Cookies giúp chúng tôi cung cấp, cải thiện và nâng cao dịch vụ của chúng tôi.Trang web của chúng tôi không thể hoạt động mà không có cookie, vì vậy bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý sử dụng cookie của chúng tôi.
ĐƯỢC RỒI
Tìm hiểu thêm

Thiết bị di động hoặc thiết bị màn hình nhỏ được phát hiện!

Vui lòng chọn phiên bản trang web:
 
Phiên bản điện thoại
 
Phiên bản trang web đầy đủ

keonha Dự đoán, thống kê và mẹo phù hợp cho 2022-09-1

Trở lại đầu trên cùng

Hoa tiêu

Tôi sẽ dự đoán các trận đấu

 
MỞ RỘNG TẤT CẢ
 
Sụp đổ tất cả
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Tây Ban Nha - Laliga
gần X
08: 0
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 08: 0
2
Ht 0: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
56
30
14
40
48
12
73
37
24
41
59
Dự đoán của bạn
 
23
 
9
 
0
 
hành động
 
 
gần X
12:30
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 12:30
1
Ht 2: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
51
27
22
36
47
17
78
53
28
47
53
Dự đoán của bạn
 
25
 
6
 
3
 
hành động
 
 
12:30
 
1
gần X
12:30
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 12:30
1
Ht 1: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
52
29
19
37
39
24
78
52
29
47
53
Dự đoán của bạn
 
45
 
4
 
1
 
hành động
 
 
gần X
10:15
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 10:15
1
Ht 0: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
54
29
17
40
38
22
81
56
36
59
41
Dự đoán của bạn
 
31
 
6
 
2
 
hành động
 
 
gần X
15:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 15:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
31
30
39
28
39
33
777
53
33
55
45
Dự đoán của bạn
 
15
 
16
 
50
 
hành động
 
 
Quảng cáo
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Tây Ban Nha - Laliga2
gần X
10:15
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 10:15
1
Ht 1: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
51
28
21
36
47
17
666
49
23
43
57
Dự đoán của bạn
 
5
 
3
 
0
 
hành động
 
 
gần X
15:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 15:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
53
26
21
38
39
23
70
55
35
50
50
Dự đoán của bạn
 
6
 
2
 
1
 
hành động
 
 
gần X
08: 0
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 08: 0
0
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
43
29
28
29
48
23
83
58
30
46
54
Dự đoán của bạn
 
2
 
7
 
0
 
hành động
 
 
gần X
12:30
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 12:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
30
32
38
20
41
39
68
41
22
39
61
Dự đoán của bạn
 
0
 
5
 
5
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Tây Ban Nha - Bộ phận RFFFE của Primora Division
gần X
13: 0
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 13: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
61
26
13
47
25
28
95
72
39
60
40
Dự đoán của bạn
 
9
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
06:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 06:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
37
29
34
33
33
34
85
55
40
55
45
Dự đoán của bạn
 
0
 
1
 
4
 
hành động
 
 
gần X
13:30
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 13:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
444
32
24
38
50
12
80
40
20
60
40
Dự đoán của bạn
 
1
 
4
 
1
 
hành động
 
 
gần X
13:30
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 13:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
47
27
26
26
50
24
80
75
30
65
35
Dự đoán của bạn
 
2
 
4
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Tây Ban Nha - Primera Division RFEF -GROUP 2
gần X
13: 0
TIỀN BOA
12
 
2022-09-18 13: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
42
26
32
26
49
25
75
65
25
70
30
Dự đoán của bạn
 
2
 
2
 
2
 
hành động
 
 
gần X
06:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 06:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
53
25
22
40
45
15
80
50
30
65
35
Dự đoán của bạn
 
1
 
4
 
0
 
hành động
 
 
gần X
13:30
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 13:30
1
Ht 1: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
35
35
30
35
42
23
70
40
20
40
60
Dự đoán của bạn
 
0
 
3
 
1
 
hành động
 
 
gần X
06:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 06:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
61
25
14
35
51
14
50
40
20
45
55
Dự đoán của bạn
 
