Cookies giúp chúng tôi cung cấp, cải thiện và nâng cao dịch vụ của chúng tôi. Trang web của chúng tôi không thể làm việc công việc mà không có, vì vậy bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie.

Thiết bị di động hoặc thiết bị màn hình nhỏ được phát hiện!

Vui lòng chọn phiên bản trang web:
 
Phiên bản điện thoại
 
Phiên bản trang web đầy đủ

khi nào việt nam đá banh Esteghlal Kuzestan vs Mes Shahr Babak

trở lại đầu trang

Thông tin của đội

Esteghlal Khuzestan team logo
Esteghlal Khuzestan
Tên
Câu lạc bộ bóng đá Esteghlal Meli-Santi Khuzestan
Tìm
2008
QUỐC GIA
country flag Iran
trang mạng
Thứ hạng thế giới
n\a
thông tin chi tiết
Mes Shahr Babak team logo
Mes Shahr Babak
Tên
n\a
Tìm
n\a
QUỐC GIA
country flag Iran
trang mạng
Thứ hạng thế giới
n\a
thông tin chi tiết
Quảng cáo

Trận đấu tiếp theo

Esteghlal Khuzestan team logo
Esteghlal Khuzestan
country flag Iran - Azadegan League 2022/2023
2022-09-21 10:45
Esteghlal Khuzestan
Esteghlal Khuzestan
Mes Shahr Babak
Mes Shahr Babak
Mes Shahr Babak team logo
Mes Shahr Babak
country flag Iran - Azadegan League 2022/2023
2022-09-21 10:45
Esteghlal Khuzestan
Esteghlal Khuzestan
Mes Shahr Babak
Mes Shahr Babak

Trận đấu giữa các đội

Esteghlal Khuzestan team logo
Mes Shahr Babak team logo
Diêm
Iran - Azadegan League 2021/2022
2022-06-07
thông tin chi tiết
 
0
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
87 'Không rõ
 
88 'Không rõ
 
89 'Không rõ
Iran - Azadegan League 2021/2022
2022-02-02
thông tin chi tiết
 
0
0
kết quả nửa thời gian
không có hành động
Tóm tắt sự thật Mach
2
Tất cả các trận đấu của đội
0
Esteghlal Kuzestan thắng
1
Tôi shahr babak thắng
1
Trận đấu Drav
 
50%
50%
 
Esteghlal Kuzestan thắng
 
Trận đấu Drav
 
Tôi shahr babak thắng
Quảng cáo

10 trận đấu cuối cùng

Esteghlal Khuzestan team logo
Esteghlal Khuzestan
Iran - Azadegan League 2022/2023
2022-0913
thông tin chi tiết
 
0
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
49 'Vazri Ali
Iran - Azadegan League 2022/2023
2022-09-07
thông tin chi tiết
 
0
0
kết quả nửa thời gian
không có hành động
Iran - Azadegan League 2022/2023
2022-09-02
thông tin chi tiết
 
1
1
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
6 'Vaziri Ally
 
44 'Raeisinaasab iman
 
63 'Vazri Ali
 
77 'kaabi amin
 
80 'Không rõ
 
90 'Rezai Reza
 
90 'Khaziravi Hamzeh
Iran - Azadegan League 2022/2023
2022-08-28
thông tin chi tiết
 
0
0
kết quả nửa thời gian
không có hành động
Iran - Azadegan League 2021/2022
2022-06-07
thông tin chi tiết
 
0
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
87 'Không rõ
 
88 'Không rõ
 
89 'Không rõ
Iran - Azadegan League 2021/2022
2022-06-02
thông tin chi tiết
 
0
0
kết quả nửa thời gian
không có hành động
Iran - Azadegan League 2021/2022
2022-05-27
thông tin chi tiết
 
0
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
89 'rostami mehdi
Iran - Azadegan League 2021/2022
2022-05-22
thông tin chi tiết
 
1
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
5 'Zaeynali là
 
78 'Touranian Saman
 
85 'Tamimi Sajjad
Iran - Azadegan League 2021/2022
2022-05-16
thông tin chi tiết
 
0
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
86 'Padash Farshid
 
90 'Zebarjad Khashayar
Iran - Azadegan League 2021/2022
2022-05-10
thông tin chi tiết
 
0
1
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
25 'Nesaei amirmohammad
Hình thức nhóm
L
L
L
L
D
L
D
D
D
W
Mes Shahr Babak team logo
Mes Shahr Babak
Iran - Azadegan League 2022/2023
2022-0913
thông tin chi tiết
 
0
0
kết quả nửa thời gian
không có hành động
Iran - Azadegan League 2022/2023
2022-09-07
thông tin chi tiết
 
0
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
68 'Ebdam Hamdollah
Iran - Azadegan League 2022/2023
2022-09-02
thông tin chi tiết
 
