Thông tin cho: Aserri fc vs ad cariari pococi

lịch world cup 2022 châu á vòng 3 Statarea, Aserri fc vs AD Cariari Pococi Thông tin

 Chung
Số lượng các trận đấu Aserri FC được thành lập: 64
Số lượng các trận đấu AD Cariari Pococi được thành lập: 70
Số lượng trận đấu được thành lập giữa Aserri FC và AD Cariari Pococi: 5

 Navigator đặt cược Thông tin nhóm

Aserri fc

Không có logo nhóm
Họ và tên Câu lạc bộ Aserrí Fútbol
Quốc gia Costa Rica
thành lập 1940
AD Cariari Pococi

Logo AD Cariari Pococi
Họ và tên Asociación Deportiva Cariari de Pococí
Quốc gia Costa Rica
thành lập 1972


 Hình thức nhóm cuối cùng sau đó phù hợp

Aserri fc hình thức
Đồ họa của <b> aserri fc </b> hình thức
AD Cariari Pococi hình thức
Đồ họa của <b> ad cariari pococi </b> hình thức

 NgàyĐội chủ nhà Đội kháchThêm
Ngày trận đấu: 16/09/2022
Loại so khớp: Liga de Ascenso Apertura Group B

Tối thiểuAserri fc30San Jose FC
88không xác định 
89không xác định 
90không xác định 

mục tiêu   mục tiêu của riêng mình
Mục tiêu phạt   Yelow (màu đỏ)
bỏ lỡ hình phạt   thẻ đỏ
16/09/2022Aserri fc30San Jose FC
 
Ngày trận đấu: 12/09/2022
Loại so khớp: Liga de Ascenso Apertura Group B

Tối thiểuAserri fc23Escorpiones
88 không xác định
89 không xác định
89không xác định 
90 không xác định
90không xác định 

mục tiêu   mục tiêu của riêng mình
Mục tiêu phạt   Yelow (màu đỏ)
bỏ lỡ hình phạt   thẻ đỏ
12/09/2022Aserri fc23Escorpiones
 
Ngày trận đấu: 04/09/2022
Loại so khớp: Liga de Ascenso Apertura Group B

Tối thiểuMarineros de Puntarenas42Aserri fc
44không xác định 
45 không xác định
45không xác định 
89không xác định 
90 không xác định
90không xác định 

mục tiêu   mục tiêu của riêng mình
Mục tiêu phạt   Yelow (màu đỏ)
bỏ lỡ hình phạt   thẻ đỏ
04/09/2022Marineros de Puntarenas42Aserri fc
 
Ngày trận đấu: 29/08/2022
Loại so khớp: Liga de Ascenso Apertura Group B

Tối thiểuAserri fc51Turrialba FC
44không xác định 
45không xác định 
88không xác định 
89không xác định 
90 không xác định
90không xác định 

mục tiêu   mục tiêu của riêng mình
Mục tiêu phạt   Yelow (màu đỏ)
bỏ lỡ hình phạt   thẻ đỏ
29/08/2022Aserri fc51Turrialba FC
 
Ngày trận đấu: 24/08/2022
Loại so khớp: Liga de Ascenso Apertura Group B

Tối thiểuCS Uruguay13Aserri fc
44 không xác định
45không xác định 
45 không xác định
90 không xác định

mục tiêu   mục tiêu của riêng mình
Mục tiêu phạt   Yelow (màu đỏ)
bỏ lỡ hình phạt   thẻ đỏ
24/08/2022CS Uruguay13Aserri fc
 
Ngày trận đấu: 19/08/2022
Loại so khớp: Liga de Ascenso Apertura Group B

Tối thiểuAserri fc21Tư vấn Futbol
44không xác định 
45 không xác định
45không xác định 

mục tiêu   mục tiêu của riêng mình
Mục tiêu phạt   Yelow (màu đỏ)
bỏ lỡ hình phạt   thẻ đỏ
19/08/2022Aserri fc21Tư vấn Futbol
 
