Cookies giúp chúng tôi cung cấp, cải thiện và nâng cao dịch vụ của chúng tôi.Trang web của chúng tôi không thể hoạt động mà không có cookie, vì vậy bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý sử dụng cookie của chúng tôi.
ĐƯỢC RỒI
Tìm hiểu thêm

Thiết bị di động hoặc thiết bị màn hình nhỏ được phát hiện!

Vui lòng chọn phiên bản trang web:
 
Phiên bản điện thoại
 
Phiên bản trang web đầy đủ

lich dau bong da hom nay Dự đoán, thống kê và mẹo phù hợp cho 2022-09-1

Trở lại đầu trên cùng

Hoa tiêu

Tôi sẽ dự đoán các trận đấu

 
mở rộng tất cả
 
sụp đổ tất cả
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Anh - Premier League
08:30
 
1x
bưu kiện
-:-
gần X
08:30
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 08:30
-
bưu kiện
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
41
37
22
28
54
18
76
59
32
62
38
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
 
hành động
 
 
06:00
 
1
bưu kiện
-:-
gần X
06:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 06:00
-
bưu kiện
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
566
26
18
45
35
20
87
66
39
60
40
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
 
hành động
 
 
gần X
06:15
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 06:15
0
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
38
32
30
34
41
25
77
50
29
53
47
Dự đoán của bạn
 
11
 
16
 
16
 
hành động
 
 
gần X
4:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 04:00
3
Ht 0: 2
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
30
24
46
26
37
37
90
64
38
53
47
Dự đoán của bạn
 
10
 
3
 
33
 
hành động
2
 
Quảng cáo
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Tây Ban Nha - Laliga
gần X
12:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 12:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
31
30
39
28
39
33
77
53
33
55
45
Dự đoán của bạn
 
15
 
16
 
50
 
hành động
 
 
gần X
07:15
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 07:15
1
Ht 0: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
54
29
17
40
38
22
81
566
36
59
41
Dự đoán của bạn
 
31
 
6
 
2
 
hành động
 
 
gần X
9:30
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 09:30
1
Ht 2: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
51
27
22
36
47
17
78
53
28
47
53
Dự đoán của bạn
 
25
 
6
 
3
 
hành động
 
 
9:30
 
1
gần X
9:30
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 09:30
1
Ht 1: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
52
29
19
37
39
24
78
52
29
47
53
Dự đoán của bạn
 
45
 
4
 
1
 
hành động
 
 
05:00
 
1x
gần X
05:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 05:00
2
Ht 0: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
566
30
14
40
48
12
73
37
24
41
59
Dự đoán của bạn
 
23
 
9
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Ý - Serie A
11:45
 
 
1
gần X
11:45
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 11:45
2
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
46
29
25
37
38
25
72
50
28
49
51
Dự đoán của bạn
 
23
 
19
 
16
 
hành động
2
 
gần X
09:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 09:00
1
Ht 0: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
45
27
28
34
38
28
79
50
28
50
50
Dự đoán của bạn
 
14
 
15
 
12
 
hành động
 
 
gần X
03:30
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 03:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
35
24
41
32
38
30
90
74
44
61
39
Dự đoán của bạn
 
9
 
5
 
17
 
hành động
 
 
gần X
06:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 06:00
0
Ht 1: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
48
32
20
38
38
24
83
48
30
60
40
Dự đoán của bạn
 
11
 
6
 
6
 
hành động
 
 
gần X
06:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 06:00
0
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
29
25
46
21
39
40
88
73
44
61
39
Dự đoán của bạn
 
4
 
5
 
25
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Pháp - Gọi 1
gần X
11:45
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 11:45
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
29
21
50
22
34
44
94
79
51
63
37
Dự đoán của bạn
 
9
 
7
 
36
 
hành động
1
 
gần X
06:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 06:00
1
Ht 0: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
48
27
25
36
42
22
77
566
30
57
43
Dự đoán của bạn
 
21
 
4
 
3
 
hành động
 
 
4:00
 
X2
gần X
4:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 04:00
3
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
28
33
39
25
38
37
77
53
33
60
40
Dự đoán của bạn
 
2
 
6
 
17
 
hành động
 
 
gần X
06:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 06:00
1
Ht 0: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
54
28
18
46
35
19
83
54
41
54
46
Dự đoán của bạn
 
15
 
3
 
0
 
hành động
 
 
gần X
08:05
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 08:05
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
29
29
42
26
37
37
77
51
29
58
42
Dự đoán của bạn
 
3
 
13
 
7
 
hành động
 
 
gần X
06:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 06:00
3
Ht 1: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
45
29
26
33
45
22
76
55
36
566
44
Dự đoán của bạn
 
số 8
 
5
 
1
 
hành động
 
 
gần X
06:00
TIỀN BOA
X
 
2022-09-18 06:00
1
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
40
31
29
26
57
17
70
39
20
43
57
Dự đoán của bạn
 
số 8
 
5
 
3
 
hành động
 
 
Quảng cáo
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Brazil - Serie A
gần X
12:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 12:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
566
27
17
38
44
18
78
55
33
41
59
Dự đoán của bạn
 
16
 
5
 
5
 
hành động
 
 
gần X
14:30
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 14:30
0
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
62
26
12
50
37
13
76
57
28
47
53
Dự đoán của bạn
 
22
 
3
 
0
 
hành động
 
 
12:00
 
1x
gần X
12:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 12:00
2
Ht 0: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
52
32
16
39
41
20
66
47
22
49
51
Dự đoán của bạn
 
