Cookies giúp chúng tôi cung cấp, cải thiện và nâng cao dịch vụ của chúng tôi. Trang web của chúng tôi không thể hoạt động mà không có cookie, vì vậy bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý sử dụng cookie của chúng tôi.
ĐƯỢC RỒI
Tìm hiểu thêm

Mobile hoặc màn hình nhỏ được phát hiện!

Vui lòng chọn phiên bản trang web:
 
Phiên bản điện thoại
 
Phiên bản trang web đầy đủ

vòng loại world cup châu á Dự đoán, thống kê và mẹo phù hợp cho 2022-09-2

Trở lại đầu trên cùng

Hoa tiêu

Tôi sẽ dự đoán các trận đấu

 
MỞ RỘNG TẤT CẢ
 
Sụp đổ tất cả
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Châu Âu (UEFA) - Liên minh
gần X
11:45
TIỀN BOA
1
 
2022-09-22 11:45
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
777
15
số 8
61
31
số 8
888
71
43
45
55
Dự đoán của bạn
 
26
 
2
 
0
hành động
 
 
11:45
 
1
gần X
11:45
TIỀN BOA
1
 
2022-09-22 11:45
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
70
20
10
45
36
19
84
55
30
36
64
Dự đoán của bạn
 
20
 
1
 
3
hành động
 
 
gần X
11:45
TIỀN BOA
2
 
2022-09-22 11:45
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
21
31
48
19
41
40
87
64
36
65
35
Dự đoán của bạn
 
3
 
6
 
13
hành động
 
 
gần X
11:45
TIỀN BOA
X
 
2022-09-22 11:45
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
40
34
26
36
42
22
83
56
31
54
46
Dự đoán của bạn
 
5
 
số 8
 
5
hành động
 
 
Quảng cáo
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Cộng hòa Ireland - Sư đoàn hàng đầu
gần X
11:45
TIỀN BOA
2
 
2022-09-22 11:45
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
24
29
47
19
40
41
84
53
26
40
60
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
1
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Colombia - Clausura đầu tiên
gần X
16: 1
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-22 16: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
42
32
26
32
41
27
74
41
24
50
50
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
1
hành động
 
 
gần X
12:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-22 12:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
47
26
27
33
46
21
65
43
20
40
60
Dự đoán của bạn
 
1
 
0
 
1
hành động
 
 
gần X
14:05
TIỀN BOA
1
 
2022-09-22 14:05
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
46
29
25
34
44
22
75
49
23
38
62
Dự đoán của bạn
 
0
 
1
 
1
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Israel - Leumit League
gần X
09:30
TIỀN BOA
X2
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
26
33
41
22
49
29
76
42
25
55
45
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
09:30
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-22 09:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
46
33
21
38
38
24
81
45
20
49
51
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
09:30
TIỀN BOA
X
 
2022-09-22 09:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
35
36
29
31
43
26
74
39
23
38
62
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
1
hành động
 
 
gần X
09:30
TIỀN BOA
X2
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
29
40
31
27
42
31
67
37
19
42
58
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
09:30
TIỀN BOA
X
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
40
39
21
25
62
13
73
50
23
41
59
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Châu Âu (UEFA) - League C
gần X
11:45
TIỀN BOA
1
 
2022-09-22 11:45
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
75
16
9
60
32
số 8
89
60
41
34
66
Dự đoán của bạn
 
19
 
0
 
1
hành động
 
 
gần X
11:45
TIỀN BOA
1
 
2022-09-22 11:45
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
61
25
14
44
41
15
87
59
33
46
54
Dự đoán của bạn
 
16
 
0
 
1
hành động
 
 
gần X
07:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-22 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
33
24
43
22
43
35
72
43
26
36
64
Dự đoán của bạn
 
7
 
1
 
2
hành động
 
 
gần X
11:45
TIỀN BOA
1
 
2022-09-22 11:45
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
55
25
20
44
43
13
74
48
36
45
55
Dự đoán của bạn
 
4
 
1
 
4
hành động
 
 
Quảng cáo
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Mexico - Liga de Mở rộng MX Apertura
gần X
17:05
TIỀN BOA
1
 
2022-09-22 17:05
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
54
29
17
50
33
17
84
47
17
34
66
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
15:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-22 15:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
62
25
13
51
35
14
55
35
10
30
70
Dự đoán của bạn
 
4
 
0
 
0
hành động
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Trò chơi thân thiện - Friendlies
gần X
03:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-22 03:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
69
18
13
54
33
13
68
53
32
37
63
Dự đoán của bạn
 
số 8
 
0
 
0
hành động
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Châu Âu (UEFA) - League D
09:00
 
1
gần X
09:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-22 09:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
47
25
28
30
45
25
72
47
24
43
57
Dự đoán của bạn
 
số 8
 
1
 
0
hành động
 
 
gần X
11:45
TIỀN BOA
2
 
2022-09-22 11:45
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
33
27
40
22
51
27
76
50
27
29
71
Dự đoán của bạn
 
1
 
0
 
6
hành động
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Scotland - Cup Thử thách
11:45
 
X2
gần X
11:45
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-22 11:45
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
26
30
44
20
45
35
72
47
24
54
46
Dự đoán của bạn
 
1
 
2
 
0
hành động
 
 
gần X
11:45
TIỀN BOA
1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
47
26
27
42
34
24
86
60
44
63
37
Dự đoán của bạn
 
0
 
1
 
1
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Brazil - Serie B
17:30
 
X
gần X
17:30
TIỀN BOA
X
 
2022-09-22 17:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
37
34
29
26
52
22
68
36
15
45
55
Dự đoán của bạn
 
1
 
0
 
1
hành động