Cookies giúp chúng tôi cung cấp, cải thiện và nâng cao dịch vụ của chúng tôi. Trang web của chúng tôi không thể hoạt động mà không có cookie, vì vậy bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý sử dụng cookie của chúng tôi.
ĐƯỢC RỒI
Tìm hiểu thêm

Thiết bị di động hoặc thiết bị màn hình nhỏ được phát hiện!

Vui lòng chọn phiên bản trang web:
 
phiên bản điện thoại
 
Phiên bản trang web đầy đủ

lịch thi world cup 2022 Dự đoán, thống kê và mẹo phù hợp cho 2022-09-24

trở lại đầu trang

Hoa tiêu

Tôi sẽ dự đoán các trận đấu

 
MỞ RỘNG TẤT CẢ
 
Sụp đổ tất cả
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Argentina - Liga Professional
gần X
14: 0
TIỀN BOA
1
 
2022-09-24 14: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
56
29
15
43
39
18
74
45
23
42
58
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
09:00
TIỀN BOA
X
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
39
33
28
28
49
23
76
52
30
50
50
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
11:30
 
X2
gần X
11:30
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-24 11:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
34
32
34
28
43
29
71
46
30
53
47
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
16: 3
TIỀN BOA
1
 
2022-09-24 16: 3
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
43
29
28
34
41
25
72
40
23
44
56
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
09:00
TIỀN BOA
X
 
2022-09-24 09:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
40
33
27
31
45
24
70
40
20
49
51
Dự đoán của bạn
 
0
 
1
 
0
hành động
 
 
Quảng cáo
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Châu Âu (UEFA) - Liên minh
gần X
11:45
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-24 11:45
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
57
34
9
50
35
15
87
58
33
45
55
Dự đoán của bạn
 
2
 
1
 
0
hành động
 
 
gần X
11:45
TIỀN BOA
2
 
2022-09-24 11:45
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
18
32
50
16
42
42
85
59
35
47
53
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
2
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Tây Ban Nha - Laliga2
05:00
 
1x
gần X
05:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-24 05:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
44
32
24
32
43
25
50
30
15
39
61
Dự đoán của bạn
 
0
 
1
 
0
hành động
 
 
07: 1
 
X2
gần X
07: 1
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-24 07: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
29
34
37
27
39
34
95
75
48
56
44
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
1
hành động
 
 
gần X
09: 3
TIỀN BOA
2
 
2022-09-24 09: 3
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
37
28
35
30
41
29
95
80
33
57
43
Dự đoán của bạn
 
1
 
0
 
0
hành động
 
 
09: 3
 
X2
gần X
09: 3
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-24 09: 3
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
31
32
37
23
49
28
95
70
43
47
53
Dự đoán của bạn
 
0
 
1
 
0
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Colombia - Clausura đầu tiên
gần X
14: 3
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-24 14: 3
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
46
33
21
42
32
26
72
36
16
42
58
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
12:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-24 12:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
42
32
26
35
36
29
75
40
10
46
54
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Peru - Liga 1 Clausura
gần X
13: 3
TIỀN BOA
2
 
2022-09-24 13: 3
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
36
28
36
31
32
37
56
40
24
46
54
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Costa Rica - Aperture Division Division
gần X
19: 0
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-24 19: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
32
34
34
29
35
36
888
65
29
67
33
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
19: 0
TIỀN BOA
2
 
2022-09-24 19: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
24
27
49
26
29
45
87
57
33
57
43
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
16: 0
TIỀN BOA
1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
47
26
27
41
33
26
87
73
40
58
42
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
Quảng cáo
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Guatemala - Liga khẩu độ Nacional
gần X
14: 3
TIỀN BOA
1x
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
51
31
18
44
33
23
58
37
27
47
53
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
19: 0
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-24 19: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
54
30
16
47
34
19
80
50
23
30
70
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Uruguay - Bộ phận Primera Clausura
gần X
12:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-24 12:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
35
32
33
34
33
33
76
54
27
49
51
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
15:00
TIỀN BOA
1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
55
26
19
47
38
15
95
57
29
44
56
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
07:00
TIỀN BOA
1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
48
28
24
43
37
20
90
45
23
42
58
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Paraguay - Bộ phận chuyên nghiệp -Clausura
gần X
14: 0
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-24 14: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
31
31
38
26
43
31
77
57
40
54
46
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Trò chơi thân thiện - Fryes
18: 0
 
