Cookies giúp chúng tôi cung cấp, cải thiện và nâng cao dịch vụ của chúng tôi. Trang web của chúng tôi không thể hoạt động mà không có cookie, vì vậy bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý sử dụng cookie của chúng tôi.
ĐƯỢC RỒI
Tìm hiểu thêm

Thiết bị di động hoặc thiết bị màn hình nhỏ được phát hiện!

Vui lòng chọn phiên bản trang web:
 
phiên bản điện thoại
 
Phiên bản trang web đầy đủ

tin bóng đá 24h Dự đoán, thống kê và mẹo phù hợp cho 2022-09-23

trở lại đầu trang

Hoa tiêu

Tôi sẽ dự đoán các trận đấu

 
mở rộng tất cả
 
sụp đổ tất cả
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Châu Âu (UEFA) - Liên minh A
gần X
11:45
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-23 11:45
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
25
37
38
29
49
22
80
47
26
47
53
Dự đoán của bạn
 
1
 
5
 
1
hành động
 
 
gần X
11:45
TIỀN BOA
1
 
2022-09-23 11:45
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
70
23
7
59
34
7
89
70
43
51
49
Dự đoán của bạn
 
9
 
0
 
0
hành động
 
 
Quảng cáo
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Argentina - Liga Profesional
gần X
15:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-23 15:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
35
34
31
26
48
26
76
44
21
50
50
Dự đoán của bạn
 
1
 
0
 
0
hành động
 
 
15:00
 
1x
gần X
15:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-23 15:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
52
31
17
41
41
18
63
41
23
38
62
Dự đoán của bạn
 
1
 
0
 
0
hành động
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Trò chơi thân thiện - Friendlies
gần X
17:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-23 17:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
81
14
5
68
22
10
92
75
38
30
70
Dự đoán của bạn
 
2
 
0
 
0
hành động
 
 
09:00
 
2
gần X
09:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-23 09:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
34
22
44
17
40
43
84
53
24
35
65
Dự đoán của bạn
 
1
 
0
 
1
hành động
 
 
12:00
 
2
gần X
12:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-23 12:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
37
25
38
21
44
35
84
55
34
36
64
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
6
hành động
 
 
gần X
04:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-23 04:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
56
29
15
33
44
23
67
47
24
37
63
Dự đoán của bạn
 
2
 
0
 
1
hành động
 
 
gần X
10:00
TIỀN BOA
1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
55
27
18
40
44
16
67
46
33
39
61
Dự đoán của bạn
 
1
 
0
 
0
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Mexico - Liga MX Apertura
19:00
 
 
1x
gần X
19:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-23 19:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
42
36
22
37
38
25
76
55
37
60
40
Dự đoán của bạn
 
3
 
2
 
1
hành động
1
 
gần X
17:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-23 17:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
44
29
27
34
37
29
82
49
28
52
48
Dự đoán của bạn
 
0
 
1
 
0
hành động
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Chile - FA Cup
gần X
16:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-23 16:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
32
32
36
29
37
34
74
56
27
63
37
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
08:30
 
1x
gần X
08:30
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-23 08:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
47
33
20
33
47
20
70
38
17
34
66
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
Quảng cáo
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Uruguay - Bộ phận Primera Clausura
gần X
15:00
TIỀN BOA
X
 
2022-09-23 15:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
40
32
28
37
37
26
60
35
10
47
53
Dự đoán của bạn
 
1
 
0
 
1
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Wales - Premier League
gần X
11:45
TIỀN BOA
2
 
2022-09-23 11:45
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
33
24
43
27
27
46
85
63
45
59
41
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
11:45
TIỀN BOA
1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
55
25
20
52
35
13
75
60
30
52
48
Dự đoán của bạn
 
2
 
0
 
0
hành động
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Trò chơi thân thiện - Friendlies
gần X
05:26
TIỀN BOA
X
 
2022-09-23 05:26
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
39
35
26
27
47
26
75
43
28
46
54
Dự đoán của bạn
 
3
 
0
 
0
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Bắc Ireland - Premiership
gần X
11:45
TIỀN BOA
2
 
2022-09-23 11:45
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
24
29
47
22
35
43
80
57
36
64
36
Dự đoán của bạn
 
1
 
0
 
1
hành động
 
 
gần X
11:45
TIỀN BOA
1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
60
24
16
52
35
13
86
71
32
64
36
Dự đoán của bạn
 
3
 
1
 
0
hành động
 
 
gần X
11:45
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-23 11:45
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
24
35
41
22
43
35
75
55
23
61
39
Dự đoán của bạn
 
1
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
11:45
TIỀN BOA
1
 
2022-09-23 11:45
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
52
19
29
53
25
22
81
60
40
52
48
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
3
hành động
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Scotland - Cup Thử thách
11:45
 
2
gần X
11:45
TIỀN BOA
2
 
2022-09-23 11:45
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
35
23
42
23
50
27
75
55
32
61
39
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
1
hành động
 
 
gần X
11:45
TIỀN BOA
X
 
2022-09-23 11:45
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
39
36
25
26
43
31
85
50
35
57
43
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
1
hành động
 
 
gần X
11:45
TIỀN BOA
2
 
2022-09-23 11:45
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
39
27
34
32
34
34
95
75
20
67
33
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
1
hành động
 
