Cookies giúp chúng tôi cung cấp, cải thiện và nâng cao dịch vụ của chúng tôi. Trang web của chúng tôi không thể hoạt động mà không có cookie, vì vậy bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý sử dụng cookie của chúng tôi.
ĐƯỢC RỒI
Tìm hiểu thêm

Thiết bị di động hoặc thiết bị màn hình nhỏ được phát hiện!

Vui lòng chọn phiên bản trang web:
 
phiên bản điện thoại
 
Phiên bản trang web đầy đủ

lịch bóng đá Thông tin phù hợp

Quảng cáo

Chi tiết khớp

Europe (UEFA) country flag
Châu Âu (UEFA) - vòng trình độ 2022/2023
2022-09-21 08:00
vòng 1
3
Cộng hòa Séc (U19)
0
Andorra (U19)
0
1
kết quả nửa thời gian
Cộng hòa Séc (U19)
Andorra (U19)
 
25 'Không rõ
 
55 'Không rõ
 
63 'Không rõ
Quảng cáo