Ngày trận đấu: 14/08/2022
Loại so khớp: Liga de Ascenso Apertura Group B

Tối thiểuAserri fc52Santa Ana
44không xác định 
45 không xác định
45không xác định 
88không xác định 
89không xác định 
90 không xác định
90không xác định 

mục tiêu   mục tiêu của riêng mình
Mục tiêu phạt   Yelow (màu đỏ)
bỏ lỡ hình phạt   thẻ đỏ
14/08/2022Aserri fc52Santa Ana
 
Ngày trận đấu: 10/08/2022
Loại so khớp: Liga de Ascenso Apertura Group B

Tối thiểuAD Cariari Pococi20Aserri fc
32không xác định 
84không xác định 

mục tiêu   mục tiêu của riêng mình
Mục tiêu phạt   Yelow (màu đỏ)
bỏ lỡ hình phạt   thẻ đỏ
10/08/2022AD Cariari Pococi20Aserri fc
 
Ngày trận đấu: 05/08/2022
Loại so khớp: Liga de Ascenso Apertura Group B

Tối thiểuSan Jose FC03Aserri fc
44 không xác định
45 không xác định
90 không xác định

mục tiêu   mục tiêu của riêng mình
Mục tiêu phạt   Yelow (màu đỏ)
bỏ lỡ hình phạt   thẻ đỏ
05/08/2022San Jose FC03Aserri fc
 
Ngày trận đấu: 31/07/2022
Loại so khớp: Liga de Ascenso Apertura Group B

Tối thiểuEscorpiones13Aserri fc
44 không xác định
45 không xác định
45không xác định 
90 không xác định

mục tiêu   mục tiêu của riêng mình
Mục tiêu phạt   Yelow (màu đỏ)
bỏ lỡ hình phạt   thẻ đỏ
31/07/2022Escorpiones13Aserri fc
 

 NgàyĐội chủ nhà Đội kháchThêm
Ngày trận đấu: 17/09/2022
Loại so khớp: Liga de Ascenso Apertura Group B

Tối thiểuAD Cariari Pococi30Santa Ana
88không xác định 
89không xác định 
90không xác định 

mục tiêu   mục tiêu của riêng mình
Mục tiêu phạt   Yelow (màu đỏ)
bỏ lỡ hình phạt   thẻ đỏ
17/09/2022AD Cariari Pococi30Santa Ana
 
Ngày trận đấu: 11/09/2022
Loại so khớp: Liga de Ascenso Apertura Group B

Tối thiểuTư vấn Futbol30AD Cariari Pococi
45không xác định 
89không xác định 
90không xác định 

mục tiêu   mục tiêu của riêng mình
Mục tiêu phạt   Yelow (màu đỏ)
bỏ lỡ hình phạt   thẻ đỏ
11/09/2022Tư vấn Futbol30AD Cariari Pococi
 
Ngày trận đấu: 07/09/2022
Loại so khớp: Liga de Ascenso Apertura Group B

Tối thiểuAD Cariari Pococi11San Jose FC
45không xác định 
90 không xác định

mục tiêu   mục tiêu của riêng mình
Mục tiêu phạt   Yelow (màu đỏ)
bỏ lỡ hình phạt   thẻ đỏ
07/09/2022AD Cariari Pococi11San Jose FC
 
Ngày trận đấu: 04/09/2022
Loại so khớp: Liga de Ascenso Apertura Group B

Tối thiểuEscorpiones12AD Cariari Pococi
45 không xác định
90 không xác định
90không xác định 

mục tiêu   mục tiêu của riêng mình
Mục tiêu phạt   Yelow (màu đỏ)
bỏ lỡ hình phạt   thẻ đỏ
04/09/2022Escorpiones12AD Cariari Pococi
 
