Cookies giúp chúng tôi cung cấp, cải thiện và nâng cao dịch vụ của chúng tôi. Trang web của chúng tôi không thể hoạt động mà không có cookie, vì vậy bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý sử dụng cookie của chúng tôi.
ĐƯỢC RỒI
Tìm hiểu thêm

Mobile hoặc màn hình nhỏ được phát hiện!

Vui lòng chọn phiên bản trang web:
 
Phiên bản điện thoại
 
Phiên bản trang web đầy đủ

tỉ lệ tỉ số Dự đoán, thống kê và mẹo phù hợp cho 2022-09-1

Trở lại đầu trên cùng

Hoa tiêu

Tôi sẽ dự đoán các trận đấu

 
MỞ RỘNG TẤT CẢ
 
Sụp đổ tất cả
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Nhật Bản - J. Liên đoàn
gần X
00: 0
TIỀN BOA
X
 
2022-09-18 00: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
37
34
29
34
40
26
70
47
22
51
49
Dự đoán của bạn
 
0
 
2
 
0
 
hành động
 
 
Quảng cáo
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Úc - Playoff North South Wales
gần X
00: 0
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 00: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
38
31
31
40
37
23
90
60
53
63
36
Dự đoán của bạn
 
0
 
2
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Nhật Bản - J. Liên đoàn
gần X
01: 0
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 01: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
65
20
15
45
35
20
89
67
38
60
40
Dự đoán của bạn
 
6
 
2
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Nhật Bản - J. Liên đoàn
gần X
01: 0
TIỀN BOA
X
 
2022-09-18 01: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
38
34
28
29
552
19
59
32
14
37
63
Dự đoán của bạn
 
0
 
2
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Hàn Quốc - Liên đoàn K3
gần X
01: 0
TIỀN BOA
1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
557
27
16
44
39
17
80
55
20
65
35
Dự đoán của bạn
 
0
 
1
 
0
 
hành động
 
 
gần X
01: 0
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 01: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
49
27
24
42
29
29
65
50
20
50
50
Dự đoán của bạn
 
1
 
0
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Nhật Bản - J. Liên đoàn
gần X
01: 0
TIỀN BOA
1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
62
23
15
51
28
21
90
65
30
40
60
Dự đoán của bạn
 
1
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
01: 0
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 01: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
56
24
20
50
29
21
80
55
30
50
50
Dự đoán của bạn
 
2
 
1
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Hàn Quốc - K -League
gần X
02: 0
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 02: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
35
31
34
31
40
29
79
55
38
558
42
Dự đoán của bạn
 
1
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
02: 0
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 02: 0
0
Ht 2: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
30
35
35
28
44
28
75
53
29
557
43
Dự đoán của bạn
 
0
 
2
 
1
 
hành động
 
 
gần X
02: 0
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 02: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
26
30
44
23
40
37
83
557
35
56
44
Dự đoán của bạn
 
3
 
1
 
0
 
hành động
 
 
gần X
02: 0
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 02: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
32
31
37
28
40
32
76
54
34
59
41
Dự đoán của bạn
 
0
 
3
 
0
 
hành động
 
 
gần X
02: 0
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 02: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
26
25
49
22
39
39
844
62
41
557
43
Dự đoán của bạn
 
0
 
2
 
1
 
hành động
 
 
gần X
02: 0
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 02: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
55
28
17
40
45
15
87
64
37
61
39
Dự đoán của bạn
 
2
 
2
 
1
 
hành động
 
 
Quảng cáo
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Hàn Quốc - Liên đoàn K3
gần X
02: 0
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 02: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
48
30
22
44
31
25
70
35
10
50
50
Dự đoán của bạn
 
1
 
0
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Nhật Bản - J. Liên đoàn
02: 0
 
X2
Bưu kiện
-:-
gần X
02: 0
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 02: 0
-
Bưu kiện
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
35
34
31
31
41
28
70
35
15
50
50
Dự đoán của bạn
 
0
 
1
 
0
 
hành động
 
 
gần X
02: 3
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 02: 3
0
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
27
25
48
24
31
45
70
60
35
45
55
Dự đoán của bạn
 
0
 
1
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Hồng Kông - Premier League
gần X
03: 0
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 03: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
26
11
63
15
22
63
95
80
45
70
30
Dự đoán của bạn
 
0
 
1
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Romania - Liga II
gần X
04: 0
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 04: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
552
23
25
35
40
25
85
552
37
48
552
Dự đoán của bạn
 
2
 
1
 
0
 
hành động
 
 
gần X
04: 0
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 04: 0
1
Ht 1: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
47
29
24
37
40
23
73
53
28
55
45
Dự đoán của bạn
 
1
 
2
 
2
 
hành động
 
 
gần X
04: 0
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 04: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
22
25
53
20
42
38
76
63
35
552
48
Dự đoán của bạn
 
0
 
2
 
3
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Cộng hòa Séc - FNL
gần X
04: 1
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 04: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
41
35
24
31
46
23
77
49
30
50
50
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Slovakia - 2. Liga
gần X
04: 3
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 04: 3
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
30
33
37
23
40
37
95
65
55
50
50
Dự đoán của bạn
 
0
 
3
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Áo - 2. Liga
gần X
04: 3
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 04: 3
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
32
33
35
29
37
34
82
55
34
51
49
Dự đoán của bạn
 
1
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
04: 3
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 04: 3
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
558
25
17
46
34
20
83
53
36
552
48
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
1
 
hành động
 
 
Quảng cáo
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Cộng hòa Séc - FNL
gần X
04: 3
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 04: 3
0
Ht 1: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
37
29
34
23
45
32
85
56
34
557
43
Dự đoán của bạn
 