2
 
3
 
0
 
hành động
 
 
gần X
13:30
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 13:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
50
30
20
46
31
23
60
30
25
35
65
Dự đoán của bạn
 
1
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
06:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 06:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
39
31
30
31
32
37
65
25
10
35
65
Dự đoán của bạn
 
0
 
2
 
2
 
hành động
 
 
Quảng cáo
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Tây Ban Nha - Segunda Division RFEF -GROUP 4
gần X
06:00
TIỀN BOA
2
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
35
29
36
27
55
18
70
40
10
50
50
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
1
 
hành động
 
 
gần X
06:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 06:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
444
35
21
41
33
26
60
25
10
45
55
Dự đoán của bạn
 
1
 
3
 
0
 
hành động
 
 
gần X
06:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 06:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
48
35
17
31
48
21
60
40
20
35
65
Dự đoán của bạn
 
3
 
3
 
0
 
hành động
 
 
gần X
12: 0
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 12: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
36
34
30
20
50
30
75
45
15
45
55
Dự đoán của bạn
 
0
 
3
 
2
 
hành động
 
 
gần X
12: 0
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 12: 0
0
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
51
27
22
36
42
22
45
35
10
40
60
Dự đoán của bạn
 
1
 
2
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Tây Ban Nha - Segunda Division RFEF -GROUP 1
gần X
06:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 06:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
42
31
27
31
51
18
60
40
15
45
55
Dự đoán của bạn
 
1
 
3
 
1
 
hành động
 
 
gần X
11: 0
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 11: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
41
31
28
34
35
31
60
50
25
50
50
Dự đoán của bạn
 
1
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
11: 0
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 11: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
59
26
15
43
32
25
75
60
35
45
55
Dự đoán của bạn
 
1
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
11: 0
TIỀN BOA
X
 
2022-09-18 11: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
35
39
26
33
36
31
80
50
10
60
40
Dự đoán của bạn
 
1
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
12: 0
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 12: 0
0
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
49
23
28
40
41
19
45
30
20
30
70
Dự đoán của bạn
 
2
 
1
 
2
 
hành động
 
 
gần X
11: 0
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 11: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
42
35
23
31
34
35
65
55
20
60
40
Dự đoán của bạn
 
1
 
2
 
0
 
hành động
 
 
Quảng cáo
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Tây Ban Nha - Segunda Division RFEF -GROUP 2
gần X
12: 0
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 12: 0
1
Ht 0: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
41
37
22
30
54
16
65
25
10
45
55
Dự đoán của bạn
 
2
 
3
 
1
 
hành động
 
 
gần X
11: 3
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 11: 3
2
Ht 0: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
33
36
31
36
38
26
60
50
40
40
60
Dự đoán của bạn
 
1
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
06:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 06:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
444
35
21
43
31
26
50
25
15
45
55
Dự đoán của bạn
 
3
 
2
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Tây Ban Nha - Segunda Division RFEF -GROUP 3
gần X
12: 0
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 12: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
58
26
16
41
32
27
65
30
20
40
60
Dự đoán của bạn
 
1
 
2
 
1
 
hành động
 
 
gần X
06:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 06:00
1
Ht 2: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
54
32
14
35
51
14
55
25
10
35
65
Dự đoán của bạn
 
1
 
3
 
1
 
hành động
 
 
gần X
06:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 06:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
36
30
34
33
43
24
50
40
15
45
55
Dự đoán của bạn
 
1
 
0
 
4
 
hành động
 
 
gần X
12:30
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 12:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
36
31
33
28
54
18
65
40
10
55
45
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
2
 
hành động
 
 
gần X
06:00
TIỀN BOA
X
 
2022-09-18 06:00
2
Ht 0: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
35
39
26
24
52
24
90
40
18
50
50
Dự đoán của bạn
 
1
 
3
 
1
 
hành động
 
 
gần X
06:00
TIỀN BOA
X
 
2022-09-18 06:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
38
34
28
33
46
21
75
45
10
35
65
Dự đoán của bạn
 