Ngày trận đấu: 24/08/2022
Loại so khớp: Liga de Ascenso Apertura Group B

Tối thiểuMarineros de Puntarenas21AD Cariari Pococi
44không xác định 
45không xác định 
90 không xác định

mục tiêu   mục tiêu của riêng mình
Mục tiêu phạt   Yelow (màu đỏ)
bỏ lỡ hình phạt   thẻ đỏ
24/08/2022Marineros de Puntarenas21AD Cariari Pococi
 
Ngày trận đấu: 21/08/2022
Loại so khớp: Liga de Ascenso Apertura Group B

Tối thiểuAD Cariari Pococi52Turrialba FC
44không xác định 
45không xác định 
88không xác định 
89 không xác định
89không xác định 
90 không xác định
90không xác định 

mục tiêu   mục tiêu của riêng mình
Mục tiêu phạt   Yelow (màu đỏ)
bỏ lỡ hình phạt   thẻ đỏ
21/08/2022AD Cariari Pococi52Turrialba FC
 
Ngày trận đấu: 13/08/2022
Loại so khớp: Liga de Ascenso Apertura Group B

Tối thiểuCS Uruguay31AD Cariari Pococi
44không xác định 
45không xác định 
45 không xác định
90không xác định 

mục tiêu   mục tiêu của riêng mình
Mục tiêu phạt   Yelow (màu đỏ)
bỏ lỡ hình phạt   thẻ đỏ
13/08/2022CS Uruguay31AD Cariari Pococi
 
Ngày trận đấu: 10/08/2022
Loại so khớp: Liga de Ascenso Apertura Group B

Tối thiểuAD Cariari Pococi20Aserri fc
32không xác định 
84không xác định 

mục tiêu   mục tiêu của riêng mình
Mục tiêu phạt   Yelow (màu đỏ)
bỏ lỡ hình phạt   thẻ đỏ
10/08/2022AD Cariari Pococi20Aserri fc
 
Ngày trận đấu: 06/08/2022
Loại so khớp: Liga de Ascenso Apertura Group B

Tối thiểuSanta Ana20AD Cariari Pococi
45không xác định 
90không xác định 

mục tiêu   mục tiêu của riêng mình
Mục tiêu phạt   Yelow (màu đỏ)
bỏ lỡ hình phạt   thẻ đỏ
06/08/2022Santa Ana20AD Cariari Pococi
 
Ngày trận đấu: 01/08/2022
Loại so khớp: Liga de Ascenso Apertura Group B

Tối thiểuAD Cariari Pococi32Tư vấn Futbol
44không xác định 
45không xác định 
89 không xác định
90không xác định 
90 không xác định

mục tiêu   mục tiêu của riêng mình
Mục tiêu phạt   Yelow (màu đỏ)
bỏ lỡ hình phạt   thẻ đỏ
01/08/2022AD Cariari Pococi32Tư vấn Futbol
 

Mục tiêu ghi điểm trung bình (mỗi trận đấu)2.8
Mục tiêu trung bình nhận được (mỗi trận đấu)1.5
Thẻ màu vàng trung bình (mỗi trận đấu)0
Thẻ đỏ trung bình (mỗi trận đấu)0
Cơ hội ghi bàn (%)90
Cơ hội nhận được mục tiêu (%)80
Cơ hội nhận được thẻ vàng (%)0
Cơ hội nhận được thẻ đỏ (%)0


Mục tiêu ghi điểm trung bình (mỗi trận đấu)1.8
Mục tiêu trung bình nhận được (mỗi trận đấu)1.6
Thẻ màu vàng trung bình (mỗi trận đấu)0
Thẻ đỏ trung bình (mỗi trận đấu)0
Cơ hội ghi bàn (%)80
Cơ hội nhận được mục tiêu (%)80
Cơ hội nhận được thẻ vàng (%)0
Cơ hội nhận được thẻ đỏ (%)0


quảng cáo của Google


 Bảng xếp hạng đội

Costa Rica - Liga de Ascenso Apertura Group B 2022/2023
N:Đội M WDLGC Pts
1. Aserri fc 10 70328-15 21
2. Marineros de Puntarenas 10 63118-11 21
3. Escorpiones 10 52320-16 17
4. AD Cariari Pococi 10 51418-16 16
5. Tư vấn Futbol 10 42416-12 14
6. San Jose FC 10 33412-17 12
7. Santa Ana 10 30714-18 9
số 8. CS Uruguay 9 14413-19 7
9. Turrialba FC 9 1359-24 6