1
gần X
18: 0
TIỀN BOA
1
 
2022-09-24 18: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
57
26
17
36
50
14
71
45
22
31
69
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
07:00
 
2
gần X
07:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-24 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
15
16
69
15
26
59
92
70
43
45
55
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Chile - FA Cup
16: 0
 
X2
gần X
16: 0
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-24 16: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
33
33
34
29
36
35
73
53
33
60
40
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Cộng hòa Ireland - Sư đoàn hàng đầu
gần X
08:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-24 08:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
29
26
45
25
38
37
69
50
28
51
49
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Châu Âu (UEFA) - League B
gần X
11:45
TIỀN BOA
1
 
2022-09-24 11:45
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
58
26
16
31
50
19
80
51
36
47
53
Dự đoán của bạn
 
0
 
1
 
0
hành động
 
 
06:00
 
2
gần X
06:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-24 06:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
18
27
55
19
38
43
86
59
39
52
48
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
1
hành động
 
 
gần X
11:45
TIỀN BOA
1x
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
47
30
23
23
47
30
72
44
27
42
58
Dự đoán của bạn
 
1
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
11:45
TIỀN BOA
X
 
2022-09-24 11:45
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
36
35
29
24
44
32
80
51
32
52
48
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
0
hành động
 
 
09:00
 
2
gần X
09:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-24 09:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
31
29
40
24
41
35
77
48
22
47
53
Dự đoán của bạn
 
0
 
1
 
2
hành động
 
 
Quảng cáo
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Chile - Primera B
gần X
11:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-24 11:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
27
34
39
26
38
36
67
42
10
61
39
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
08:30
TIỀN BOA
1x
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
50
33
17
45
34
21
85
35
15
65
35
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Hoa Kỳ - Major League Soccer
gần X
19: 0
TIỀN BOA
X2
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
36
34
30
27
39
34
85
59
37
69
31
Dự đoán của bạn
 
4
 
7
 
3
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Nhật Bản - J. Liên đoàn
gần X
22:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-24 22:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
61
24
15
56
28
16
66
52
25
45
55
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
03:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-24 03:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
46
33
21
39
33
28
80
60
25
57
43
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
03:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-24 03:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
30
35
35
33
31
36
75
45
40
51
49
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
21:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-24 21:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
48
30
22
30
40
30
95
68
52
58
42
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
22:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-24 22:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
32
33
35
31
35
34
85
50
35
45
55
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
00: 0
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-24 00: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
30
36
34
27
40
33
80
36
17
50
50
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
22:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-24 22:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
38
31
31
31
44
25
60
45
35
54
46
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
22:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-24 22:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
26
31
43
34
30
36
55
30
20
33
67
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Hàn Quốc - K -League
gần X
21: 3
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-24 21: 3
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
45
30
25
40
33
27
95
63
39
67
33
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
00: 0
TIỀN BOA
1
 
2022-09-24 00: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
54
28
18
46
32
22
65
50
20
45
55
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Phần Lan - Nhóm vô địch Ykkon
04:00
 
1
gần X
04:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-24 04:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
46
29
25
39
33
28
83
66
43
57
43
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Brazil - Sê -ri B.
14: 1
 
1
gần X
14: 1
TIỀN BOA
1
 
2022-09-24 14: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
66
23
11
56
33
11
95
62
19
33
67
Dự đoán của bạn
 
1
 
0
 
0
hành động
 
 
07:00
 
1x
gần X
07:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-24 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
50
32
18
42
41
17
40
25
10
33
67
Dự đoán của bạn
 
1
 
0
 
0
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
El Salvador - Viên nóng bỏng của Primera Division
gần X
13: 0
TIỀN BOA
1
 
2022-09-24 13: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
59
28
13
48
39
13
85
65
38
50
50
Dự đoán của bạn
 