1
2
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
18 'Mehrabizadeh Saman
 
35 'Ghanbari omid Pour
 
45 'Gharbi Milad
Iran - Azadegan League 2022/2023
2022-08-27
thông tin chi tiết
 
0
0
kết quả nửa thời gian
không có hành động
Iran - Azadegan League 2021/2022
2022-06-07
thông tin chi tiết
 
0
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
87 'Không rõ
 
88 'Không rõ
 
89 'Không rõ
Iran - Azadegan League 2021/2022
2022-06-02
thông tin chi tiết
 
0
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
68 'Aghaeipour Javad
 
85 'Alipour Hossein
Iran - Azadegan League 2021/2022
2022-05-27
thông tin chi tiết
 
0
0
kết quả nửa thời gian
không có hành động
Iran - Azadegan League 2021/2022
2022-05-22
thông tin chi tiết
 
0
1
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
43 'Azhir Mohammad
Iran - Azadegan League 2021/2022
2022-05-16
thông tin chi tiết
 
0
1
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
35 'Rashid Farrokhi Bahram
Iran - Azadegan League 2021/2022
2022-05-10
thông tin chi tiết
 
0
1
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
43 'Dorreh omid
Hình thức nhóm
L
W
L
D
D
W
D
L
W
D
Quảng cáo

Sự thật thống kê của 10 trận đấu cuối cùng

Esteghlal Khuzestan team logo
Esteghlal Khuzestan
1
Số lượng chiến thắng của Esteghlal Khuzestan
4
Số lượng trận hòa Khuzestan của Esteghlal
5
Số lượng esteghlal khuzestan mất
0,5
Mục tiêu ghi điểm trung bình cho mỗi trận đấu
1.2
Mục tiêu trung bình bị thủng lưới mỗi trận đấu
30%
Cơ hội ghi bàn thắng trận tiếp theo
60%
Cơ hội để thủng lưới trận đấu tiếp theo
4
Số lượng các trận đấu sạch
7
Không ghi điểm trận đấu
3
Trận đấu trên 2,5 bàn thắng trong
7
Trận đấu dưới 2,5 bàn trong
41 phút.
Thời gian không có mục tiêu ghi bàn
90 phút.
Thời gian không bị thừa nhận mục tiêu
Mes Shahr Babak team logo
Mes Shahr Babak
3
Số lượng mes shahr babak thắng
4
Số lượng Mes Shahr Babak rút thăm
3
Số lượng mes shahr babak thua
0,7
Mục tiêu ghi điểm trung bình cho mỗi trận đấu
0,5
Mục tiêu trung bình bị thủng lưới mỗi trận đấu
50%
Cơ hội ghi bàn thắng trận tiếp theo
40%
Cơ hội để thủng lưới trận đấu tiếp theo
6
Số lượng các trận đấu sạch
5
Không ghi điểm trận đấu
2
Trận đấu trên 2,5 bàn thắng trong
số 8
Trận đấu dưới 2,5 bàn trong
22 phút.
Thời gian không có mục tiêu ghi bàn
135 phút.
Thời gian không bị thừa nhận mục tiêu

Bảng xếp hạng đội

Esteghlal Khuzestan team logo
Mes Shahr Babak team logo
Bảng xếp hạng đội
Iran - Azadegan League 2022/2023
TỔNG THỂ
XA
TRANG CHỦ
P
w
d
l
S
-
c
w
d
l
S
-
c
w
d
l
S
-
c
g
#
m
Tên
13
4
1
0
13
-
2
11
1
1
0
2
-
1
3
0
0
11
-
1
11
3
2
0
số 8
-
4
4
3
0
0
5
-
1
0
2
0
3
-
3
9
2
3
0
4
-
1
3
1
2
0
1
-
0
1
1
0
3
-
1
9
2
3
0
3
-
1
2
2
1
0
3
-
1
0
2
0
0
-
0
số 8
2
2
1
12
-
6
6
1
1
0
số 8
-
1
1
1
1
4
-
5
số 8
2
2
1
5
-
6
-1
1
1
1
3
-
5
1
1
0
2
-
1
7
2
1
2
9
-
3
6
0
1
2
1
-
3
2
0
0
số 8
-
0
7
2
1
2
4
-
3
1
1
1
0
2
-
1
1
0
2
2
-
2
số 8
5
6
1
3
1
7
-
4
3
1
1
0
6
-
1
0
2
1
1
-
3
6
1
3
0
4
-
3
1
1
1
0
4
-
3
0
2
0
0
-
0
6
1
3
1
3
-
7
-4
0
2
1
0
-
5
1
1
0
3
-
2
5
1
2
1
2
-
2
0
0
1
1
1
-
2
1
1
0
1
-
0
5
1
2
2
2
-
3
-1
0
2
1
1
-
2
1
0
1
1
-
1
5
1
2
2
3
-
5
-2
0
1
1
1
-
3
1
1
1
2
-
2
4
1
1
3
5
-
5
0
0
0
2
1
-
3
1
1
1
4
-
2
4
1
1
3
1
-
3
-2
0
0
2
0
-
2
1
1
1
1
-
1
3
1
0
4
7
-
6
1
1
0
2
6
-
3
0
0
2
1
-
3
0
0
0
5
0
-
28
-28
0
0
2
0
-
10
0
0
3
0
-
18
+
Truyền thuyết
Các từ viết tắt
#
Chức vụ
m
Số lượng trận đấu
w
Số lượng chiến thắng
d
Số lượng rút thăm
l
Số lượng mất
S
ghi bàn
c
Mục tiêu thừa nhận
P
điểm
g
mục tiêu khác biệt
Được đánh dấu hàng
1
khuyến mãi
2
khuyến mãi
16
xuống hạng
17
xuống hạng
18
xuống hạng
Quảng cáo