Costa Rica - Liga de Ascenso Apertura Group B 2022/2023
N:Đội M WDLGC Pts
1. Aserri fc 10 70328-15 21
2. Marineros de Puntarenas 10 63118-11 21
3. Escorpiones 10 52320-16 17
4. AD Cariari Pococi 10 51418-16 16
5. Tư vấn Futbol 10 42416-12 14
6. San Jose FC 10 33412-17 12
7. Santa Ana 10 30714-18 9
số 8. CS Uruguay 9 14413-19 7
9. Turrialba FC 9 1359-24 6


quảng cáo của Google


 Tất cả các trận đấu giữa Aserri fcAD Cariari Pococi

 
NgàyĐội chủ nhà Đội kháchThêm 
10/08/2022AD Cariari Pococi20Aserri fc
 
Ngày trận đấu: 10/08/2022
Loại so khớp: Liga de Ascenso Apertura Group B

Tối thiểuAD Cariari Pococi20Aserri fc
32không xác định 
84không xác định 

mục tiêu   mục tiêu của riêng mình
Mục tiêu phạt   Yelow (màu đỏ)
bỏ lỡ hình phạt   thẻ đỏ
thông tin chi tiết
09/03/2022Aserri fc23AD Cariari Pococi
 
Ngày trận đấu: 09/03/2022
Loại so khớp: Liga de Ascenso Clausura Nhóm B

Tối thiểuAserri fc23AD Cariari Pococi
45không xác định 
45 không xác định
89 không xác định
90không xác định 
90 không xác định

mục tiêu   mục tiêu của riêng mình
Mục tiêu phạt   Yelow (màu đỏ)
bỏ lỡ hình phạt   thẻ đỏ
thông tin chi tiết
26/01/2022AD Cariari Pococi12Aserri fc
 
Ngày trận đấu: 26/01/2022
Loại so khớp: Liga de Ascenso Clausura Nhóm B

Tối thiểuAD Cariari Pococi12Aserri fc
45không xác định 
45 không xác định
90 không xác định

mục tiêu   mục tiêu của riêng mình
Mục tiêu phạt   Yelow (màu đỏ)
bỏ lỡ hình phạt   thẻ đỏ
thông tin chi tiết
29/09/2021AD Cariari Pococi01Aserri fc
 
Ngày trận đấu: 29/09/2021
Loại so khớp: Liga de Ascenso Apertura Group B

Tối thiểuAD Cariari Pococi01Aserri fc
90 không xác định

mục tiêu   mục tiêu của riêng mình
Mục tiêu phạt   Yelow (màu đỏ)
bỏ lỡ hình phạt   thẻ đỏ
thông tin chi tiết
18/08/2021Aserri fc10AD Cariari Pococi
 
Ngày trận đấu: 18/08/2021
Loại so khớp: Liga de Ascenso Apertura Group B

Tối thiểuAserri fc10AD Cariari Pococi
90không xác định 

mục tiêu   mục tiêu của riêng mình
Mục tiêu phạt   Yelow (màu đỏ)
bỏ lỡ hình phạt   thẻ đỏ
thông tin chi tiết
Giúp chúng tôi: Nếu bạn thấy bất cứ điều gì sai hoặc thiếu dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi, vui lòng báo cáo cho các lỗi ở đây!