4
 
10
 
2
 
hành động
 
 
gần X
14:00
TIỀN BOA
X
 
2022-09-18 14:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
40
34
26
26
51
23
64
39
22
41
59
Dự đoán của bạn
 
2
 
12
 
2
 
hành động
 
 
gần X
07:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 07:00
1
Ht 1: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
50
28
22
38
39
23
74
49
28
41
59
Dự đoán của bạn
 
5
 
3
 
0
 
hành động
 
 
gần X
15:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 15:00 PM
2
Ht 2: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
58
28
14
40
45
15
59
35
17
38
62
Dự đoán của bạn
 
12
 
3
 
1
 
hành động
 
 
gần X
14:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 14:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
32
29
39
28
40
32
77
54
23
44
566
Dự đoán của bạn
 
2
 
3
 
6
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Đức - 1. Bundesliga
gần X
06: 3
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 06: 3
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
55
24
21
42
35
23
71
46
30
53
47
Dự đoán của bạn
 
19
 
6
 
0
 
hành động
 
 
gần X
10:30
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 10:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
40
29
31
36
39
25
85
66
47
63
37
Dự đoán của bạn
 
5
 
10
 
10
 
hành động
 
 
gần X
08:30
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 08:30
1
Ht 1: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
28
30
42
26
38
36
88
63
39
65
35
Dự đoán của bạn
 
1
 
4
 
14
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Cộng hòa Séc - 1. Liên minh
gần X
10:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 10:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
39
28
33
32
37
31
83
55
32
566
44
Dự đoán của bạn
 
1
 
6
 
số 8
 
hành động
 
 
gần X
07:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
21
28
51
21
34
45
78
44
23
48
52
Dự đoán của bạn
 
0
 
2
 
6
 
hành động
 
 
gần X
07:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
52
29
19
41
40
19
80
52
28
45
55
Dự đoán của bạn
 
5
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
07:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
48
32
20
41
34
25
86
55
31
55
45
Dự đoán của bạn
 
3
 
5
 
0
 
hành động
 
 
Quảng cáo
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Hà Lan - Eredivisie
05:30
 
1
gần X
05:30
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 05:30
3
Ht 2: 2
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
47
26
27
41
41
18
81
68
46
64
36
Dự đoán của bạn
 
10
 
3
 
3
 
hành động
 
 
gần X
05:30
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 05:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
32
33
35
31
37
32
79
59
40
62
38
Dự đoán của bạn
 
0
 
7
 
3
 
hành động
 
 
gần X
03:15
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 03:15
0
Ht 1: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
39
29
32
32
40
28
76
57
38
52
48
Dự đoán của bạn
 
6
 
5
 
3
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Áo - Bundesliga
gần X
08:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 08:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
61
20
19
49
34
17
92
67
37
58
42
Dự đoán của bạn
 
22
 
2
 
2
 
hành động
 
 
gần X
05:30
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 05:30
0
Ht 1: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
53
29
18
43
38
19
84
53
33
566
44
Dự đoán của bạn
 
7
 
2
 
1
 
hành động
 
 
gần X
05:30
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 05:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
64
23
13
48
30
22
90
66
41
48
52
Dự đoán của bạn
 
12
 
3
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Argentina - Liên đoàn chuyên nghiệp
gần X
11:30
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 11:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
30
39
31
25
49
26
82
49
25
46
54
Dự đoán của bạn
 
3
 
số 8
 
1
 
hành động
 
 
gần X
16: 3
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 16: 3
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
33
36
31
26
46
28
66
37
21
41
59
Dự đoán của bạn
 
2
 
3
 
5
 
hành động
 
 
gần X
09:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 09:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
42
32
26
34
42
24
82
55
25
53
47
Dự đoán của bạn
 
4
 
3
 
1
 
hành động
 
 
gần X
16: 3
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 16: 3
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
50
33
17
30
55
15
72
39
20
41
59
Dự đoán của bạn
 
5
 
2
 
1
 
hành động
 
 
gần X
14:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 14:00
2
Ht 0: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
47
31
22
35
38
27
82
48
18
53
47
Dự đoán của bạn
 
4
 
6
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Bồ Đào Nha - Liên đoàn Bồ Đào Nha
gần X
10:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 10:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
81
14
5
64
26
10
92
78
51
46
54
Dự đoán của bạn
 
30
 
3
 
0
 
hành động
 
 
gần X
12:30
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 12:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
67
20
13
47
39
14
84
64
34
55
45
Dự đoán của bạn
 
29
 
2
 
0
 
hành động
 
 
07:30
 
X2
gần X
07:30
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 07:30
2
Ht 1: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
33
33
34
25
48
27
62
42
21
43
57
Dự đoán của bạn
 
1
 
7
 
6
 
hành động
 
 
gần X
10:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 10:00
0
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
48
30
22
39
37
24
74
43
20
39
61
Dự đoán của bạn
 
4
 
5
 
3
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Tây Ban Nha - Laliga2
gần X
07:15
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 07:15
1
Ht 1: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
51
28
21
36
47
17
66
49
23
43
57
Dự đoán của bạn
 
5
 
3
 
0
 
hành động
 
 
gần X
9:30
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 09:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
30
32
38
20
41
39
68
41
22
39
61
Dự đoán của bạn
 
0
 
5
 
5
 
hành động
 
 
gần X
05:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 05:00
0
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
43
29
28
29
48
23
83
58
30
46
54
Dự đoán của bạn
 
2
 
7
 
0
 
hành động
 
 
gần X
12:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 12:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
53
26
21
38
39
23
70
55
35
50
50
Dự đoán của bạn
 
6
 
2
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Đan Mạch - Superligaen
gần X
09:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 09:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
46
25
29
39
39
22
83
62
41
60
40
Dự đoán của bạn
 