Thống kê cho 10 trận đấu cuối cùng

Esteghlal Khuzestan team logo
Esteghlal Khuzestan
 
Sự thật trận đấu chung
1 x 2
Esteghlal Khuzestan
10%
vẽ tranh
40%
phản đối
50%
Giờ nghỉ giải lao 1 x 2
Esteghlal Khuzestan
0%
vẽ tranh
80%
phản đối
20%
Nửa sau 1 x 2
Esteghlal Khuzestan
10%
vẽ tranh
60%
phản đối
30%
 
Vượt quá/dưới các mục tiêu trong các trận đấu
Trên/dưới 1.5 cho tất cả các mục tiêu trong các trận đấu
kết thúc
40%
Dưới
60%
Chỉ sau/dưới 1,5 bàn thắng cho Esteghlal Khuzestan
kết thúc
10%
Dưới
90%
Trên/dưới 2.5 cho tất cả các mục tiêu trong các trận đấu
kết thúc
30%
Dưới
70%
Chỉ sau/dưới 2,5 bàn thắng cho Esteghlal Khuzestan
kết thúc
10%
Dưới
90%
Trên/dưới 3,5 cho tất cả các mục tiêu trong các trận đấu
kết thúc
10%
Dưới
90%
Chỉ sau/dưới 3,5 bàn thắng cho Esteghlal Khuzestan
kết thúc
0%
Dưới
100%
 
Đặc điểm mục tiêu chung
Các ban nhạc mục tiêu
0-1
60%
2-3
30%
4+
10%
Đội để ghi bàn
cả hai
20%
chỉ một
50%
cũng không
30%
Mục tiêu kỳ lạ/thậm chí trong các trận đấu
số lẻ
50%
thậm chí
50%
 
Mục tiêu trong vài phút giữa
Tất cả các mục tiêu trong các trận đấu
0-15 phút.
12%
16-30 phút.
6%
31-45 phút.
6%
46-60 phút.
6%
61-75 phút.
6%
76-90 phút.
65%
Chỉ mục tiêu của Esteghlal Khuzestan
0-15 phút.
20%
16-30 phút.
0%
31-45 phút.
0%
46-60 phút.
20%
61-75 phút.
20%
76-90 phút.
40%
 
Mục tiêu đầu tiên trong các trận đấu
Thời gian của mục tiêu đầu tiên trong các trận đấu
0-10 phút.
20%
11-20 phút.
0%
21-30 phút.
10%
31-40 phút.
0%
41-50 phút.
10%
51-60 phút.
0%
61-70 phút.
0%
71-80 phút.
0%
81-90 phút.
30%
không có mục tiêu
30%
Thời gian của mục tiêu đầu tiên của esteghlal Khuzestan
0-10 phút.
10%
11-20 phút.
0%
21-30 phút.
0%
31-40 phút.
0%
41-50 phút.
10%
51-60 phút.
0%
61-70 phút.
0%
71-80 phút.
0%
81-90 phút.
10%
không có mục tiêu
70%
Mục tiêu đầu tiên trong các trận đấu
Esteghlal Khuzestan
20%
phản đối
50%
không có mục tiêu
30%
 
Người chiến thắng sau khi chơi phút
Người chiến thắng sau 15 phút
Esteghlal Khuzestan
10%
phản đối
10%
vẽ tranh
80%
Người chiến thắng sau 30 phút
Esteghlal Khuzestan
10%
phản đối
20%
vẽ tranh
70%
Người chiến thắng sau 45 phút
Esteghlal Khuzestan
0%
phản đối
20%
vẽ tranh
80%
Người chiến thắng sau 60 phút
Esteghlal Khuzestan
10%
phản đối
20%
vẽ tranh
70%
Người chiến thắng sau 75 phút
Esteghlal Khuzestan
20%
phản đối
20%
vẽ tranh
60%
Người chiến thắng sau 90 phút
Esteghlal Khuzestan
10%
phản đối
50%
vẽ tranh
40%
 