0
 
1
 
2
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Nhật Bản - J. Liên đoàn
gần X
05: 0
TIỀN BOA
12
 
2022-09-18 05: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
41
28
31
34
43
23
75
44
26
44
56
Dự đoán của bạn
 
1
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
05: 0
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 05: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
26
32
42
25
37
38
85
558
30
60
40
Dự đoán của bạn
 
0
 
2
 
1
 
hành động
 
 
gần X
05: 0
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 05: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
49
27
24
40
39
21
866
557
28
50
50
Dự đoán của bạn
 
2
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
05: 0
TIỀN BOA
X
 
2022-09-18 05: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
40
35
25
35
42
23
70
41
21
48
552
Dự đoán của bạn
 
2
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
05: 0
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 05: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
38
32
30
34
42
24
75
51
34
557
43
Dự đoán của bạn
 
2
 
1
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Nhật Bản - J. Liên đoàn
gần X
05: 0
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 05: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
46
29
25
39
37
24
60
47
23
50
50
Dự đoán của bạn
 
2
 
1
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Litva - 1. Bộ phận
gần X
05: 0
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 05: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
32
35
33
23
51
26
85
70
30
65
35
Dự đoán của bạn
 
0
 
1
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Ukraine - 1. Nhóm B
gần X
05: 0
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 05: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
32
25
43
28
43
29
60
40
20
30
70
Dự đoán của bạn
 
1
 
0
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Ba Lan - II Liga
gần X
05: 2
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 05: 2
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
41
30
29
27
43
30
80
558
33
54
46
Dự đoán của bạn
 
0
 
2
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Nhật Bản - J. Liên đoàn
gần X
05: 3
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 05: 3
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
35
34
31
26
48
26
71
46
23
552
48
Dự đoán của bạn
 
1
 
3
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Estonia - Esiliiiiiga
gần X
05: 3
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 05: 3
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
29
28
43
25
30
45
95
80
55
65
35
Dự đoán của bạn
 
2
 
1
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Nhật Bản - J. Liên đoàn
gần X
06: 0
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 06: 0
1
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
51
23
26
35
41
24
70
48
26
50
50
Dự đoán của bạn
 
5
 
2
 
1
 
hành động
 
 
gần X
06: 0
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 06: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
50
30
20
35
45
20
79
51
35
50
50
Dự đoán của bạn
 
2
 
5
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Nhật Bản - J. Liên đoàn
gần X
06: 0
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 06: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
27
33
40
19
63
18
73
41
24
31
69
Dự đoán của bạn
 
0
 
5
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Phần Lan - Kakkonen -Lohko C
gần X
06: 0
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 06: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
23
23
54
16
44
40
80
66
51
558
42
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
2
 
hành động
 
 
06: 0
 
X2
gần X
06: 0
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 06: 0
1
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
38
31
31
29
42
29
92
67
42
68
32
Dự đoán của bạn
 
0
 
2
 
2
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Bồ Đào Nha - Liga Bồ Đào Nha 2
gần X
06: 0
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 06: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
44
29
27
34
42
24
75
48
26
45
55
Dự đoán của bạn
 
1
 
3
 
0
 
hành động
 
 
gần X
06: 0
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 06: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
42
31
27
35
42
23
72
47
21
56
44
Dự đoán của bạn
 
2
 
3
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Bồ Đào Nha - Liga 3 khu vực
gần X
06: 0
TIỀN BOA
X
 
2022-09-18 06: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
38
40
22
40
35
25
70
35
30
65
35
Dự đoán của bạn
 
1
 
4
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Tây Ban Nha - Bộ phận RFFFE của Primora Division
gần X
06: 0
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 06: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
39
31
30
31
32
37
65
25
10
35
65
Dự đoán của bạn
 
0
 
2
 
2
 
hành động
 
 
gần X
06: 0
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 06: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
61
25
14
35
51
14
50
40
20
45
55
Dự đoán của bạn
 
2
 
3
 
0
 
hành động
 
 
gần X
06: 0
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 06: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
53
25
22
40
45
15
80
50
30
65
35
Dự đoán của bạn
 
1
 
4
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Tây Ban Nha - Sư đoàn Segunda RFFFFFFFFFFFFFFFFOP
gần X
06: 0
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 06: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
48
35
17
31
48
21
60
40
20
35
65
Dự đoán của bạn
 
3
 
3
 
0
 
hành động
 
 
gần X
06: 0
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 06: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
44
35
21
41
33
26
60
25
10
45
55
Dự đoán của bạn
 
1
 
3
 
0
 
hành động
 
 
gần X
06: 0
TIỀN BOA
2
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
35
29
36
27
55
18
70
40
10
50
50
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Tây Ban Nha - Segunda Sư đoàn Rffffffffffffffff
gần X
06: 0
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 06: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
42
31
27
31
51
18
60
40
15
45
55
Dự đoán của bạn
 
1
 
3
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Tây Ban Nha - Segund Sư đoàn RFFFFFFFFFFFFFFFOP
gần X
06: 0
TIỀN BOA
1x
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
44
35
21
43
31
26
50
25
15
45
55
Dự đoán của bạn
 
3
 
2
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
SA Tây Ban Nha - Bộ phận đặc biệt RFFFFFFFFFFFFFE
gần X
06: 0
TIỀN BOA
X
 
2022-09-18 06: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
38
34
28
33
46
21
75
45
10
35
65
Dự đoán của bạn
 
0
 
5
 
0
 
hành động
 
 
gần X
06: 0
TIỀN BOA
X
 
2022-09-18 06: 0
2
Ht 0: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
35
39
26
24
552
24
90
40
18
50
50
Dự đoán của bạn
 