7
 
4
 
3
 
hành động
 
 
gần X
07:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 07:00
0
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
51
28
21
43
36
21
88
63
36
62
38
Dự đoán của bạn
 
5
 
4
 
2
 
hành động
 
 
gần X
05:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 05:00
2
Ht 1: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
37
32
31
33
40
27
78
48
33
54
46
Dự đoán của bạn
 
5
 
6
 
0
 
hành động
 
 
05:00
 
X2
gần X
05:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 05:00
2
Ht 0: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
38
32
30
33
37
30
86
61
31
62
38
Dự đoán của bạn
 
2
 
5
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Nga - Premier League
gần X
09:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 09:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
57
24
19
42
36
22
84
64
35
566
44
Dự đoán của bạn
 
5
 
4
 
0
 
hành động
 
 
gần X
06: 3
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 06: 3
1
Ht 2: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
62
24
14
42
43
15
82
58
36
566
44
Dự đoán của bạn
 
số 8
 
3
 
0
 
hành động
 
 
gần X
4:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 04:00
2
Ht 0: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
45
31
24
32
47
21
82
59
41
58
42
Dự đoán của bạn
 
1
 
5
 
0
 
hành động
 
 
gần X
06: 3
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 06: 3
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
63
25
12
46
35
19
90
74
44
60
40
Dự đoán của bạn
 
7
 
3
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Serbia - Super Liga
gần X
08:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 08:00
0
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
76
18
6
566
32
12
93
74
49
36
64
Dự đoán của bạn
 
13
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
10:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 10:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
16
26
58
16
36
48
90
66
45
44
566
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
14
 
hành động
 
 
gần X
4:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 04:00
3
Ht 0: 2
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
33
30
37
25
43
32
75
54
33
51
49
Dự đoán của bạn
 
1
 
2
 
3
 
hành động
 
 
gần X
08:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 08:00
0
Ht 1: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
51
28
21
40
40
20
80
57
32
48
52
Dự đoán của bạn
 
5
 
3
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Bỉ - Sư đoàn đầu tiên.
gần X
9:30
TIỀN BOA
2
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
29
27
44
28
37
35
87
59
39
58
42
Dự đoán của bạn
 
2
 
1
 
13
 
hành động
 
 
gần X
04:30
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 04:30
0
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
47
28
25
36
38
26
83
61
38
61
39
Dự đoán của bạn
 
5
 
6
 
1
 
hành động
 
 
gần X
12:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 12:00
1
Ht 1: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
63
21
16
44
40
16
78
52
30
40
60
Dự đoán của bạn
 
10
 
3
 
0
 
hành động
 
 
gần X
07:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
25
29
46
22
43
35
79
58
40
57
43
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
6
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Mexico - Khẩu độ Liga MX
gần X
15:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 15:00 PM
2
Ht 0: 2
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
39
31
30
30
44
26
78
53
38
59
41
Dự đoán của bạn
 
2
 
3
 
0
 
hành động
 
 
gần X
17: 0
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 17: 0
0
Ht 1: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
55
28
17
39
44
17
80
566
36
53
47
Dự đoán của bạn
 
7
 
1
 
1
 
hành động
 
 
gần X
19: 0
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 19: 0
2
Ht 1: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
31
31
38
24
45
31
79
51
31
55
45
Dự đoán của bạn
 
1
 
0
 
6
 
hành động
 
 
gần X
19: 0
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 19: 0
1
Ht 1: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
40
30
30
29
49
22
78
50
29
54
46
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
5
 
hành động
 
 
gần X
17: 0
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 17: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
54
31
15
39
45
16
88
64
39
68
32
Dự đoán của bạn
 
4
 
1
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Colombia - Clausura đầu tiên
gần X
15: 3
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 15: 3
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
59
27
14
46
37
17
79
52
30
54
46
Dự đoán của bạn
 
9
 
3
 
0
 
hành động
 
 
gần X
13: 3
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 13: 3
1
Ht 1: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
42
34
24
29
51
20
69
39
19
44
566
Dự đoán của bạn
 
2
 
4
 
1
 
hành động
 
 
gần X
17: 4
TIỀN BOA
1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
55
28
17
41
42
17
67
37
17
44
566
Dự đoán của bạn
 
số 8
 
1
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Slovakia - Super Liga
gần X
08:30
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 08:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
37
32
31
26
47
27
75
50
28
46
54
Dự đoán của bạn
 
2
 
6
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Romania - Liga I
gần X
11:30
TIỀN BOA
12
 
2022-09-18 11:30
1
Ht 1: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
42
28
30
32
43
25
72
49
29
46
54
Dự đoán của bạn
 
2
 
5
 
3
 
hành động
 
 
gần X
08:30
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 08:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
45
29
26
33
43
24
70
44
19
45
55
Dự đoán của bạn
 
6
 
3
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Croatia - 1. Bộ phận
gần X
08:15
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 08:15
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
21
23
566
19
36
45
89
61
34
59
41
Dự đoán của bạn
 
0
 
2
 
16
 
hành động
 
 
gần X
06:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 06:00
0
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
47
27
26
38
37
25
86
60
33
60
40
Dự đoán của bạn
 
4
 
2
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Bulgaria - Giải đấu chuyên nghiệp đầu tiên
gần X
06: 4
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 06: 4
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
40
30
30
31
40
29
77
41
24
34
66
Dự đoán của bạn
 
2
 
3
 
4
 
hành động
 
 
gần X
09: 4
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 09: 4
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
68
20
12
46
36
18
89
64
39
43
57
Dự đoán của bạn
 