Mục tiêu khác biệt
Sự khác biệt về mục tiêu trong trận đấu
Mục tiêu 0-1
80%
2-3 mục tiêu
20%
Hơn 4 mục tiêu
0%
Một nửa với hầu hết các mục tiêu
nửa đầu
40%
một nửa thứ hai
20%
buộc
40%
Mes Shahr Babak team logo
Mes Shahr Babak
 
Sự thật trận đấu chung
1 x 2
Mes Shahr Babak
30%
vẽ tranh
40%
phản đối
30%
Giờ nghỉ giải lao 1 x 2
Mes Shahr Babak
10%
vẽ tranh
60%
phản đối
30%
Nửa sau 1 x 2
Mes Shahr Babak
20%
vẽ tranh
80%
phản đối
0%
 
Vượt quá/dưới các mục tiêu trong các trận đấu
Trên/dưới 1.5 cho tất cả các mục tiêu trong các trận đấu
kết thúc
30%
Dưới
70%
Chỉ trên/dưới 1,5 bàn cho MES Shahr Babak chỉ
kết thúc
10%
Dưới
90%
Trên/dưới 2.5 cho tất cả các mục tiêu trong các trận đấu
kết thúc
20%
Dưới
80%
Chỉ sau/dưới 2,5 bàn cho MES Shahr Babak
kết thúc
10%
Dưới
90%
Trên/dưới 3,5 cho tất cả các mục tiêu trong các trận đấu
kết thúc
0%
Dưới
100%
Chỉ sau/dưới 3,5 bàn cho MES Shahr Babak
kết thúc
0%
Dưới
100%
 
Đặc điểm mục tiêu chung
Các ban nhạc mục tiêu
0-1
70%
2-3
30%
4+
0%
Đội để ghi bàn
cả hai
20%
chỉ một
50%
cũng không
30%
Mục tiêu kỳ lạ/thậm chí trong các trận đấu
số lẻ
60%
thậm chí
40%
 
Mục tiêu trong vài phút giữa
Tất cả các mục tiêu trong các trận đấu
0-15 phút.
0%
16-30 phút.
số 8%
31-45 phút.
42%
46-60 phút.
0%
61-75 phút.
17%
76-90 phút.
33%
Chỉ mục tiêu của Mes Shahr Babak
0-15 phút.
0%
16-30 phút.
14%
31-45 phút.
14%
46-60 phút.
0%
61-75 phút.
14%
76-90 phút.
57%
 
Mục tiêu đầu tiên trong các trận đấu
Thời gian của mục tiêu đầu tiên trong các trận đấu
0-10 phút.
0%
11-20 phút.
10%
21-30 phút.
0%
31-40 phút.
10%
41-50 phút.
20%
51-60 phút.
0%
61-70 phút.
20%
71-80 phút.
0%
81-90 phút.
10%
không có mục tiêu
30%
Thời gian của mục tiêu đầu tiên của Mes Shahr Babak
0-10 phút.
0%
11-20 phút.
10%
21-30 phút.
0%
31-40 phút.
10%
41-50 phút.
0%
51-60 phút.
0%
61-70 phút.
10%
71-80 phút.
0%
81-90 phút.
20%
không có mục tiêu
50%
Mục tiêu đầu tiên trong các trận đấu
Mes Shahr Babak
40%
phản đối
30%
không có mục tiêu
30%
 
Người chiến thắng sau khi chơi phút
Người chiến thắng sau 15 phút
Mes Shahr Babak
0%
phản đối
0%
vẽ tranh
100%
Người chiến thắng sau 30 phút
Mes Shahr Babak
10%
phản đối
0%
vẽ tranh
90%
Người chiến thắng sau 45 phút
Mes Shahr Babak
10%
phản đối
30%
vẽ tranh
60%
Người chiến thắng sau 60 phút
Mes Shahr Babak
10%
phản đối
30%
vẽ tranh
60%
Người chiến thắng sau 75 phút
Mes Shahr Babak
20%
phản đối
40%
vẽ tranh
40%
Người chiến thắng sau 90 phút
Mes Shahr Babak
30%
phản đối
30%
vẽ tranh
40%
 
Mục tiêu khác biệt
Sự khác biệt về mục tiêu trong trận đấu
Mục tiêu 0-1
90%
2-3 mục tiêu
10%
Hơn 4 mục tiêu
0%
Một nửa với hầu hết các mục tiêu
nửa đầu
60%
một nửa thứ hai
0%
buộc
40%