1
 
3
 
1
 
hành động
 
 
gần X
06: 0
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 06: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
36
30
34
33
43
24
50
40
15
45
55
Dự đoán của bạn
 
1
 
0
 
4
 
hành động
 
 
gần X
06: 0
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 06: 0
1
Ht 2: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
54
32
14
35
51
14
55
25
10
35
65
Dự đoán của bạn
 
1
 
3
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Tây Ban Nha - Segunda Division RFEF -GROUP 5
gần X
06: 0
TIỀN BOA
X
 
2022-09-18 06: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
38
39
23
32
44
24
80
25
20
55
45
Dự đoán của bạn
 
1
 
3
 
1
 
hành động
 
 
gần X
06: 0
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 06: 0
0
Ht 1: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
44
30
26
28
53
19
75
40
20
40
60
Dự đoán của bạn
 
1
 
3
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Tây Ban Nha - Phụ nữ Femenina Sư đoàn Primora
gần X
06: 0
TIỀN BOA
1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
59
28
13
47
32
21
90
80
45
75
25
Dự đoán của bạn
 
3
 
2
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Tây Ban Nha - Bộ phận RFFFE của Primora Division
gần X
06: 0
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 06: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
37
29
34
33
33
34
85
55
40
55
45
Dự đoán của bạn
 
0
 
1
 
4
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Nga - Liên đoàn quốc gia bóng đá
gần X
06: 0
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 06: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
42
30
28
31
49
20
85
54
23
552
48
Dự đoán của bạn
 
1
 
3
 
0
 
hành động
 
 
gần X
06: 0
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 06: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
61
26
13
42
39
19
866
60
34
45
55
Dự đoán của bạn
 
4
 
1
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Tây Ban Nha - Segunda Division RFEF -GROUP 5
gần X
06: 0
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 06: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
42
31
27
24
55
21
80
45
35
40
60
Dự đoán của bạn
 
3
 
3
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Hà Lan - Eredivisie
gần X
06: 1
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 06: 1
0
Ht 1: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
39
29
32
32
40
28
76
557
38
552
48
Dự đoán của bạn
 
6
 
5
 
3
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Ba Lan - Extraklasa
gần X
06: 3
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 06: 3
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
36
30
34
33
38
29
82
64
37
66
34
Dự đoán của bạn
 
0
 
2
 
3
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Ba Lan - II Liga
gần X
06: 3
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 06: 3
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
55
27
18
42
38
20
88
72
48
65
35
Dự đoán của bạn
 
4
 
2
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
ITAL - hàng loạt
06: 3
 
2
gần X
06: 3
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 06: 3
1
Ht 1: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
35
24
41
32
38
30
90
74
44
61
39
Dự đoán của bạn
 
9
 
5
 
17
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Thái Lan - Liên đoàn Thái Lan
gần X
06: 3
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 06: 3
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
30
23
47
24
32
44
90
60
33
45
55
Dự đoán của bạn
 
1
 
2
 
3
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Thổ Nhĩ Kỳ - 1. Lig
gần X
06: 3
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 06: 3
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
30
34
36
29
41
30
77
47
31
54
46
Dự đoán của bạn
 
0
 
6
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Ba Lan - Tôi liga
gần X
06: 4
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 06: 4
1
Ht 0: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
34
32
34
27
49
24
63
38
19
38
62
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
4
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Pháp - Phụ nữ nữ giới 1
gần X
06: 4
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 06: 4
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
32
26
42
21
53
26
70
40
35
25
75
Dự đoán của bạn
 
1
 
0
 
2
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Croatia - 2. Bộ phận
gần X
06: 5
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 06: 5
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
41
31
28
36
33
31
75
552
39
55
45
Dự đoán của bạn
 
1
 
4
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Serbia - Super Liga
gần X
07: 0
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 07: 0
3
Ht 0: 2
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
33
30
37
25
43
32
75
54
33
51
49
Dự đoán của bạn
 
1
 
2
 
3
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Thụy Điển - Phụ nữ Damallsvenskan
gần X
07: 0
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 07: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
38
24
38
25
37
38
60
50
20
20
80
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
3
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Thụy Điển - 2. Bộ phận Vastra Gotaland
gần X
07: 0
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 07: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
49
26
25
42
32
26
91
74
56
59
41
Dự đoán của bạn
 
3
 
2
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Thụy Điển - Superettan
gần X
07: 0
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 07: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
50
32
18
29
56
15
85
55
35
62
38
Dự đoán của bạn
 
0
 
2
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Na Uy - 2. Divisjon Avd. 1
gần X
07: 0
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 07: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
66
21
13
558
24
18
80
60
25
35
65
Dự đoán của bạn
 
5
 
1
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Na Uy - 2. Divisjon Avd. 2
gần X
07: 0
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 07: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
38
31
31
38
31
31
85
75
65
65
35
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
1
 
hành động
 
 
gần X
07: 0
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 07: 0
0
Ht 1: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
552
24
24
43
30
27
80
65
55
50
50
Dự đoán của bạn
 
2
 
2
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Phần Lan - Kakkonen -Lohko C
07: 0
 
 
1
gần X
07: 0
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 07: 0
3
Ht 1: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
55
24
21
46
33
21
88
66
48
69
31
Dự đoán của bạn
 
2
 
2
 
0
 
hành động
1
 
07: 0
 
2
gần X
07: 0
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 07: 0
3
Ht 1: 2
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
24
26
50
20
37
43
844
62
42
56
44
Dự đoán của bạn
 