15
 
2
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Thổ Nhĩ Kỳ - Super Lig
gần X
10:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 10:00
0
Ht 3: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
566
24
20
38
35
27
86
58
36
62
38
Dự đoán của bạn
 
13
 
2
 
1
 
hành động
 
 
gần X
07:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
60
25
15
36
47
17
85
63
28
58
42
Dự đoán của bạn
 
số 8
 
3
 
0
 
hành động
 
 
gần X
10:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 10:00
1
Ht 2: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
38
29
33
29
44
27
86
64
39
58
42
Dự đoán của bạn
 
2
 
6
 
2
 
hành động
 
 
gần X
07:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
57
29
14
44
37
19
88
61
34
43
57
Dự đoán của bạn
 
10
 
2
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Moldova - Super League
gần X
09:00
TIỀN BOA
1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
75
19
6
69
24
7
95
62
29
24
76
Dự đoán của bạn
 
14
 
3
 
0
 
hành động
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Cộng hòa Ireland - FA Cup
gần X
09:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 09:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
45
31
24
41
31
28
70
43
20
26
74
Dự đoán của bạn
 
2
 
2
 
2
 
hành động
 
 
gần X
06:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 06:00
0
Ht 2: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
37
29
34
32
34
34
82
50
25
52
49
Dự đoán của bạn
 
2
 
1
 
2
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Nam Phi - Liên đoàn bóng đá hàng đầu
gần X
06:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 06:00
0
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
52
30
18
42
42
16
76
43
24
34
66
Dự đoán của bạn
 
7
 
4
 
1
 
hành động
 
 
gần X
08:30
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 08:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
42
37
21
34
47
19
62
34
17
27
73
Dự đoán của bạn
 
5
 
3
 
2
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Hy Lạp - Super Leagueo
09:00
 
2
gần X
09:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 09:00
1
Ht 0: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
24
27
49
19
41
40
81
54
28
42
58
Dự đoán của bạn
 
1
 
3
 
14
 
hành động
 
 
gần X
11:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 11:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
51
26
23
42
38
20
76
50
27
46
54
Dự đoán của bạn
 
3
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
08:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 08:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
38
31
31
27
46
27
67
41
23
38
62
Dự đoán của bạn
 
0
 
4
 
3
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Scotland - Premiership
gần X
4:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 04:00
0
Ht 1: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
15
20
65
16
36
48
92
69
52
41
59
Dự đoán của bạn
 
2
 
1
 
10
 
hành động
 
 
gần X
07:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 07:00
3
Ht 0: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
38
28
34
34
40
26
76
51
27
54
46
Dự đoán của bạn
 
3
 
1
 
4
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Costa Rica - Aperture Division Division
gần X
16:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 16:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
51
27
22
31
47
22
78
51
30
46
54
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Síp - 1. Bộ phận
gần X
09:00
TIỀN BOA
X
 
2022-09-18 09:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
40
40
20
36
33
31
85
57
51
70
30
Dự đoán của bạn
 
1
 
6
 
1
 
hành động
 
 
gần X
10:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 10:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
63
25
12
566
32
12
81
47
26
33
67
Dự đoán của bạn
 
4
 
2
 
2
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Phần Lan - Nhóm vô địch Veickausliiga
gần X
08:30
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 08:30
1
Ht 1: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
65
21
14
52
34
14
73
49
32
48
52
Dự đoán của bạn
 
7
 
2
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Na Uy - Elteserien
gần X
09:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 09:00
1
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
65
21
14
48
31
21
94
78
566
54
46
Dự đoán của bạn
 
12
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
09:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 09:00
1
Ht 2: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
51
26
23
37
37
26
89
68
39
62
38
Dự đoán của bạn
 
4
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
11:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 11:00
0
Ht 1: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
69
21
10
52
35
13
93
75
48
57
43
Dự đoán của bạn
 
16
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
09:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 09:00
2
Ht 1: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
50
29
21
37
40
23
86
64
35
67
33
Dự đoán của bạn
 
3
 
3
 
1
 
hành động
 
 
gần X
09:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 09:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
55
24
21
39
38
23
88
70
41
62
38
Dự đoán của bạn
 
5
 
4
 
0
 
hành động
 
 
gần X
09:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 09:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
69
17
14
51
34
15
88
73
44
53
47
Dự đoán của bạn
 
số 8
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
09:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 09:00
3
Ht 2: 3
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
64
18
18
45
42
13
94
80
53
59
41
Dự đoán của bạn
 
5
 
4
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Honduras - Liga sau Nacional
17: 4
 
1x
gần X
17: 4
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 17: 4
0
Ht 1: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
566
31
13
48
42
10
83
45
38
50
50
Dự đoán của bạn
 
2
 
2
 
1
 
hành động
 
 
gần X
15:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 15:00 PM
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
25
28
47
25
28
47
87
50
20
57
44
Dự đoán của bạn
 
0
 
2
 
3
 
hành động
 
 
gần X
15:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 15:00 PM
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
15
25
60
16
29
55
90
59
35
49
52
Dự đoán của bạn
 
0
 
2
 
3
 
hành động
 
 
gần X
14: 1
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 14: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
65
23
12
59
29
12
83
50
33
34
66
Dự đoán của bạn
 
4
 
2
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Uruguay - Bộ phận Primera Clausura
gần X
15:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 15:00 PM
1
Ht 1: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
69
22
9
48
44
số 8
83
59
26
30
70
Dự đoán của bạn
 
4
 
1
 
0
 
hành động
 
 
gần X
12:00
TIỀN BOA
X
 
2022-09-18 12:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
39
32
29
29
48
23
73
43
22
35
65
Dự đoán của bạn
 
