Cookies giúp chúng tôi cung cấp, cải thiện và nâng cao dịch vụ của chúng tôi.Trang web của chúng tôi không thể hoạt động mà không có cookie, vì vậy bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý sử dụng cookie của chúng tôi.
ĐƯỢC RỒI
Tìm hiểu thêm

Thiết bị di động hoặc thiết bị màn hình nhỏ được phát hiện!

Vui lòng chọn phiên bản trang web:
 
phiên bản điện thoại
 
Phiên bản trang web đầy đủ

ti so ti le 10 dự đoán hàng đầu

Quảng cáo

Hoa tiêu

10 dự đoán hàng đầu cho 2022-09-18

 
mở rộng tất cả
 
sụp đổ tất cả
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Venezuela - Bộ phận Primera
gần X
23:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 23:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
43
32
25
37
37
26
85
35
25
40
60
Dự đoán của bạn
 
0
 
3
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Phần Lan - Kakkonen -Lohko C
12:00
 
 
1
gần X
12:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 12:00
3
Ht 1: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
55
24
21
46
33
21
88
66
48
69
31
Dự đoán của bạn
 
2
 
2
 
0
 
hành động
1
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Colombia - Primera B Clausura
gần X
22:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 22:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
49
26
25
31
50
19
85
58
30
50
50
Dự đoán của bạn
 
2
 
2
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Serbia - Super Liga
gần X
18:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 18:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
16
26
58
16
36
48
90
66
45
44
56
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
14
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Slovenia - PRVA Liga
gần X
16:30
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 16:30
5
Ht 0: 2
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
38
32
30
27
42
31
87
55
33
62
38
Dự đoán của bạn
 
1
 
3
 
4
 
hành động
 
 
Quảng cáo
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Bosnia & Herzegovina - Premier League
gần X
15:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 15:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
41
33
26
32
41
27
55
27
11
30
70
Dự đoán của bạn
 
3
 
3
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Pháp - Ligue 1
gần X
19:45
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 19:45
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
29
21
50
22
34
44
94
79
51
63
37
Dự đoán của bạn
 
9
 
7
 
36
 
hành động
1
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Luxembourg - Sư đoàn quốc gia
gần X
15:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 15:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
69
17
14
64
23
13
95
85
50
60
40
Dự đoán của bạn
 
5
 
1
 
0
 
hành động
 
 
gần X
15:00
TIỀN BOA
2
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
35
25
40
31
30
39
90
57
24
45
55
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Tây Ban Nha - Laliga
gần X
20:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 20:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
31
30
39
28
39
33
77
53
33
55
45
Dự đoán của bạn
 
15
 
16
 
50
 
hành động
 
 
Quảng cáo