0
 
2
 
3
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Đức - 3. Liga
gần X
07: 0
TIỀN BOA
X
 
2022-09-18 07: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
38
33
29
31
40
29
77
50
36
60
40
Dự đoán của bạn
 
1
 
3
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Scotland - Premiership
gần X
07: 0
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 07: 0
0
Ht 1: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
15
20
65
16
36
48
92
69
552
41
59
Dự đoán của bạn
 
2
 
1
 
10
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Anh - Premier League
07: 0
 
 
2
gần X
07: 0
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 07: 0
3
Ht 0: 2
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
30
24
46
26
37
37
90
64
38
53
47
Dự đoán của bạn
 
10
 
3
 
33
 
hành động
2
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Pháp - Ligue
07: 0
 
X2
gần X
07: 0
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 07: 0
3
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
28
33
39
25
38
37
77
53
33
60
40
Dự đoán của bạn
 
2
 
6
 
17
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Đan Mạch - 2. Bộ phận
07: 0
 
2
gần X
07: 0
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 07: 0
4
Ht 3: 2
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
26
22
552
23
26
51
95
65
35
55
45
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
2
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Thái Lan - Liên đoàn Thái Lan
gần X
07: 0
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 07: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
45
26
29
38
33
29
95
55
35
45
55
Dự đoán của bạn
 
2
 
1
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Nga - Premier League
gần X
07: 0
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 07: 0
2
Ht 0: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
45
31
24
32
47
21
82
59
41
558
42
Dự đoán của bạn
 
1
 
5
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Thái Lan - Liên đoàn Thái Lan
gần X
07: 0
TIỀN BOA
1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
48
29
23
44
31
25
50
40
25
35
65
Dự đoán của bạn
 
3
 
1
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Đức - Frauen -Bundesliga Phụ nữ
gần X
07: 0
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 07: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
27
24
49
28
25
47
85
65
40
60
40
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
2
 
hành động
 
 
gần X
07: 0
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 07: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
21
17
62
15
54
31
70
60
40
35
65
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Đức - 2. Bundesliga
gần X
07: 3
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 07: 3
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
46
28
26
37
38
25
89
62
35
557
43
Dự đoán của bạn
 
1
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
07: 3
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 07: 3
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
29
34
37
28
39
33
89
63
43
59
41
Dự đoán của bạn
 
1
 
2
 
1
 
hành động
 
 
gần X
07: 3
TIỀN BOA
X2
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
24
32
44
25
38
37
85
63
43
63
37
Dự đoán của bạn
 
0
 
4
 
2
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Slovakia - 2. Liga
gần X
07: 3
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 07: 3
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
44
29
27
38
36
26
75
55
30
45
55
Dự đoán của bạn
 
1
 
2
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Bỉ - Sư đoàn đầu tiên.
gần X
07: 3
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 07: 3
0
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
47
28
25
36
38
26
83
61
38
61
39
Dự đoán của bạn
 
5
 
6
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Thái Lan - Liên đoàn Thái Lan
07: 3
 
1
ABD
-:-
gần X
07: 3
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 07: 3
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
55
28
17
47
27
26
80
42
21
35
65
Dự đoán của bạn
 
2
 
2
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Anh - Phụ nữ WSL
gần X
07: 3
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 07: 3
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
15
14
71
15
32
53
65
55
35
40
60
Dự đoán của bạn
 
2
 
2
 
4
 
hành động
2
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Andorra - 1. Bộ phận
gần X
07: 3
TIỀN BOA
1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
51
29
20
37
32
31
85
60
30
60
40
Dự đoán của bạn
 
2
 
2
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
GEORGIA - EROVNULI LIGA
gần X
08:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 08:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
28
28
44
24
31
45
68
51
26
42
558
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Thụy Điển - Một miền Bắc
gần X
08:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 08:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
29
24
47
31
35
34
92
66
42
59
41
Dự đoán của bạn
 
1
 
2
 
1
 
hành động
 
 
gần X
08:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 08:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
46
28
26
37
35
28
866
68
40
68
32
Dự đoán của bạn
 
1
 
3
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Thụy Điển - 2. Bộ phận Nora Svealand
gần X
08:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 08:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
21
26
53
21
36
43
85
66
51
67
33
Dự đoán của bạn
 
0
 
2
 
2
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Na Uy - 2. Divisjon Avd. 2
gần X
08:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 08:00
5
Ht 0: 2
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
21
22
557
19
28
53
90
60
40
60
40
Dự đoán của bạn
 
0
 
2
 
2
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Phần Lan - Tài khoản tiền mặt -Lohko A
gần X
08:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 08:00
0
Ht 1: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
55
23
22
40
39
21
91
75
46
557
43
Dự đoán của bạn
 
2
 
2
 
0
 
hành động
 
 
08:00
 
2
gần X
08:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 08:00
2
Ht 1: 2
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
18
18
64
19
31
50
844
73
43
59
41
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
3
 
hành động
 
 
gần X
08:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 08:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
25
33
42
26
41
33
944
81
61
73
27
Dự đoán của bạn
 
1
 
3
 
0
 
hành động
 
 
08:00
 
1
gần X
08:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 08:00
0
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
66
20
14
48
31
21
91
78
47
63
37
Dự đoán của bạn
 
2
 
2
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Litva - 1. Bộ phận
gần X
08:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 08:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
37
30
33
29
40
31
90
70
35
45
55
Dự đoán của bạn
 
0
 
1
 
2
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Đan Mạch - Superligaen
08:00
 
X2
gần X
08:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 08:00
2
Ht 0: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
38
32
30
33
37
30
866
61
31
62
38
Dự đoán của bạn
 