3
 
0
 
0
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Wales - Premier League
gần X
06: 3
TIỀN BOA
1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
42
29
29
37
33
30
65
55
25
50
50
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
06: 3
TIỀN BOA
1x
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
44
30
26
39
31
30
95
65
38
50
50
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
06: 3
TIỀN BOA
1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
57
23
20
46
28
26
75
40
25
33
67
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Châu Âu (UEFA) - League C
gần X
09:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-24 09:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
53
27
20
44
42
14
81
45
22
44
56
Dự đoán của bạn
 
3
 
0
 
0
hành động
 
 
11:45
 
2
gần X
11:45
TIỀN BOA
2
 
2022-09-24 11:45
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
19
28
53
15
43
42
76
41
19
36
64
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
3
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Ý - Serie C Group A
07:30
 
X2
gần X
07:30
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-24 07:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
35
32
33
34
35
31
83
48
25
44
56
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
05:30
 
X
gần X
05:30
TIỀN BOA
X
 
2022-09-24 05:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
38
40
22
29
48
23
70
40
25
52
48
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
05:30
TIỀN BOA
X
 
2022-09-24 05:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
38
34
28
36
44
20
65
33
18
45
55
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
05:30
 
X2
gần X
05:30
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-24 05:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
34
34
32
30
52
18
55
30
15
44
56
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
05:30
 
1
gần X
05:30
TIỀN BOA
1
 
2022-09-24 05:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
57
22
21
39
42
19
85
50
10
49
51
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
05:30
 
1x
gần X
05:30
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-24 05:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
42
40
18
41
33
26
70
35
15
53
47
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
05:30
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-24 05:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
25
32
43
24
35
41
70
30
20
42
58
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Argentina - Primera Nacional
gần X
12:00
TIỀN BOA
1x
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
58
30
12
51
31
18
80
40
23
23
77
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
12:00
TIỀN BOA
1x
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
41
42
17
34
43
23
95
38
22
55
45
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
11:30
TIỀN BOA
X
 
2022-09-24 11:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
38
33
29
35
40
25
60
25
10
39
61
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
11:30
TIỀN BOA
1
 
2022-09-24 11:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
61
25
14
48
37
15
70
45
15
38
62
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Tây Ban Nha - Segunda Division RFEF -GROUP 3
gần X
11:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-24 11:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
45
27
28
35
42
23
95
65
28
60
40
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
10:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-24 10:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
51
32
17
32
47
21
40
40
40
40
60
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Ý - Serie C Group C
11:30
 
X2
gần X
11:30
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-24 11:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
26
36
38
22
32
46
95
70
48
60
40
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
11:30
 
2
gần X
11:30
TIỀN BOA
2
 
2022-09-24 11:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
36
29
35
33
33
34
95
65
40
58
42
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
03:30
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-24 03:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
43
30
27
33
38
29
40
35
15
34
66
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
11:30
 
X2
gần X
11:30
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-24 11:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
36
32
32
31
39
30
45
30
15
43
57
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
11:30
TIỀN BOA
1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
45
26
29
41
32
27
80
70
30
59
41
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
11:30
TIỀN BOA
X
 
2022-09-24 11:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
38
33
29
37
33
30
55
35
25
50
50
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
11:30
 
1
gần X
11:30
TIỀN BOA
1
 
2022-09-24 11:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
71
20
9
63
25
12
75
60
35
46
54
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
11:30
TIỀN BOA
1
 
2022-09-24 11:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
56
27
17
51
29
20
75
40
25
36
64
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Ba Lan - II Liga
gần X
04:00
TIỀN BOA
X2
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
33
34
33
31
35
34
95
73
57
80
20
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
03:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-24 03:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
48
33
19
42
38
20
55
25
15
30
70
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
06:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-24 06:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
46
27
27
37
41
22
85
65
55
70
30
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
07:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-24 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
42
29
29
38
31
31
65
40
25
35
65
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Ý - Serie C Group B
05:30
 
1x
gần X
05:30
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-24 05:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
49
33
18
47
33
20
95
53
27
43
57
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
08:30
 
X2
gần X
08:30
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-24 08:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
25
35
40
26
35
39
55
40
25
46
54
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
08:30
 