 
 
 
 
Aserri fc
 
 Vẽ tranh
 
 AD Cariari Pococi
 
 
 
 
Số liệu thống kê
 
 
60%
 
0%
 
40%
 
 
 
Tóm tắt cho các trận đấu
Tất cả các: 5
Aserri FC: 3
Vẽ tranh: 0
AD Cariari Pococi: 2
 trở lại đầu trang 
Thống kê này cho thấy tất cả các trận đấu giữa hai đội đối với tỷ lệ phần trăm chiến thắng, hòa và thua
 thông tin
 
 
 
quảng cáo của Google


 DIÊM khi nào, CHỦ NHÀAserri fcKHÁCH MỜIAD Cariari Pococi

 
NgàyĐội chủ nhà Đội kháchThêm 
09/03/2022Aserri fc23AD Cariari Pococi
 
Ngày trận đấu: 09/03/2022
Loại so khớp: Liga de Ascenso Clausura Nhóm B

Tối thiểuAserri fc23AD Cariari Pococi
45không xác định 
45 không xác định
89 không xác định
90không xác định 
90 không xác định

mục tiêu   mục tiêu của riêng mình
Mục tiêu phạt   Yelow (màu đỏ)
bỏ lỡ hình phạt   thẻ đỏ
thông tin chi tiết
18/08/2021Aserri fc10AD Cariari Pococi
 
Ngày trận đấu: 18/08/2021
Loại so khớp: Liga de Ascenso Apertura Group B

Tối thiểuAserri fc10AD Cariari Pococi
90không xác định 

mục tiêu   mục tiêu của riêng mình
Mục tiêu phạt   Yelow (màu đỏ)
bỏ lỡ hình phạt   thẻ đỏ
thông tin chi tiết
Giúp chúng tôi: Nếu bạn thấy bất cứ điều gì sai hoặc thiếu dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi, vui lòng báo cáo cho các lỗi ở đây!

 
Tóm tắt cho các trận đấu
Tất cả các: 2
Aserri FC: 1
Vẽ tranh: 0
AD Cariari Pococi: 1
 
 


 DIÊM khi nào, CHỦ NHÀAD Cariari PocociKHÁCH MỜIAserri fc

 
NgàyĐội chủ nhà Đội kháchThêm 
10/08/2022AD Cariari Pococi20Aserri fc
 
Ngày trận đấu: 10/08/2022
Loại so khớp: Liga de Ascenso Apertura Group B

Tối thiểuAD Cariari Pococi20Aserri fc
32không xác định 
84không xác định 

mục tiêu   mục tiêu của riêng mình
Mục tiêu phạt   Yelow (màu đỏ)
bỏ lỡ hình phạt   thẻ đỏ
thông tin chi tiết
26/01/2022AD Cariari Pococi12Aserri fc
 
Ngày trận đấu: 26/01/2022
Loại so khớp: Liga de Ascenso Clausura Nhóm B

Tối thiểuAD Cariari Pococi12Aserri fc
45không xác định 
45 không xác định
90 không xác định

mục tiêu   mục tiêu của riêng mình
Mục tiêu phạt   Yelow (màu đỏ)
bỏ lỡ hình phạt   thẻ đỏ
thông tin chi tiết
29/09/2021AD Cariari Pococi01Aserri fc
 
Ngày trận đấu: 29/09/2021
Loại so khớp: Liga de Ascenso Apertura Group B

Tối thiểuAD Cariari Pococi01Aserri fc
90 không xác định

mục tiêu   mục tiêu của riêng mình
Mục tiêu phạt   Yelow (màu đỏ)
bỏ lỡ hình phạt   thẻ đỏ
thông tin chi tiết
Giúp chúng tôi: Nếu bạn thấy bất cứ điều gì sai hoặc thiếu dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi, vui lòng báo cáo cho các lỗi ở đây!

 
Tóm tắt cho các trận đấu
Tất cả các: 3
AD Cariari Pococi: 1
Vẽ tranh: 0
Aserri FC: 2
 
 Trang này được tải trong 0,01 giây.