2
 
5
 
1
 
hành động
 
 
gần X
08:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 08:00
2
Ht 1: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
37
32
31
33
40
27
78
48
33
54
46
Dự đoán của bạn
 
5
 
6
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Đan Mạch - 1. Bộ phận
gần X
08:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 08:00
2
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
29
30
41
26
37
37
81
60
38
63
37
Dự đoán của bạn
 
2
 
1
 
2
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Đức - 3. Liga
gần X
08:00
TIỀN BOA
X
 
2022-09-18 08:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
36
35
29
30
35
35
79
61
42
59
41
Dự đoán của bạn
 
0
 
5
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Thái Lan - Liên đoàn Thái Lan
gần X
08:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 08:00
0
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
34
26
40
21
40
39
75
60
28
50
50
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Tây Ban Nha - Laliga2
gần X
08:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 08:00
0
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
43
29
28
29
48
23
83
558
30
46
54
Dự đoán của bạn
 
2
 
7
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Thái Lan - Liên đoàn Thái Lan
gần X
08:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 08:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
46
29
25
38
37
25
50
30
20
35
65
Dự đoán của bạn
 
1
 
2
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Thổ Nhĩ Kỳ - 2. Nhóm Lig -Red
gần X
08:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 08:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
44
33
23
43
30
27
50
25
15
45
55
Dự đoán của bạn
 
1
 
2
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Tây Ban Nha - Laliga
08:00
 
1x
gần X
08:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 08:00
2
Ht 0: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
56
30
14
40
48
12
73
37
24
41
59
Dự đoán của bạn
 
23
 
9
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Phần Lan - Nhóm xuống hạng Ykkonen
gần X
08:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 08:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
25
22
53
20
40
40
85
60
42
60
40
Dự đoán của bạn
 
2
 
1
 
1
 
hành động
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Thụy Sĩ - FA Cup
gần X
08:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 08:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
27
31
42
28
37
35
79
61
41
66
34
Dự đoán của bạn
 
0
 
2
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Thổ Nhĩ Kỳ - 2. Nhóm Lig -Red
gần X
08:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 08:00
0
Ht 2: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
59
27
14
46
39
15
75
45
45
60
40
Dự đoán của bạn
 
2
 
2
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
GEORGIA - EROVNULI LIGA
gần X
08:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 08:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
26
24
50
22
37
41
95
65
15
55
45
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Nga - Liên đoàn quốc gia bóng đá
gần X
08:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 08:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
32
31
37
23
49
28
75
48
22
55
45
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
1
 
hành động
 
 
08:00
 
X2
gần X
08:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 08:00
2
Ht 1: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
26
33
41
22
42
36
80
55
34
557
43
Dự đoán của bạn
 
0
 
4
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Ba Lan - II Liga
gần X
08:00
TIỀN BOA
12
 
2022-09-18 08:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
42
27
31
31
44
25
89
54
38
66
34
Dự đoán của bạn
 
1
 
0
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Phần Lan - Kakkonen -Lohko C
gần X
08:30
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 08:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
37
31
32
29
46
25
79
56
38
59
41
Dự đoán của bạn
 
0
 
1
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Áo - Bundesliga
gần X
08:30
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 08:30
0
Ht 1: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
53
29
18
43
38
19
844
53
33
56
44
Dự đoán của bạn
 
7
 
2
 
1
 
hành động
 
 
gần X
08:30
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 08:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
64
23
13
48
30
22
90
66
41
48
552
Dự đoán của bạn
 
12
 
3
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Hà Lan - Eredivisie
gần X
08:30
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 08:30
1
Ht 2: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
32
33
35
31
37
32
79
59
40
62
38
Dự đoán của bạn
 
0
 
7
 
3
 
hành động
 
 
08:30
 
1
gần X
08:30
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 08:30
3
Ht 2: 2
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
47
26
27
41
41
18
81
68
46
64
36
Dự đoán của bạn
 
10
 
3
 
3
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Thổ Nhĩ Kỳ - 2. Nhóm Lig -Red
gần X
08:30
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 08:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
41
35
24
38
35
27
75
40
15
55
45
Dự đoán của bạn
 
1
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
08:30
TIỀN BOA
X
 
2022-09-18 08:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
40
33
27
32
34
34
95
558
27
55
45
Dự đoán của bạn
 
1
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
08:30
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 08:30
1
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
557
27
16
48
35
17
70
45
25
55
45
Dự đoán của bạn
 
3
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
08:30
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 08:30
1
Ht 1: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
48
28
24
43
32
25
85
40
35
60
40
Dự đoán của bạn
 
2
 
1
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Thổ Nhĩ Kỳ - 2. Nhóm màu trắng lig
gần X
08:30
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 08:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
56
24
20
33
37
30
85
55
30
40
60
Dự đoán của bạn
 
1
 
2
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Ý - Sê -ri C Nhóm B
gần X
08:30
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 08:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
56
33
11
37
49
14
72
37
19
35
65
Dự đoán của bạn
 
1
 
3
 
0
 
hành động
 
 
gần X
08:30
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 08:30
0
Ht 1: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
48
25
27
24
62
14
64
39
18
37
63
Dự đoán của bạn
 
2
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
08:30
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 08:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
44
35
21
25
558
17
74
43
24
48
552
Dự đoán của bạn
 
2
 
3
 
0
 
hành động
 
 
gần X
08:30
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 08:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
45
34
21
25
45
30
68
49
32
55
45
Dự đoán của bạn
 
1
 
3
 
0
 
hành động
 
 
08:30
 
X2
gần X
08:30
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 08:30
0
Ht 2: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
28
37
35
29
45
26
77
46
25
43
557
Dự đoán của bạn
 