 
Quảng cáo
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Châu Âu (UEFA) - League B
11:45
 
X2
gần X
11:45
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-23 11:45
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
30
32
38
23
45
32
84
43
23
40
60
Dự đoán của bạn
 
0
 
2
 
3
hành động
 
 
gần X
11:45
TIỀN BOA
1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
61
27
12
40
49
11
77
51
30
33
67
Dự đoán của bạn
 
4
 
0
 
0
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Tây Ban Nha - Laliga2
gần X
12:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-23 12:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
49
26
25
34
47
19
84
60
33
45
55
Dự đoán của bạn
 
3
 
1
 
0
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Phần Lan - Nhóm vô địch Ykkonen
08:30
 
1
gần X
08:30
TIỀN BOA
1
 
2022-09-23 08:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
67
22
11
58
23
19
95
70
35
57
43
Dự đoán của bạn
 
4
 
0
 
0
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Brazil - Serie B
gần X
17:30
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-23 17:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
42
35
23
38
39
23
95
50
18
50
50
Dự đoán của bạn
 
0
 
1
 
0
hành động
 
 
gần X
15:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-23 15:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
39
31
30
32
38
30
95
63
27
50
50
Dự đoán của bạn
 
1
 
0
 
0
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Hà Lan - Eerste Divisie
gần X
12:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-23 12:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
32
27
41
22
45
33
89
66
35
60
40
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
12:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-23 12:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
66
20
14
53
33
14
91
76
53
60
40
Dự đoán của bạn
 
3
 
0
 
0
hành động
 
 
12:00
 
X2
gần X
12:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-23 12:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
40
30
30
34
35
31
91
71
50
68
32
Dự đoán của bạn
 
1
 
0
 
0
hành động
 
 
12:00
 
1
gần X
12:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-23 12:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
48
29
23
39
40
21
90
68
41
65
35
Dự đoán của bạn
 
3
 
0
 
0
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Pháp - Quốc gia
gần X
10:30
TIỀN BOA
1
 
2022-09-23 10:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
54
29
17
35
42
23
95
55
28
45
55
Dự đoán của bạn
 
2
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
10:30
TIỀN BOA
2
 
2022-09-23 10:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
35
29
36
33
32
35
95
70
38
45
55
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
1
hành động
 
 
gần X
10:30
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-23 10:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
36
34
30
32
40
28
65
40
35
50
50
Dự đoán của bạn
 
0
 
3
 
1
hành động
 
 
gần X
10:30
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-23 10:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
35
31
34
29
39
32
50
40
20
45
55
Dự đoán của bạn
 
0
 
2
 
0
hành động
 
 
10:30
 
2
gần X
10:30
TIỀN BOA
2
 
2022-09-23 10:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
23
30
47
22
34
44
70
45
40
60
40
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
2
hành động
 
 
gần X
10:30
TIỀN BOA
2
 
2022-09-23 10:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
40
29
31
35
36
29
85
50
30
65
35
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
0
hành động
 
 
gần X
10:30
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-23 10:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
41
30
29
40
31
29
85
55
25
70
30
Dự đoán của bạn
 
0
 
1
 
0
hành động
 
 
10:30
 
2
gần X
10:30
TIỀN BOA
2
 
2022-09-23 10:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
38
27
35
32
39
29
55
25
15
25
75
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
4
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Paraguay - Bộ phận bảo vệ -Clausura
gần X
14:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-23 14:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
37
32
31
34
33
33
95
75
53
55
45
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Argentina - Primera Nacional
13:00
 
X2
gần X
13:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-23 13:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
36
34
30
33
38
29
90
48
17
39
61
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Châu Âu (UEFA) - League C
gần X
11:45
TIỀN BOA
1
 
2022-09-23 11:45
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
82
12
6
63
32
5
90
75
56
39
61
Dự đoán của bạn
 
5
 
1
 
0
hành động
 
 
gần X
09:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-23 09:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
40
26
34
31
43
26
71
45
25
39
61
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
0
hành động
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Châu Âu (UEFA) - Giải vô địch UEFA U21
gần X
09:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-23 09:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
38
28
34
32
33
35
65
45
35
48
52
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
09:00
TIỀN BOA
2
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
24
25
51
23
27
50
70
30
20
43
57
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
1
hành động
 
 
gần X
09:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-23 09:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
37
30
33
29
33
38
90
65
50
56
44
Dự đoán của bạn
 
1
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
11:00
TIỀN BOA
12
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
41
26
33
33
33
34
75
60
25
52
48
Dự đoán của bạn
 
1
 
0
 
0
hành động
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Châu Âu (UEFA) - League D
11:45
 
1
gần X
11:45
TIỀN BOA
1
 
2022-09-23 11:45
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
60
25
15
48
41
11
70
45
30
40
60
Dự đoán của bạn
 
6
 
0
 
0
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Mexico - Liga de Mở rộng MX Apertura
gần X
15:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-23 15:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
47
27
26
36
36
28
75
55
20
50
50
Dự đoán của bạn
 
1
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
17:05
TIỀN BOA
1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
44
29
27
36
42
22
65
40
10
50
50
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Nhật Bản - J. League 2
gần X
22:00
TIỀN BOA
2
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
37
29
34
32
41
27
50
30
10
36
64
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động