1
 
5
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Thụy Điển - Allsvenskan
gần X
08:30
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 08:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
60
23
17
41
37
22
85
64
40
46
54
Dự đoán của bạn
 
7
 
3
 
0
 
hành động
 
 
gần X
06:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 06:00
2
Ht 1: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
22
26
52
21
36
43
86
566
34
51
49
Dự đoán của bạn
 
0
 
3
 
5
 
hành động
 
 
gần X
08:30
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 08:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
64
24
12
45
42
13
90
64
46
55
45
Dự đoán của bạn
 
10
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
06:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 06:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
63
25
12
45
40
15
90
60
33
54
46
Dự đoán của bạn
 
5
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
06:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 06:00
0
Ht 2: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
53
29
18
39
42
19
90
67
49
62
38
Dự đoán của bạn
 
3
 
5
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Azerbaijan - Premier League
gần X
9:30
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 09:30
7
Ht 1: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
22
25
53
20
29
51
91
64
24
36
64
Dự đoán của bạn
 
1
 
2
 
6
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
ECUADOR - SERIES A -SOD Sân khấu
gần X
11:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 11:00
0
Ht 1: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
566
25
19
40
40
20
88
55
31
51
49
Dự đoán của bạn
 
6
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
13: 3
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 13: 3
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
52
30
18
39
39
22
77
48
29
51
49
Dự đoán của bạn
 
6
 
2
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Brazil - Serie C 2nd Group C
gần X
12:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 12:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
41
34
25
38
37
25
60
30
15
45
55
Dự đoán của bạn
 
3
 
3
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Morocco - Votola Pro
gần X
11: 1
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 11: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
22
35
43
24
45
31
74
41
28
41
59
Dự đoán của bạn
 
0
 
3
 
3
 
hành động
 
 
gần X
10:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 10:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
55
28
17
29
40
31
69
49
38
52
48
Dự đoán của bạn
 
1
 
4
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Litva - một lyga
gần X
09:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 09:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
566
24
20
41
38
21
83
58
32
48
52
Dự đoán của bạn
 
4
 
2
 
1
 
hành động
 
 
gần X
07: 5
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 07: 5
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
57
26
17
41
40
19
89
60
34
44
566
Dự đoán của bạn
 
3
 
3
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Peru - Liga 1 Clausura
gần X
13: 3
TIỀN BOA
12
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
41
28
31
28
38
34
89
60
35
52
48
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
3
 
hành động
 
 
gần X
09:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 09:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
21
28
51
18
41
41
80
51
27
55
45
Dự đoán của bạn
 
0
 
1
 
5
 
hành động
 
 
gần X
09:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 09:00
5
Ht 1: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
35
33
32
27
46
27
80
51
36
53
47
Dự đoán của bạn
 
0
 
4
 
1
 
hành động
 
 
gần X
11: 1
TIỀN BOA
1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
43
29
28
36
36
28
75
57
27
59
41
Dự đoán của bạn
 
3
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
13:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 13:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
53
27
20
44
36
20
87
61
34
52
48
Dự đoán của bạn
 
3
 
2
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Slovenia - PRVA Liga
gần X
11: 1
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 11: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
48
29
23
45
30
25
74
51
35
566
44
Dự đoán của bạn
 
3
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
08:30
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 08:30
5
Ht 0: 2
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
38
32
30
27
42
31
87
55
33
62
38
Dự đoán của bạn
 
1
 
3
 
4
 
hành động
 
 
gần X
06:00
TIỀN BOA
12
 
2022-09-18 06:00
0
Ht 2: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
42
24
34
41
32
27
75
54
35
47
53
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
1
 
hành động
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Thụy Sĩ - FA Cup
gần X
06: 3
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 06: 3
1
E
Ht 1: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
16
25
59
16
37
47
91
66
40
57
43
Dự đoán của bạn
 
0
 
1
 
3
 
hành động
 
 
gần X
07:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 07:00
2
E
Ht 1: 2
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
36
28
36
22
39
39
90
63
45
61
39
Dự đoán của bạn
 
2
 
0
 
2
 
hành động
 
 
gần X
06:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 06:00
4
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
33
15
52
21
23
566
95
85
43
70
30
Dự đoán của bạn
 
1
 
0
 
2
 
hành động
 
 
gần X
05:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 05:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
27
31
42
28
37
35
79
61
41
66
34
Dự đoán của bạn
 
0
 
2
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Nhật Bản - J. Liên đoàn
gần X
03:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 03:00
1
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
51
23
26
35
41
24
70
48
26
50
50
Dự đoán của bạn
 
5
 
2
 
1
 
hành động
 
 
gần X
03:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 03:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
50
30
20
35
45
20
79
51
35
50
50
Dự đoán của bạn
 
2
 
5
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Israel - Ligat Haal
gần X
10:15
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 10:15
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
31
21
48
22
41
37
77
51
32
34
66
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
6
 
hành động
 
 
gần X
10:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 10:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
59
26
15
43
42
15
82
55
28
47
53
Dự đoán của bạn
 
7
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
09:00
TIỀN BOA
2
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
31
27
42
24
44
32
85
58
42
55
45
Dự đoán của bạn
 
2
 
2
 
2
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Guatemala - Liga khẩu độ Nacional
gần X
11: 1
TIỀN BOA
X
 
2022-09-18 11: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
35
36
29
35
36
29
78
29
11
52
48
Dự đoán của bạn
 
0
 
2
 
1
 
hành động
 
 
gần X
10:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 10:00
0
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
43
29
28
35
33
32
60
30
10
30
70
Dự đoán của bạn
 