0
 
2
 
1
 
hành động
 
 
gần X
08:30
TIỀN BOA
X
 
2022-09-18 08:30
1
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
38
38
24
27
41
32
80
42
22
50
50
Dự đoán của bạn
 
0
 
5
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Zambia - Super League
gần X
09:00
TIỀN BOA
X
 
2022-09-18 09:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
33
39
28
30
43
27
55
25
10
45
55
Dự đoán của bạn
 
1
 
4
 
0
 
hành động
 
 
gần X
09:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 09:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
54
27
19
43
36
21
50
25
10
20
80
Dự đoán của bạn
 
1
 
2
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Nam Phi - Giải vô địch
gần X
09:00
TIỀN BOA
X
 
2022-09-18 09:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
36
42
22
30
38
32
75
25
10
65
35
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Pháp - Phụ nữ nữ giới 1
gần X
09:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 09:00
1
Ht 1: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
85
10
5
70
10
20
90
75
60
35
65
Dự đoán của bạn
 
3
 
1
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Thụy Điển - Phụ nữ Damallsvenskan
gần X
09:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 09:00
1
Ht 1: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
67
19
14
56
29
15
65
35
20
35
65
Dự đoán của bạn
 
2
 
2
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Thụy Điển - Một miền Bắc
gần X
09:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 09:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
61
14
25
37
55
số 8
85
557
31
43
557
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Thụy Điển - Allsvenskan
gần X
09:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 09:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
63
25
12
45
40
15
90
60
33
54
46
Dự đoán của bạn
 
5
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
09:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 09:00
2
Ht 1: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
22
26
552
21
36
43
866
56
34
51
49
Dự đoán của bạn
 
0
 
3
 
5
 
hành động
 
 
gần X
09:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 09:00
0
Ht 2: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
53
29
18
39
42
19
90
67
49
62
38
Dự đoán của bạn
 
3
 
5
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Thụy Điển - Superettan
gần X
09:00
TIỀN BOA
X
 
2022-09-18 09:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
40
36
24
27
50
23
82
558
29
70
30
Dự đoán của bạn
 
0
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
09:00
TIỀN BOA
X
 
2022-09-18 09:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
39
33
28
32
42
26
89
62
33
61
39
Dự đoán của bạn
 
0
 
2
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Na Uy - 1. Bộ phận
gần X
09:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 09:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
56
26
18
46
35
19
89
68
41
65
35
Dự đoán của bạn
 
4
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
09:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 09:00
4
Ht 0: 2
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
15
23
62
16
37
47
92
72
48
62
38
Dự đoán của bạn
 
0
 
2
 
4
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Thụy Điển - 2. Bộ phận Goetaland phía bắc
gần X
09:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 09:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
25
31
44
22
35
43
85
49
33
60
40
Dự đoán của bạn
 
0
 
3
 
2
 
hành động
 
 
gần X
09:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 09:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
61
26
13
43
35
22
78
558
39
40
60
Dự đoán của bạn
 
2
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
09:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 09:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
43
28
29
37
33
30
87
72
552
67
33
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Phần Lan - Kakkonen -Block B
09:00
 
1
gần X
09:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 09:00
1
Ht 1: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
68
20
12
50
32
18
93
76
38
65
35
Dự đoán của bạn
 
3
 
2
 
1
 
hành động
 
 
gần X
09:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 09:00
1
Ht 0: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
71
17
12
55
29
16
95
83
67
69
31
Dự đoán của bạn
 
5
 
2
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Ba Lan - Extraklasa
gần X
09:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 09:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
35
29
36
27
42
31
81
60
41
60
40
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
2
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Ba Lan - Tôi liga
gần X
09:00
TIỀN BOA
1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
51
28
21
36
43
21
87
62
39
61
39
Dự đoán của bạn
 
1
 
2
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Croatia - 1. Bộ phận
gần X
09:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 09:00
0
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
47
27
26
38
37
25
866
60
33
60
40
Dự đoán của bạn
 
4
 
2
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Slovenia - PRVA Liga
gần X
09:00
TIỀN BOA
12
 
2022-09-18 09:00
0
Ht 2: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
42
24
34
41
32
27
75
54
35
47
53
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Ba Lan - II Liga
gần X
09:00
TIỀN BOA
12
 
2022-09-18 09:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
44
24
32
27
557
16
81
68
47
67
33
Dự đoán của bạn
 
2
 
1
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Đan Mạch - 1. Bộ phận
09:00
 
1
gần X
09:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 09:00
0
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
65
23
12
50
38
12
75
55
35
37
63
Dự đoán của bạn
 
10
 
2
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Đan Mạch - Phụ nữ của phụ nữ
gần X
09:00
TIỀN BOA
12
 
2022-09-18 09:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
42
28
30
42
32
26
85
65
35
60
40
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Nam Phi - Liên đoàn bóng đá hàng đầu
gần X
09:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 09:00
0
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
552
30
18
42
42
16
76
43
24
34
66
Dự đoán của bạn
 
7
 
4
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Anh - Premier League
09:00
 
1
Bưu kiện
-:-
gần X
09:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 09:00
-
Bưu kiện
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
56
26
18
45
35
20
87
66
39
60
40
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Pháp - Ligue
gần X
09:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 09:00
1
Ht 0: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
54
28
18
46
35
19
83
54
41
54
46
Dự đoán của bạn
 