X2
gần X
08:30
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-24 08:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
38
32
30
33
38
29
60
25
20
39
61
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
08:30
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-24 08:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
45
32
23
38
33
29
75
55
25
50
50
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
08:30
TIỀN BOA
X
 
2022-09-24 08:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
37
35
28
35
34
31
80
30
10
45
55
Dự đoán của bạn
 
1
 
0
 
0
hành động
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Scotland - Cup Thử thách
gần X
06:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-24 06:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
52
22
26
50
28
22
95
73
57
58
42
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
07:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-24 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
57
26
17
39
43
18
70
49
27
50
50
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
07:00
TIỀN BOA
X
 
2022-09-24 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
40
31
29
33
38
29
80
50
25
52
48
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
07:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-24 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
53
27
20
38
39
23
79
54
31
54
46
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Thụy Điển - Ettan Soedra
gần X
07:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-24 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
66
24
10
46
42
12
90
50
30
42
58
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
04:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-24 04:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
40
26
34
30
43
27
80
65
35
58
42
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
07:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-24 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
25
31
44
23
45
32
95
80
50
69
31
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
07:00
TIỀN BOA
X
 
2022-09-24 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
34
40
26
37
34
29
50
30
20
51
49
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
07:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-24 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
28
31
41
35
35
30
80
60
25
65
35
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
07:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-24 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
46
25
29
34
38
28
80
70
35
57
43
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Nhật Bản - J. League 3
gần X
23:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-24 23:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
70
20
10
59
24
17
80
60
20
40
60
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
02:30
TIỀN BOA
2
 
2022-09-24 02:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
28
25
47
27
30
43
60
55
20
30
70
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
03:00
TIỀN BOA
1x
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
41
32
27
34
34
32
75
50
35
45
55
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
21:00
 
1
gần X
21:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-24 21:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
61
27
12
54
30
16
75
60
55
55
45
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
22:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-24 22:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
45
26
29
29
54
17
55
50
35
50
50
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
22:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-24 22:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
28
32
40
28
37
35
60
40
25
50
50
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
22:00
TIỀN BOA
2
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
28
27
45
24
35
41
55
35
15
40
60
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
23:00
TIỀN BOA
1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
47
27
26
38
39
23
55
45
40
50
50
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Phần Lan - Kakkonen -Block C
08:00
 
1
gần X
08:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-24 08:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
60
23
17
57
21
22
95
80
50
70
30
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
04:00
 
1x
gần X
04:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-24 04:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
41
31
28
36
39
25
95
70
35
80
20
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
08:00
 
2
gần X
08:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-24 08:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
31
17
52
19
28
53
70
55
30
45
55
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
1
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Croatia - 2. Bộ phận
07:00
 
1
gần X
07:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-24 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
48
29
23
38
34
28
70
52
34
45
55
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
07:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-24 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
52
31
17
38
37
25
80
50
40
65
35
Dự đoán của bạn
 
1
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
07:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-24 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
34
34
32
29
38
33
65
40
25
60
40
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Cộng hòa Ireland - 1. Bộ phận
gần X
08:00
TIỀN BOA
1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
48
29
23
46
29
25
90
35
13
41
59
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Scotland - League Two
gần X
07:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-24 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
33
33
34
26
43
31
82
52
29
61
39
Dự đoán của bạn
 
0
 
1
 
0
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Thụy Điển - Ettan Norra
gần X
04:00
TIỀN BOA
X
 
2022-09-24 04:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
39
33
28
31
44
25
75
50
15
61
39
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
07:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-24 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
66
21
13
51
33
16
90
70
40
64
36
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
07:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-24 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
35
30
35
42
35
23
75
65
40
57
43
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Phần Lan - Kakkonen -Lohko B
gần X
04:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-24 04:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
61
20
19
55
25
20
80
80
30
60
40
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
05:00
 
X2
gần X
05:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-24 05:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
24
34
42
22
35
43
95
70
60
65
35
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
06:00
 
1x
gần X
06:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-24 06:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
41
30
29
39
32
29
90
75
50
75
25
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
06:00
 