2
 
1
 
2
 
hành động
 
 
gần X
11:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 11:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
58
30
12
41
41
18
70
40
25
30
70
Dự đoán của bạn
 
2
 
2
 
0
 
hành động
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Hoa Kỳ - Hiệp hội bóng đá độc lập quốc gia
gần X
10:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 10:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
45
31
24
38
35
27
82
58
37
61
39
Dự đoán của bạn
 
1
 
2
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Đức - 2. Bundesliga
gần X
04:30
TIỀN BOA
X2
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
24
32
44
25
38
37
85
63
43
63
37
Dự đoán của bạn
 
0
 
4
 
2
 
hành động
 
 
gần X
04:30
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 04:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
29
34
37
28
39
33
89
63
43
59
41
Dự đoán của bạn
 
1
 
2
 
1
 
hành động
 
 
gần X
04:30
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 04:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
46
28
26
37
38
25
89
62
35
57
43
Dự đoán của bạn
 
1
 
2
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Bolivia - Bộ phận Primera -Clausura
gần X
14: 1
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 14: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
78
15
7
57
27
16
92
74
37
30
70
Dự đoán của bạn
 
11
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
16: 3
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 16: 3
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
33
29
38
24
43
33
81
64
36
62
38
Dự đoán của bạn
 
1
 
0
 
3
 
hành động
 
 
gần X
12:00
TIỀN BOA
X2
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
33
33
34
24
46
30
88
61
34
57
43
Dự đoán của bạn
 
2
 
2
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Ba Lan - Extralassa
gần X
08:30
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 08:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
25
29
46
21
47
32
87
62
35
62
38
Dự đoán của bạn
 
2
 
2
 
3
 
hành động
 
 
gần X
06:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 06:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
35
29
36
27
42
31
81
60
41
60
40
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
2
 
hành động
 
 
gần X
03:30
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 03:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
36
30
34
33
38
29
82
64
37
66
34
Dự đoán của bạn
 
0
 
2
 
3
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Bulgaria - Giải đấu chuyên nghiệp thứ hai
gần X
07:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 07:00
2
Ht 1: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
37
32
31
33
34
33
90
63
42
40
60
Dự đoán của bạn
 
1
 
3
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Thái Lan - Liên đoàn Thái Lan
04:30
 
1
ABD
-:-
gần X
04:30
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 04:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
55
28
17
47
27
26
80
42
21
35
65
Dự đoán của bạn
 
2
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
05:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 05:00
0
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
34
26
40
21
40
39
75
60
28
50
50
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
1
 
hành động
 
 
gần X
03:30
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 03:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
30
23
47
24
32
44
90
60
33
45
55
Dự đoán của bạn
 
1
 
2
 
3
 
hành động
 
 
gần X
4:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 04:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
45
26
29
38
33
29
95
55
35
45
55
Dự đoán của bạn
 
2
 
1
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Estonia - Meistriga
gần X
07:15
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 07:15
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
71
20
9
566
34
10
75
50
23
40
60
Dự đoán của bạn
 
6
 
1
 
2
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Venezuela - Bộ phận Primera
gần X
15:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 15:00 PM
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
58
28
14
566
28
16
66
44
30
43
58
Dự đoán của bạn
 
2
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
15:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 15:00 PM
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
32
30
38
27
38
35
53
38
22
39
61
Dự đoán của bạn
 
2
 
2
 
1
 
hành động
 
 
gần X
15:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 15:00 PM
0
Ht 2: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
57
28
15
50
36
14
71
48
30
42
57
Dự đoán của bạn
 
3
 
3
 
1
 
hành động
 
 
gần X
15:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 15:00 PM
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
48
31
21
45
36
19
68
41
34
53
47
Dự đoán của bạn
 
2
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
15:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 15:00 PM
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
43
32
25
37
37
26
85
35
25
40
60
Dự đoán của bạn
 
0
 
3
 
0
 
hành động
 
 
gần X
15:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 15:00 PM
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
58
24
18
51
31
18
65
45
25
50
50
Dự đoán của bạn
 
4
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
15:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 15:00 PM
0
Ht 3: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
66
26
số 8
566
36
số 8
45
30
15
20
80
Dự đoán của bạn
 
5
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
15:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 15:00 PM
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
36
31
33
35
35
30
50
40
25
45
55
Dự đoán của bạn
 
2
 
5
 
2
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Paraguay - Bộ phận chuyên nghiệp -Clausura
gần X
15: 3
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 15: 3
0
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
46
29
25
29
51
20
74
47
28
42
58
Dự đoán của bạn
 
0
 
3
 
1
 
hành động
 
 
gần X
13:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 13:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
62
24
14
46
33
21
89
63
43
54
46
Dự đoán của bạn
 
số 8
 
2
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Hoa Kỳ - Major League Soccer
gần X
19: 3
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 19: 3
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
78
15
7
55
34
11
93
77
43
62
38
Dự đoán của bạn
 
số 8
 
0
 
1
 
hành động
 
 
gần X
14:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 14:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
36
34
30
27
47
26
76
55
39
566
44
Dự đoán của bạn
 
1
 
2
 
2
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Phần Lan - Nhóm xuống hạng Veickausliigislii
06:00
 
1
gần X
06:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 06:00
3
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
44
28
28
37
40
23
80
58
42
566
44
Dự đoán của bạn
 
1
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
08:30
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 08:30
0
Ht 1: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
48
28
24
39
39
22
87
61
42
63
37
Dự đoán của bạn
 
3
 
2
 
0
 
hành động
 
 
07:00
 
1
gần X
07:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 07:00
1
Ht 1: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
61
27
12
50
35
15
80
57
39
55
45
Dự đoán của bạn
 