15
 
3
 
0
 
hành động
 
 
gần X
09:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 09:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
45
29
26
33
45
22
76
55
36
56
44
Dự đoán của bạn
 
số 8
 
5
 
1
 
hành động
 
 
gần X
09:00
TIỀN BOA
X
 
2022-09-18 09:00
1
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
40
31
29
26
557
17
70
39
20
43
557
Dự đoán của bạn
 
số 8
 
5
 
3
 
hành động
 
 
gần X
09:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 09:00
1
Ht 0: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
48
27
25
36
42
22
77
56
30
557
43
Dự đoán của bạn
 
21
 
4
 
3
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Bồ Đào Nha - Liga Bồ Đào Nha 2
gần X
09:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 09:00
1
Ht 0: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
46
26
28
32
47
21
866
56
30
557
43
Dự đoán của bạn
 
1
 
2
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Bắc Macedonia - Liên đoàn PRVA
gần X
09:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 09:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
26
28
46
25
30
45
75
40
15
60
40
Dự đoán của bạn
 
0
 
2
 
2
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
ITAL - hàng loạt
gần X
09:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 09:00
0
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
29
25
46
21
39
40
88
73
44
61
39
Dự đoán của bạn
 
4
 
5
 
25
 
hành động
 
 
gần X
09:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 09:00
0
Ht 1: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
48
32
20
38
38
24
83
48
30
60
40
Dự đoán của bạn
 
11
 
6
 
6
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Thổ Nhĩ Kỳ - 1. Lig
gần X
09:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 09:00
2
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
46
26
28
38
37
25
87
59
33
50
50
Dự đoán của bạn
 
3
 
1
 
1
 
hành động
 
 
gần X
09:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 09:00
1
Ht 1: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
49
27
24
37
38
25
67
49
26
46
54
Dự đoán của bạn
 
2
 
2
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Uzbekistan - Superlinea
gần X
09:00
TIỀN BOA
X2
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
29
31
40
32
29
39
60
40
20
45
55
Dự đoán của bạn
 
0
 
2
 
2
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Tanzania - Premier League
gần X
09:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 09:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
42
42
16
31
49
20
55
25
10
40
60
Dự đoán của bạn
 
1
 
3
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Thổ Nhĩ Kỳ - 2. Nhóm Lig -Red
gần X
09:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 09:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
51
32
17
38
45
17
90
60
25
60
40
Dự đoán của bạn
 
2
 
2
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Thổ Nhĩ Kỳ - 2. Nhóm màu trắng lig
gần X
09:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 09:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
29
33
38
26
42
32
65
50
20
55
45
Dự đoán của bạn
 
0
 
3
 
0
 
hành động
 
 
gần X
09:00
TIỀN BOA
1x
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
46
30
24
39
34
27
65
50
30
50
50
Dự đoán của bạn
 
1
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
09:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 09:00
3
Ht 2: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
29
34
37
29
35
36
70
30
25
45
55
Dự đoán của bạn
 
0
 
2
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
San Maminino - Campionato
gần X
09:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 09:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
35
29
36
24
53
23
65
55
15
40
60
Dự đoán của bạn
 
1
 
0
 
1
 
hành động
 
 
gần X
09:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 09:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
64
30
6
55
33
12
70
35
30
50
50
Dự đoán của bạn
 
2
 
2
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Na Uy - Phụ nữ nhóm Toppsessess Group
gần X
09:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 09:00
1
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
54
17
29
50
43
7
70
55
25
30
70
Dự đoán của bạn
 
1
 
0
 
1
 
hành động
 
 
gần X
09:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 09:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
63
23
14
49
41
10
80
45
25
40
60
Dự đoán của bạn
 
2
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
09:00
TIỀN BOA
12
 
2022-09-18 09:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
41
25
34
41
29
30
95
60
30
65
35
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
1
 
hành động
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Cộng hòa Ireland - FA Cup
gần X
09:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 09:00
0
Ht 2: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
37
29
34
32
34
34
82
50
25
552
49
Dự đoán của bạn
 
2
 
1
 
2
 
hành động
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Thụy Sĩ - FA Cup
gần X
09:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 09:00
4
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
33
15
552
21
23
56
95
85
43
70
30
Dự đoán của bạn
 
1
 
0
 
2
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Phần Lan - Nhóm xuống hạng Veickausliigislii
09:00
 
1
gần X
09:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 09:00
3
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
44
28
28
37
40
23
80
558
42
56
44
Dự đoán của bạn
 
1
 
2
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Anh - Premier League
gần X
09:15
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 09:15
0
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
38
32
30
34
41
25
77
50
29
53
47
Dự đoán của bạn
 
11
 
16
 
16
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Đức - 1. Bundesliga
gần X
09:30
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 09:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
55
24
21
42
35
23
71
46
30
53
47
Dự đoán của bạn
 
19
 
6
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Nga - Premier League
gần X
09:30
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 09:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
63
25
12
46
35
19
90
74
44
60
40
Dự đoán của bạn
 
7
 
3
 
0
 
hành động
 
 
gần X
09:30
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 09:30
1
Ht 2: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
62
24
14
42
43
15
82
558
36
56
44
Dự đoán của bạn
 
số 8
 
3
 
0
 
hành động
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Thụy Sĩ - FA Cup
gần X
09:30
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 09:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
16
25
59
16
37
47
91
66
40
557
43
Dự đoán của bạn
 
0
 
1
 
3
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Bulgaria - Giải đấu chuyên nghiệp đầu tiên
gần X
09:45
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 09:45
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
40
30
30
31
40
29
77
41
24
34
66
Dự đoán của bạn
 
2
 
3
 
4
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Bosnia & Herzegovina - Premier League
gần X
10:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 10:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
41
33
26
32
41
27
55
27
11
30
70
Dự đoán của bạn
 