1
gần X
06:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-24 06:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
67
21
12
66
19
15
90
70
60
80
20
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Đan Mạch - Phụ nữ Kvindeligaen
gần X
04:00
TIỀN BOA
2
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
16
22
62
15
31
54
86
58
31
49
51
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
07:45
TIỀN BOA
2
 
2022-09-24 07:45
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
15
22
63
16
26
58
80
60
35
35
65
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Anh - League One
04:30
 
X2
gần X
04:30
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-24 04:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
29
32
39
27
39
34
75
52
29
54
46
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
07:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-24 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
26
33
41
22
43
35
74
49
29
49
51
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
07:00
 
1x
bưu kiện
-:-
gần X
07:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-24 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
41
30
29
31
48
21
79
51
28
55
45
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
 
hành động
 
 
07:00
 
X
bưu kiện
-:-
gần X
07:00
TIỀN BOA
X
 
2022-09-24 07:00
-
bưu kiện
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
40
32
28
37
37
26
78
50
30
48
52
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
 
hành động
 
 
07:00
 
1
bưu kiện
-:-
gần X
07:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-24 07:00
-
bưu kiện
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
58
25
17
44
40
16
66
51
30
43
57
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
 
hành động
 
 
07:00
 
X
gần X
07:00
TIỀN BOA
X
 
2022-09-24 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
40
33
27
34
44
22
76
53
30
51
49
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
07:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-24 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
58
25
17
46
34
20
83
55
30
44
56
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
07:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-24 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
50
27
23
36
49
15
70
51
28
43
57
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
07:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-24 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
47
25
28
37
37
26
83
57
28
39
61
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
07:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-24 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
33
35
32
26
48
26
74
52
29
58
42
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Phần Lan - Kakkonen -Lohko A
05:00
 
2
gần X
05:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-24 05:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
19
23
58
18
27
55
70
55
40
40
60
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
05:00
 
X
gần X
05:00
TIỀN BOA
X
 
2022-09-24 05:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
40
34
26
37
33
30
95
75
60
60
40
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
05:00
 
1
gần X
05:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-24 05:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
50
22
28
45
31
24
90
65
35
65
35
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
05:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-24 05:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
55
23
22
41
39
20
85
65
50
55
45
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Anh - Liên minh hai
gần X
06:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-24 06:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
46
27
27
36
42
22
81
63
33
54
46
Dự đoán của bạn
 
1
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
07:00
TIỀN BOA
X
 
2022-09-24 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
40
32
28
30
49
21
68
49
28
51
49
Dự đoán của bạn
 
1
 
0
 
0
hành động
 
 
07:00
 
2
gần X
07:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-24 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
36
25
39
29
37
34
75
50
27
51
49
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
07:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-24 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
42
33
25
32
46
22
73
42
25
46
54
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
07:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-24 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
40
26
34
30
49
21
68
47
26
40
60
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
07:00
TIỀN BOA
12
 
2022-09-24 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
41
29
30
31
41
28
70
53
27
53
47
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
07:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-24 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
45
30
25
35
43
22
74
56
36
53
47
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
07:00
TIỀN BOA
X
 
2022-09-24 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
37
37
26
22
62
16
75
39
20
39
61
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
07:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-24 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
63
23
14
40
40
20
74
48
22
39
61
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
07:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-24 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
54
26
20
40
40
20
77
53
29
45
55
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
07:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-24 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
39
27
34
32
42
26
81
55
27
53
47
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
07:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-24 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
40
29
31
35
35
30
70
47
31
40
60
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Phần Lan - Nhóm xuống hạng Ykkonen
gần X
06:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-24 06:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
52
26
22
47
32
21
75
65
25
55
45
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Anh - Liên đoàn Quốc gia
07:00
 
1x
gần X
07:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-24 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
44
34
22
37
41
22
80
55
35
60
40
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
07:00
 
X2
gần X
07:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-24 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
26
32
42
25
34
41
65
35
20
53
47
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
07:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-24 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
32
27
41
23
31
46
90
65
45
62
38
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
07:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-24 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
28
34
38
26
37
37
90
50
40
68
32
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
07:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-24 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
41
32
27
39
34
27
80
40
20
61
39
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
07:00
 