5
 
2
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Romania - Liga II
gần X
01: 0
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 01: 0
1
Ht 1: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
47
29
24
37
40
23
73
53
28
55
45
Dự đoán của bạn
 
1
 
2
 
2
 
hành động
 
 
gần X
01: 0
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 01: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
52
23
25
35
40
25
85
52
37
48
52
Dự đoán của bạn
 
2
 
1
 
0
 
hành động
 
 
gần X
01: 0
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 01: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
22
25
53
20
42
38
76
63
35
52
48
Dự đoán của bạn
 
0
 
2
 
3
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
GEORGIA - EROVNULI LIGA
gần X
05:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 05:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
28
28
44
24
31
45
68
51
26
42
58
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
1
 
hành động
 
 
gần X
05:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 05:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
26
24
50
22
37
41
95
65
15
55
45
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
1
 
hành động
 
 
gần X
09:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 09:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
19
21
60
19
29
52
95
65
33
50
50
Dự đoán của bạn
 
0
 
2
 
7
 
hành động
 
 
gần X
09:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 09:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
44
33
23
28
53
19
90
53
27
35
65
Dự đoán của bạn
 
2
 
3
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Uruguay - Segunda Sư đoàn
gần X
08:30
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 08:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
44
32
24
41
36
23
60
35
10
40
60
Dự đoán của bạn
 
2
 
1
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Bosnia & Herzegovina - Premier League
gần X
10: 0
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 10: 0
0
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
51
30
19
47
31
22
65
40
23
30
70
Dự đoán của bạn
 
3
 
1
 
0
 
hành động
 
 
gần X
08:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 08:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
66
25
9
57
26
17
95
55
33
55
45
Dự đoán của bạn
 
5
 
1
 
0
 
hành động
 
 
gần X
07:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
41
33
26
32
41
27
55
27
11
30
70
Dự đoán của bạn
 
3
 
3
 
1
 
hành động
 
 
gần X
10:00
TIỀN BOA
1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
51
29
20
54
22
24
95
70
43
65
35
Dự đoán của bạn
 
3
 
2
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Peru - Liga 2 Clausura
gần X
11:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 11:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
61
22
17
50
23
27
90
65
45
45
55
Dự đoán của bạn
 
2
 
1
 
0
 
hành động
 
 
gần X
13:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 13:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
63
23
14
51
25
24
95
78
47
65
35
Dự đoán của bạn
 
3
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
13: 3
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 13: 3
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
65
22
13
55
29
16
95
53
32
40
60
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
2
 
hành động
 
 
gần X
13: 3
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 13: 3
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
30
32
38
24
41
35
60
30
25
50
50
Dự đoán của bạn
 
0
 
4
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Ghana - Premier League
gần X
08:00
TIỀN BOA
1x
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
50
35
15
36
38
26
60
37
21
50
50
Dự đoán của bạn
 
1
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
08:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 08:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
76
17
7
50
43
7
75
45
23
40
60
Dự đoán của bạn
 
6
 
2
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
El Salvador - Viên nóng bỏng của Primera Division
gần X
14:30
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 14:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
49
28
23
43
43
14
65
47
21
55
45
Dự đoán của bạn
 
1
 
3
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Nhật Bản - J. League 2
gần X
02:00
TIỀN BOA
X
 
2022-09-18 02:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
40
35
25
35
42
23
70
41
21
48
52
Dự đoán của bạn
 
2
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
02:00
TIỀN BOA
12
 
2022-09-18 02:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
41
28
31
34
43
23
75
44
26
44
566
Dự đoán của bạn
 
1
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
03:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 03:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
27
33
40
19
63
18
73
41
24
31
69
Dự đoán của bạn
 
0
 
5
 
0
 
hành động
 
 
gần X
02:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 02:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
26
32
42
25
37
38
85
58
30
60
40
Dự đoán của bạn
 
0
 
2
 
1
 
hành động
 
 
gần X
02:00
TIỀN BOA
1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
49
27
24
40
39
21
86
57
28
50
50
Dự đoán của bạn
 
2
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
02:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 02:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
38
32
30
34
42
24
75
51
34
57
43
Dự đoán của bạn
 
2
 
1
 
0
 
hành động
 
 
gần X
02:30
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 02:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
35
34
31
26
48
26
71
46
23
52
48
Dự đoán của bạn
 
1
 
3
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Tây Ban Nha - Bộ phận đầu tiên RFEF -GROUP 1
gần X
10:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 10:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
61
26
13
47
25
28
95
72
39
60
40
Dự đoán của bạn
 
9
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
03:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 03:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
37
29
34
33
33
34
85
55
40
55
45
Dự đoán của bạn
 
0
 
1
 
4
 
hành động
 
 
gần X
10:30
TIỀN BOA
1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
47
27
26
26
50
24
80
75
30
65
35
Dự đoán của bạn
 
2
 
4
 
0
 
hành động
 
 
gần X
10:30
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 10:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
44
32
24
38
50
12
80
40
20
60
40
Dự đoán của bạn
 
1
 
4
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Costa Rica - Nhóm mở Ascent của Liga de Ascent
gần X
10:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 10:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
44
27
29
33
34
33
90
65
20
60
40
Dự đoán của bạn
 
3
 
0
 
1
 
hành động
 
 
gần X
10:15
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 10:15
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
35
27
38
30
33
37
85
62
44
55
45
Dự đoán của bạn
 
1
 
0
 
1
 
hành động
 
 
10:00
 
1x
bưu kiện
-:-
gần X
10:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 10:00
-
bưu kiện
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
43
31
26
33
41
26
70
50
20
60
40
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Zambia - Super League
gần X
06:00
TIỀN BOA
X
 
