
82
51
33
51
49
Dự đoán của bạn
 
số 8
 
12
 
25
hành động
1
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
El Salvador - Viên nóng bỏng của Primera Division
gần X
18:15
TIỀN BOA
1
 
2022-09-21 18:15
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
62
26
12
43
39
18
95
63
36
66
35
Dự đoán của bạn
 
4
 
3
 
0
hành động
 
 
gần X
14: 1
TIỀN BOA
1
 
2022-09-21 14: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
54
29
17
33
53
14
60
45
10
45
55
Dự đoán của bạn
 
3
 
1
 
0
hành động
 
 
Quảng cáo
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Cộng hòa Séc - FA Cup
gần X
09:00
TIỀN BOA
2
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
15
27
58
15
29
56
85
50
23
50
50
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
11
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Israel - Leumit League
gần X
09:30
TIỀN BOA
1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
51
26
23
37
44
19
66
48
26
45
55
Dự đoán của bạn
 
7
 
3
 
1
hành động
 
 
gần X
09:30
TIỀN BOA
1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
48
24
28
25
56
19
81
54
31
47
53
Dự đoán của bạn
 
5
 
3
 
2
hành động
 
 
gần X
09:30
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-21 09:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
30
32
38
20
47
33
72
50
29
50
50
Dự đoán của bạn
 
1
 
6
 
6
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Hàn Quốc - K -League 2
gần X
03:30
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-21 03:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
46
35
19
41
32
27
95
72
40
62
38
Dự đoán của bạn
 
9
 
7
 
1
 
hành động
 
 
gần X
03:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-21 03:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
41
35
24
37
37
26
75
49
32
56
44
Dự đoán của bạn
 
7
 
6
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Iran - Azadegan League
gần X
07:45
TIỀN BOA
X
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
36
42
22
33
45
22
85
43
17
50
50
Dự đoán của bạn
 
5
 
3
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Mexico - Liga de Mở rộng MX Apertura
gần X
19:05
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-21 19:05
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
41
30
29
39
31
30
92
63
30
50
50
Dự đoán của bạn
 
2
 
0
 
3
hành động
 
 
gần X
15:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-21 15:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
51
28
21
42
32
26
63
40
13
43
56
Dự đoán của bạn
 
3
 
3
 
1
hành động
 
 
gần X
17:05
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-21 17:05
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
49
36
15
33
52
15
60
40
30
50
50
Dự đoán của bạn
 
3
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
19:05
TIỀN BOA
1
 
2022-09-21 19:05
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
50
29
21
42
31
27
80
70
45
55
45
Dự đoán của bạn
 
3
 
2
 
0
hành động
 
 
Quảng cáo
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Nhật Bản - J. League 2
gần X
03:00
TIỀN BOA
X
 
2022-09-21 03:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
38
35
27
36
42
22
74
46
26
34
66
Dự đoán của bạn
 
2
 
3
 
1
 
hành động
1
 
gần X
03:00
TIỀN BOA
X
 
2022-09-21 03:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
40
35
25
28
49
23
76
48
27
59
41
Dự đoán của bạn
 
5
 
9
 
0
 
hành động
1
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Costa Rica - Liga de Ascenso Apertura Group B
gần X
13:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-21 13:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
43
31
26
44
27
29
95
65
35
60
40
Dự đoán của bạn
 
1
 
2
 
1
hành động
 
 
gần X
10:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-21 10:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
27
26
47
22
38
40
80
65
35
65
35
Dự đoán của bạn
 
1
 
3
 
2
hành động
 
 
gần X
10:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-21 10:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
46
32
22
36
34
30
90
65
30
60
40
Dự đoán của bạn
 
5
 
3
 
1
hành động
 
 
gần X
13:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-21 13:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
53
24
23
44
32
24
90
80
40
70
30
Dự đoán của bạn
 
2
 
1
 
1
hành động
1
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Argentina - Liên bang A Zona A
gần X
12:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-21 12:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
37
30
33
29
39
32
60
40
10
45
55
Dự đoán của bạn
 
1
 
5
 
3
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Tây Ban Nha - Nhóm RFEF -nhóm Segunda 1
11:00
 
1x
gần X
11:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-21 11:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
49
30
21
36
49
15
70
40
15
40
60
Dự đoán của bạn
 
6
 
4
 
2
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Tây Ban Nha - Segunda Division RFEF -Group 2
gần X
11:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-21 11:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
54
25
21
40
41
19
50
30
10
30
70
Dự đoán của bạn
 
1
 
0
 
2
hành động
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Châu Âu (UEFA) - vòng trình độ
gần X
03:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-21 03:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
75
16
9
65
27
số 8
90
85
50
60
40
Dự đoán của bạn
 
11
 
1
 
0
 
hành động
 
 
gần X
03:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-21 03:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
84
11
5
83
11
6
95
80
45
25
75
Dự đoán của bạn
 
số 8
 
0
 
0
 
hành động
 
 
gần X
03:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-21 03:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
85
10
5
83
10
7
85
80
55
45
55
Dự đoán của bạn
 
số 8
 
1
 
0
 
hành động
 
 
gần X
05:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-21 05:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
85
10
5
83
12
5
85
60
40
25
75
Dự đoán của bạn
 
9
 
0
 
0
 
hành động
 
 
gần X
05:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-21 05:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
71
21
số 8
69
19
12
95
60
40
40
60
Dự đoán của bạn
 