0
 
5
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Tây Ban Nha - Segunda Division RFEF -GROUP 5
gần X
06:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 06:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
42
31
27
24
55
21
80
45
35
40
60
Dự đoán của bạn
 
3
 
3
 
0
 
hành động
 
 
06:00
 
1x
gần X
06:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 06:00
0
Ht 1: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
444
30
26
28
53
19
75
40
20
40
60
Dự đoán của bạn
 
1
 
3
 
0
 
hành động
 
 
gần X
06:00
TIỀN BOA
X
 
2022-09-18 06:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
38
39
23
32
444
24
80
25
20
55
45
Dự đoán của bạn
 
1
 
3
 
1
 
hành động
 
 
gần X
11: 1
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 11: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
50
26
24
36
32
32
80
60
35
45
55
Dự đoán của bạn
 
2
 
3
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Tây Ban Nha - Phụ nữ Femenina Sư đoàn Primera
gần X
06:00
TIỀN BOA
1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
59
28
13
47
32
21
90
80
45
75
25
Dự đoán của bạn
 
3
 
2
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Anh - Premier League
09:00
 
1
Bưu kiện
-:-
gần X
09:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 09:00
-
Bưu kiện
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
56
26
18
45
35
20
877
666
39
60
40
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
 
hành động
 
 
07: 0
 
 
2
gần X
07: 0
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 07: 0
3
Ht 0: 2
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
30
24
46
26
37
37
90
64
38
53
47
Dự đoán của bạn
 
10
 
3
 
33
 
hành động
2
 
11: 3
 
1x
Bưu kiện
-:-
gần X
11: 3
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 11: 3
-
Bưu kiện
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
41
37
22
28
54
18
76
59
32
62
38
Dự đoán của bạn
 
0
 
0
 
0
 
hành động
 
 
gần X
09:15
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 09:15
0
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
38
32
30
34
41
25
777
50
29
53
47
Dự đoán của bạn
 
11
 
16
 
16
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Anh - Phụ nữ WSL
gần X
07:30
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 07:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
15
14
71
15
32
53
65
55
35
40
60
Dự đoán của bạn
 
2
 
2
 
4
 
hành động
2
 
gần X
10:00
TIỀN BOA
12
 
2022-09-18 10:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
41
28
31
31
49
20
81
54
35
46
54
Dự đoán của bạn
 
2
 
1
 
1
 
hành động
 
 
gần X
10:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 10:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
32
20
48
20
51
29
80
64
35
45
55
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Ý - Serie A
14:45
 
 
1
gần X
14:45
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 14:45
2
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
46
29
25
37
38
25
72
50
28
49
51
Dự đoán của bạn
 
23
 
19
 
16
 
hành động
2
 
gần X
12: 0
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 12: 0
1
Ht 0: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
45
27
28
34
38
28
79
50
28
50
50
Dự đoán của bạn
 
14
 
15
 
12
 
hành động
 
 
gần X
09:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 09:00
0
Ht 1: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
48
32
20
38
38
24
83
48
30
60
40
Dự đoán của bạn
 
11
 
6
 
6
 
hành động
 
 
gần X
09:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 09:00
0
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
29
25
46
21
39
40
88
73
444
61
39
Dự đoán của bạn
 
4
 
5
 
25
 
hành động
 
 
gần X
06: 3
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 06: 3
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
35
24
41
32
38
30
90
74
444
61
39
Dự đoán của bạn
 
9
 
5
 
17
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Ý - Serie B
10:15
 
1x
gần X
10:15
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 10:15
0
Ht 1: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
43
31
26
35
40
25
72
47
26
54
46
Dự đoán của bạn
 
0
 
3
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Ý - Serie C Group B
gần X
08:30
TIỀN BOA
X
 
2022-09-18 08:30
1
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
38
38
24
27
41
32
80
42
22
50
50
Dự đoán của bạn
 
0
 
5
 
1
 
hành động
 
 
gần X
08:30
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 08:30
0
Ht 2: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
28
37
35
29
45
26
777
46
25
43
57
Dự đoán của bạn
 