2022-09-18 06:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
33
39
28
30
43
27
55
25
10
45
55
Dự đoán của bạn
 
1
 
4
 
0
 
hành động
 
 
gần X
06:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 06:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
54
27
19
43
36
21
50
25
10
20
80
Dự đoán của bạn
 
1
 
2
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Uzbekistan - Superliga
gần X
06:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 06:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
29
31
40
32
29
39
60
40
20
45
55
Dự đoán của bạn
 
0
 
2
 
2
 
hành động
 
 
gần X
07:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
45
31
24
39
39
22
75
45
15
60
40
Dự đoán của bạn
 
1
 
2
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Đan Mạch - 1. Bộ phận
gần X
06:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 06:00
0
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
65
23
12
50
38
12
75
55
35
37
63
Dự đoán của bạn
 
10
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
05:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 05:00
2
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
29
30
41
26
37
37
81
60
38
63
37
Dự đoán của bạn
 
2
 
1
 
2
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Phần Lan - Nhóm vô địch Ykkonen
07:00
 
1x
gần X
07:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 07:00
2
Ht 2: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
41
30
29
32
36
32
88
63
36
59
41
Dự đoán của bạn
 
1
 
2
 
0
 
hành động
 
 
07:00
 
2
gần X
07:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 07:00
3
Ht 2: 3
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
21
25
54
21
35
44
92
58
32
61
39
Dự đoán của bạn
 
0
 
2
 
4
 
hành động
 
 
07:00
 
X
gần X
07:00
TIỀN BOA
X
 
2022-09-18 07:00
2
Ht 1: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
36
37
27
30
37
33
89
63
39
67
33
Dự đoán của bạn
 
1
 
3
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Nga - Bóng đá Liên đoàn Quốc gia
gần X
08:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 08:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
54
31
15
41
39
20
86
54
32
39
61
Dự đoán của bạn
 
3
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
03:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 03:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
42
30
28
31
49
20
85
54
23
52
48
Dự đoán của bạn
 
1
 
3
 
0
 
hành động
 
 
gần X
03:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 03:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
61
26
13
42
39
19
86
60
34
45
55
Dự đoán của bạn
 
4
 
1
 
0
 
hành động
 
 
gần X
08:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 08:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
44
31
25
32
48
20
87
57
31
53
47
Dự đoán của bạn
 
2
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
05:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 05:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
32
31
37
23
49
28
75
48
22
55
45
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
1
 
hành động
 
 
gần X
07:00
TIỀN BOA
X
 
2022-09-18 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
38
33
29
37
37
26
70
45
24
45
55
Dự đoán của bạn
 
0
 
3
 
0
 
hành động
 
 
gần X
09:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 09:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
64
25
11
50
35
15
73
51
30
43
57
Dự đoán của bạn
 
4
 
2
 
0
 
hành động
 
 
05:00
 
X2
gần X
05:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 05:00
2
Ht 1: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
26
33
41
22
42
36
80
55
34
57
43
Dự đoán của bạn
 
0
 
4
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Ba Lan - Tôi liga
gần X
03:40
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 03:40
1
Ht 0: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
34
32
34
27
49
24
63
38
19
38
62
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
4
 
hành động
 
 
gần X
06:00
TIỀN BOA
1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
51
28
21
36
43
21
87
62
39
61
39
Dự đoán của bạn
 
1
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
09:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 09:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
39
27
34
30
47
23
69
53
23
47
53
Dự đoán của bạn
 
2
 
1
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Bắc Macedonia - PRVA Liga
gần X
06:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 06:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
26
28
46
25
30
45
75
40
15
60
40
Dự đoán của bạn
 
0
 
2
 
2
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Argentina - Quốc gia đầu tiên
gần X
12:30
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 12:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
57
25
18
39
42
19
78
55
32
39
61
Dự đoán của bạn
 
2
 
3
 
0
 
hành động
 
 
gần X
12:30
TIỀN BOA
1x
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
52
33
15
38
46
16
76
42
24
33
67
Dự đoán của bạn
 
2
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
12:00
TIỀN BOA
X
 
2022-09-18 12:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
36
36
28
26
49
25
82
43
20
41
59
Dự đoán của bạn
 
0
 
6
 
1
 
hành động
 
 
gần X
09:25
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 09:25
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
22
32
46
17
48
35
57
33
16
30
70
Dự đoán của bạn
 
0
 
2
 
2
 
hành động
 
 
gần X
11:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 11:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
45
30
25
31
47
22
60
33
18
39
61
Dự đoán của bạn
 
1
 
4
 
0
 
hành động
 
 
gần X
11:30
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 11:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
47
35
18
36
44
20
67
37
18
40
60
Dự đoán của bạn
 
1
 
4
 
0
 
hành động
 
 
gần X
11:30
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 11:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
50
29
21
31
50
19
64
41
23
37
63
Dự đoán của bạn
 
1
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
11:30
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 11:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
32
33
35
23
48
29
566
32
18
32
68
Dự đoán của bạn
 
1
 
3
 
0
 
hành động
 
 
gần X
12:30
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 12:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
46
35
19
26
57
17
68
32
18
41
59
Dự đoán của bạn
 
1
 
5
 
0
 
hành động
 
 
gần X
14:30
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 14:30
0
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
50
29
21
33
49
18
566
32
16
29
71
Dự đoán của bạn
 
0
 
3
 
0
 
hành động
 
 
gần X
15:05
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 15:05
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
42
36
22
32
46
22
58
32
15
42
58
Dự đoán của bạn
 
1
 
4
 
0
 
hành động