3
 
3
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Paraguay - Bộ phận Trung gian
gần X
10:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 10:00
0
Ht 2: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
53
24
23
45
28
27
95
68
27
55
45
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
1
 
hành động
 
 
gần X
10:00
TIỀN BOA
X
 
2022-09-18 10:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
40
31
29
35
42
23
95
45
15
45
55
Dự đoán của bạn
 
0
 
2
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Brazil - Series A
gần X
10:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 10:00
1
Ht 1: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
50
28
22
38
39
23
74
49
28
41
59
Dự đoán của bạn
 
5
 
3
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Sween - Etar Soedra
gần X
10:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 10:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
65
25
10
50
31
19
91
558
33
47
53
Dự đoán của bạn
 
1
 
2
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Na Uy - 2. Divisjon Avd. 1
10:00
 
X2
gần X
10:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 10:00
0
Ht 2: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
28
32
40
26
33
41
90
60
40
55
45
Dự đoán của bạn
 
0
 
2
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Phần Lan - Tài khoản tiền mặt -Lohko A
gần X
10:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 10:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
558
26
16
41
40
19
87
66
38
61
39
Dự đoán của bạn
 
2
 
2
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Bulgaria - Giải đấu chuyên nghiệp thứ hai
gần X
10:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 10:00
2
Ht 1: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
37
32
31
33
34
33
90
63
42
40
60
Dự đoán của bạn
 
1
 
3
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Đan Mạch - Superligaen
gần X
10:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 10:00
0
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
51
28
21
43
36
21
88
63
36
62
38
Dự đoán của bạn
 
5
 
4
 
2
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Bỉ - Sư đoàn đầu tiên.
gần X
10:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 10:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
25
29
46
22
43
35
79
558
40
557
43
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
6
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Scotland - Premiership
gần X
10:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 10:00
3
Ht 0: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
38
28
34
34
40
26
76
51
27
54
46
Dự đoán của bạn
 
3
 
1
 
4
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Cộng hòa Séc - 1. Liga
gần X
10:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 10:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
21
28
51
21
34
45
78
44
23
48
552
Dự đoán của bạn
 
0
 
2
 
6
 
hành động
 
 
gần X
10:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 10:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
48
32
20
41
34
25
866
55
31
55
45
Dự đoán của bạn
 
3
 
5
 
0
 
hành động
 
 
gần X
10:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 10:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
552
29
19
41
40
19
80
552
28
45
55
Dự đoán của bạn
 
5
 
2
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Slovenia - Sư đoàn 2
gần X
10:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 10:00
1
Ht 0: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
48
28
24
43
34
23
95
65
25
35
65
Dự đoán của bạn
 
0
 
2
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Thổ Nhĩ Kỳ - Super Lig
gần X
10:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 10:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
60
25
15
36
47
17
85
63
28
558
42
Dự đoán của bạn
 
số 8
 
3
 
0
 
hành động
 
 
gần X
10:00
TIỀN BOA
1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
557
29
14
44
37
19
88
61
34
43
557
Dự đoán của bạn
 
10
 
2
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Luxembourg - Thiết kế Stepian quốc gia
gần X
10:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 10:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
27
32
41
24
39
37
90
60
30
70
30
Dự đoán của bạn
 
0
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
10:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 10:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
69
17
14
64
23
13
95
85
50
60
40
Dự đoán của bạn
 
5
 
1
 
0
 
hành động
 
 
gần X
10:00
TIỀN BOA
X2
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
32
34
34
32
37
31
85
60
50
55
45
Dự đoán của bạn
 
0
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
10:00
TIỀN BOA
2
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
35
25
40
31
30
39
90
557
24
45
55
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
1
 
hành động
 
 
gần X
10:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 10:00
1
Ht 2: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
65
21
14
61
24
15
95
72
54
60
40
Dự đoán của bạn
 
3
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
10:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 10:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
37
31
32
39
34
27
95
65
50
55
45
Dự đoán của bạn
 
0
 
1
 
1
 
hành động
 
 
gần X
10:00
TIỀN BOA
1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
63
23
14
51
32
17
70
50
40
50
50
Dự đoán của bạn
 
0
 
1
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Bỉ - Phân khu đầu tiên B
gần X
10:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 10:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
38
27
35
24
54
22
83
59
34
557
43
Dự đoán của bạn
 
0
 
1
 
2
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Uzbekistan - Superlinea
gần X
10:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 10:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
45
31
24
39
39
22
75
45
15
60
40
Dự đoán của bạn
 
1
 
2
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Thổ Nhĩ Kỳ - 2. Nhóm Lig -Red
gần X
10:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 10:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
66
23
11
557
26
17
85
65
25
45
55
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Anh - Phụ nữ WSL
gần X
10:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 10:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
32
20
48
20
51
29
80
64
35
45
55
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
1
 
hành động
 
 
gần X
10:00
TIỀN BOA
12
 
2022-09-18 10:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
41
28
31
31
49
20
81
54
35
46
54
Dự đoán của bạn
 
2
 
1
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Na Uy - Phụ nữ nhóm vô địch Toppsess
gần X
10:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 10:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
33
16
51
22
37
41
70
60
35
40
60
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Andorra - 1. Bộ phận
gần X
10:00
TIỀN BOA
1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
62
23
15
39
43
18
85
65
40
75
25
Dự đoán của bạn
 
1
 
2
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Phần Lan - Nhóm vô địch Ykkonen
10:00
 
X
gần X
10:00
TIỀN BOA
X
 
2022-09-18 10:00
2
Ht 1: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
36
37
27
30
37
33
89
63
39
67
33
Dự đoán của bạn
 
1
 
3
 
0
 
hành động