5
 
1
 
0
 
hành động
 
 
gần X
05:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-21 05:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
26
24
50
18
26
56
80
50
30
55
45
Dự đoán của bạn
 
0
 
1
 
6
 
hành động
 
 
gần X
07:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-21 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
22
29
49
19
36
45
70
40
20
45
55
Dự đoán của bạn
 
0
 
1
 
2
 
hành động
 
 
gần X
08:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-21 08:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
32
28
40
27
40
33
60
55
25
60
40
Dự đoán của bạn
 
1
 
3
 
1
 
hành động
 
 
gần X
09:00
TIỀN BOA
2
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
32
26
42
21
40
39
70
55
35
50
50
Dự đoán của bạn
 
0
 
2
 
2
hành động
 
 
gần X
09:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-21 09:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
81
14
5
56
25
19
80
70
45
40
60
Dự đoán của bạn
 
3
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
09:30
TIỀN BOA
1
 
2022-09-21 09:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
53
19
28
34
50
16
90
70
30
55
45
Dự đoán của bạn
 
1
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
10:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-21 10:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
19
23
58
15
33
52
60
60
30
40
60
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
4
hành động
 
 
gần X
10:30
TIỀN BOA
1
 
2022-09-21 10:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
85
10
5
82
12
6
85
70
55
20
80
Dự đoán của bạn
 
số 8
 
1
 
1
hành động
 
 
gần X
10:30
TIỀN BOA
X2
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
29
32
39
25
47
28
90
45
20
55
45
Dự đoán của bạn
 
0
 
2
 
0
hành động
1
 
gần X
07:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-21 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
15
16
69
15
19
66
85
60
50
50
50
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
4
 
hành động
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Châu Âu (UEFA) - Phụ nữ UEFA Champions League
gần X
06:30
TIỀN BOA
2
 
2022-09-21 06:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
26
21
53
17
35
48
78
57
40
39
61
Dự đoán của bạn
 
0
 
4
 
7
 
hành động
 
 
gần X
09:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-21 09:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
33
32
35
28
38
34
87
63
44
52
48
Dự đoán của bạn
 
0
 
3
 
0
hành động
 
 
gần X
09:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-21 09:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
15
14
71
15
25
60
74
54
43
33
67
Dự đoán của bạn
 
2
 
1
 
số 8
hành động
 
 
gần X
09:30
TIỀN BOA
2
 
2022-09-21 09:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
15
19
66
16
28
56
78
57
32
49
51
Dự đoán của bạn
 
1
 
0
 
số 8
hành động
 
 
gần X
10:00
TIỀN BOA
2
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
35
22
43
26
30
44
91
72
48
59
41
Dự đoán của bạn
 
2
 
2
 
1
hành động
 
 
gần X
11:30
TIỀN BOA
1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
79
13
số 8
66
25
9
84
67
39
45
55
Dự đoán của bạn
 
9
 
1
 
0
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Hoa Kỳ - Giải vô địch USL
gần X
16:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-21 16:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
30
32
38
27
42
31
86
64
42
67
33
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
0
hành động
 
 
gần X
16:00
TIỀN BOA
2
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
16
26
58
16
40
44
78
59
30
50
50
Dự đoán của bạn
 
1
 
0
 
1
hành động
 
 
gần X
19:30
TIỀN BOA
1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
49
29
22
34
41
25
76
57
37
56
44
Dự đoán của bạn
 
1
 
0
 
0
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Hoa Kỳ - Phụ nữ NWSL
gần X
16:00
TIỀN BOA
X2
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
23
32
45
24
30
46
90
75
50
70
30
Dự đoán của bạn
 
1
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
16:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-21 16:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
17
25
58
15
37
48
65
45
15
55
45
Dự đoán của bạn
 
0
 
1
 
0
hành động
 
 
gần X
19:00
TIỀN BOA
1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
58
29
13
56
25
19
75
60
40
45
55
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
19:30
TIỀN BOA
X
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
35
38
27
34
34
32
55
40
20
55
45
Dự đoán của bạn
 
0
 
2
 
0
hành động
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Trò chơi thân thiện - Friendlies
gần X
05:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-21 05:00
0
Ht 1: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
56
22
22
44
36
20
76
54
30
34
66
Dự đoán của bạn
 
2
 
0
 
0
 
hành động
 
 
gần X
11:45
TIỀN BOA
1
 
2022-09-21 11:45
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
57
18
25
31
60
9
82
63
37
40
60
Dự đoán của bạn
 
2
 
3
 
2
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Argentina - Liên bang A Zona B
gần X
18:15
TIỀN BOA
X2
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
38
32
30
34
34
32
65
40
10
50
50
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Hoa Kỳ - USL League One
gần X
19:00
TIỀN BOA
2
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
36
29
35
29
39
32
75
57
32
54
46
Dự đoán của bạn
 
1
 
0
 
1
hành động
 
 
gần X
19:30
TIỀN BOA
X2
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
34
33
33
27
49
24
75
55
37
57
43
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Anh - FA Cup
gần X
11:45
TIỀN BOA
2
 
2022-09-21 11:45
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
39
29
32
23
44
33
69
54
33
49
51
Dự đoán của bạn
 
0
 
5
 
2
hành động
 
 
gần X
11:30
TIỀN BOA
2
 
2022-09-21 11:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
33
28
39
29
36
35
84
66
38
64
36
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
1
hành động