1
gần X
07:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-24 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
51
29
20
43
34
23
60
35
15
50
50
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
07:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-24 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
30
28
42
29
34
37
80
60
35
54
46
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
07:00
 
2
gần X
07:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-24 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
31
27
42
27
35
38
90
65
40
64
36
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
07:00
 
1
gần X
07:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-24 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
68
24
số 8
64
21
15
68
47
28
50
50
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
07:00
TIỀN BOA
1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
44
29
27
37
29
34
85
35
20
56
44
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
07:00
TIỀN BOA
X
 
2022-09-24 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
39
33
28
33
36
31
80
50
35
57
43
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
07:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-24 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
47
29
24
47
28
25
89
66
51
66
34
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Anh - Liên đoàn quốc gia Bắc
gần X
07:00
TIỀN BOA
1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
67
24
9
50
36
14
70
45
25
41
59
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
07:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-24 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
47
25
28
32
41
27
90
65
20
65
35
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
07:00
TIỀN BOA
1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
46
28
26
37
38
25
90
65
35
66
34
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
07:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-24 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
42
31
27
34
42
24
80
55
35
57
43
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
07:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-24 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
23
27
50
25
37
38
80
65
20
58
42
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
07:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-24 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
48
34
18
34
48
18
80
50
35
58
42
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
07:00
 
X
gần X
07:00
TIỀN BOA
X
 
2022-09-24 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
39
35
26
26
41
33
75
65
40
58
42
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
07:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-24 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
33
35
32
26
47
27
55
25
10
44
56
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
07:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-24 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
29
30
41
18
49
33
65
25
15
37
63
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
07:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-24 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
31
37
32
32
36
32
70
45
25
49
51
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
07:00
TIỀN BOA
X
 
2022-09-24 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
38
36
26
31
39
30
87
48
32
60
40
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
07:00
TIỀN BOA
2
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
28
28
44
23
43
34
70
30
15
39
61
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Anh - Liên đoàn quốc gia Nam
gần X
07:00
TIỀN BOA
2
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
26
29
45
21
44
35
80
55
35
59
41
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
07:00
TIỀN BOA
2
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
27
26
47
22
40
38
80
60
35
40
60
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
07:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-24 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
48
29
23
34
43
23
75
45
30
64
36
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
07:00
TIỀN BOA
2
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
18
21
61
17
42
41
75
55
25
59
41
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
07:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-24 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
33
34
33
25
49
26
75
35
15
50
50
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
07:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-24 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
28
32
40
28
39
33
75
65
50
62
38
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
07:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-24 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
37
30
33
29
40
31
80
70
25
62
38
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
07:00
 
X2
gần X
07:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-24 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
31
32
37
26
48
26
80
65
45
60
40
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
07:00
TIỀN BOA
X2
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
33
31
36
27
44
29
90
55
30
60
40
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
07:00
TIỀN BOA
X2
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
33
32
35
30
37
33
85
50
40
59
41
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
07:00
TIỀN BOA
12
 
2022-09-24 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
44
25
31
35
41
24
75
60
25
49
51
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
07:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-24 07:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
51
28
21
36
43
21
75
50
25
56
44
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Tây Ban Nha - Segunda Division RFEF -Group 2
gần X
08:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-24 08:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
43
43
14
34
36
30
70
40
40
50
50
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
09:00
TIỀN BOA
1x
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
54
36
10
46
39
15
65
30
20
45
55
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
09:00
 
X
gần X
09:00
TIỀN BOA
X
 
2022-09-24 09:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
40
33
27
35
50
15
60
30
10
50
50
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Tây Ban Nha - Nhóm RFEF -nhóm Segunda 1
gần X
09:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-24 09:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
61
25
14
46
31
23
80
60
35
50
50
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Mexico - Liga de Mở rộng MX Apertura
gần X
15:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-24 15:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
48
34
18
43
32
25
75
45
40
45
55
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
17:05
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-24 17:05
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
28
34
38
27
31
42
85
40
15
65
35
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động
 
 
gần X
19:05
TIỀN BOA
X
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
36
35
29
33
35
32
65
30
25
45
55
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
hành động