Cookies giúp chúng tôi cung cấp, cải thiện và nâng cao dịch vụ của chúng tôi. Trang web của chúng tôi không thể hoạt động mà không có cookie, vì vậy bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý sử dụng cookie của chúng tôi.
ĐƯỢC RỒI
Tìm hiểu thêm

Thiết bị di động hoặc thiết bị màn hình nhỏ được phát hiện!

Vui lòng chọn phiên bản trang web:
 
phiên bản điện thoại
 
Phiên bản trang web đầy đủ

lich thi đâu bóng đá hôm nay Lời khuyên cho 2022-09-21

Hoa tiêu

Cảnh báo!
Mẹo phù hợp có thể được đổi trong ngày
 
mở rộng tất cả
 
sụp đổ tất cả

1
Đội chủ nhà thắng

 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Châu Âu (UEFA) - vòng trình độ
gần X
03:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-21 03:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
85
10
5
83
10
7
85
80
55
45
55
Dự đoán của bạn
 
số 8
 
1
 
0
 
hành động
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Châu Âu (UEFA) - vòng trình độ
gần X
05:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-21 05:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
85
10
5
83
12
5
85
60
40
25
75
Dự đoán của bạn
 
9
 
0
 
0
 
hành động
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Châu Âu (UEFA) - vòng trình độ
gần X
10:30
TIỀN BOA
1
 
2022-09-21 10:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
85
10
5
82
12
6
85
70
55
20
80
Dự đoán của bạn
 
số 8
 
1
 
0
hành động
 
 
Quảng cáo

2
Đội bóng chiến thắng

 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Châu Âu (UEFA) - Phụ nữ UEFA Champions League
gần X
09:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-21 09:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
15
14
71
15
25
60
74
54
43
33
67
Dự đoán của bạn
 
2
 
1
 
số 8
hành động
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Châu Âu (UEFA) - vòng trình độ
gần X
07:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-21 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
15
16
69
15
19
66
85
60
50
50
50
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
4
 
hành động
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Châu Âu (UEFA) - Phụ nữ UEFA Champions League
gần X
09:30
TIỀN BOA
2
 
2022-09-21 09:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
15
19
66
16
28
56
78
57
32
49
51
Dự đoán của bạn
 
1
 
0
 
số 8
hành động
 
 
Quảng cáo

O25
Hơn 2,5 bàn thắng trong trận đấu

 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Châu Âu (UEFA) - vòng trình độ
gần X
03:00
TIỀN BOA
O25
 
2022-09-21 03:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
85
10
5
83
10
7
85
80
55
45
55
Dự đoán của bạn
 
số 8
 
1
 
0
 
hành động
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Châu Âu (UEFA) - Phụ nữ UEFA Champions League
gần X
11:30
TIỀN BOA
O25
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
79
13
số 8
66
25
9
84
67
39
45
55
Dự đoán của bạn
 
9
 
1
 
1
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Costa Rica - Bộ phận Primera Apertura
gần X
19:00
TIỀN BOA
O25
 
2022-09-20 19:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
42
43
15
31
47
22
87
58
42
73
27
Dự đoán của bạn
 
5
 
4
 
2
 
hành động
 
 
Quảng cáo

U25
Dưới 2,5 bàn thắng trong trận đấu

 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Argentina - Primera B Metropolitana Clausura
gần X
17:10
TIỀN BOA
U25
 
2022-09-20 17:10
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
48
22
30
32
48
20
68
49
22
49
51
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Colombia - Primera A Clausura
gần X
18:05
TIỀN BOA
U25
 
2022-09-20 18:05
0
Ht 1: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
52
30
18
39
42
19
74
43
22
48
52
Dự đoán của bạn
 
7
 
2
 
2
 
hành động
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Brazil - Serie B
gần X
17:30
TIỀN BOA
U25
 
2022-09-20 17:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
45
27
28
27
50
23
82
53
20
41
59
Dự đoán của bạn
 
14
 
2
 
1
 
hành động
 
 

BTS
Cả hai đội để ghi bàn trong trận đấu

 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Costa Rica - Bộ phận Primera Apertura
gần X
19:00
TIỀN BOA
BTS
 
2022-09-20 19:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
42
43
15
31
47
22
87
58
42
73
27
Dự đoán của bạn
 
5
 
4
 
2
 
hành động
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Hoa Kỳ - Giải vô địch USL
gần X
16:00
TIỀN BOA
BTS
 
2022-09-21 16:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
30
32
38
27
42
31
86
64
42
67
33
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
0
hành động
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Anh - FA Cup
11:45
 
BTS
gần X
11:45
TIỀN BOA
BTS
 
2022-09-21 11:45
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
39
29
32
23
44
33
69
54
33
49
51
Dự đoán của bạn
 
0
 
5
 
2
hành động