0
 
2
 
1
 
hành động
 
 
gần X
08:30
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 08:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
45
34
21
25
45
30
68
49
32
55
45
Dự đoán của bạn
 
1
 
3
 
0
 
hành động
 
 
gần X
08:30
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 08:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
444
35
21
25
58
17
74
43
24
48
52
Dự đoán của bạn
 
2
 
3
 
0
 
hành động
 
 
gần X
08:30
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 08:30
0
Ht 1: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
48
25
27
24
62
14
64
39
18
37
63
Dự đoán của bạn
 
2
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
08:30
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 08:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
56
33
11
37
49
14
72
37
19
35
65
Dự đoán của bạn
 
1
 
3
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Ý - Serie C Group C
gần X
11: 3
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 11: 3
0
Ht 1: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
48
31
21
37
48
15
86
56
31
42
58
Dự đoán của bạn
 
2
 
3
 
0
 
hành động
 
 
gần X
11: 3
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 11: 3
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
45
39
16
30
51
19
63
36
18
39
61
Dự đoán của bạn
 
1
 
5
 
0
 
hành động
 
 
gần X
11: 3
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 11: 3
1
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
51
23
26
29
50
21
777
56
29
43
57
Dự đoán của bạn
 
4
 
1
 
1
 
hành động
 
 
gần X
11: 3
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 11: 3
1
Ht 1: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
56
28
16
35
54
11
74
49
31
47
53
Dự đoán của bạn
 
2
 
2
 
1
 
hành động
 
 
gần X
11: 3
TIỀN BOA
12
 
2022-09-18 11: 3
2
Ht 1: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
42
19
39
18
43
39
75
59
27
45
55
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
3
 
hành động
 
 
gần X
11: 3
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 11: 3
1
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
28
33
39
24
48
28
83
56
32
50
50
Dự đoán của bạn
 
0
 
2
 
2
 
hành động
 
 
gần X
11: 3
TIỀN BOA
X
 
2022-09-18 11: 3
1
Ht 1: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
30
45
25
34
40
26
84
57
36
68
32
Dự đoán của bạn
 
1
 
3
 
2
 
hành động
 
 
gần X
11: 3
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 11: 3
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
49
23
28
28
444
28
65
41
22
31
69
Dự đoán của bạn
 
4
 
1
 
2
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Brazil - Serie A
gần X
10:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 10:00
1
Ht 1: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
50
28
22
38
39
23
74
49
28
41
59
Dự đoán của bạn
 
5
 
3
 
0
 
hành động
 
 
gần X
17: 0
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 17: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
32
29
39
28
40
32
777
54
23
444
56
Dự đoán của bạn
 
2
 
3
 
6
 
hành động
 
 
gần X
17: 0
TIỀN BOA
X
 
2022-09-18 17: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
40
34
26
26
51
23
64
39
22
41
59
Dự đoán của bạn
 
2
 
12
 
2
 
hành động
 
 
gần X
18: 0
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 18: 0
2
Ht 2: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
58
28
14
40
45
15
59
35
17
38
62
Dự đoán của bạn
 
12
 
3
 
1
 
hành động
 
 
15:00
 
1x
gần X
15:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 15:00
2
Ht 0: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
52
32
16
39
41
20
666
47
22
49
51
Dự đoán của bạn
 
4
 
10
 
2
 
hành động
 
 
gần X
17: 3
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 17: 3
0
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
62
26
12
50
37
13
76
57
28
47
53
Dự đoán của bạn
 
22
 
3
 
0
 
hành động
 
 
gần X
15:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 15:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
56
27
17
38
444
18
78
55
33
41
59
Dự đoán của bạn
 
16
 
5
 
5
 
hành động
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Brazil - Chuỗi giai đoạn cuối cùng
gần X
15:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 15:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
42
35
23
43
28
29
45
25
10
25
75
Dự đoán của bạn
 
1
 
2
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
BRAZIL - C Sê -ri Nhóm C 2nd
gần X
15:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 15:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
41
34
25
38
37
25
60
30
15
45
55
Dự đoán của bạn
 
3
 
3
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Đức - 2. Bundesliga
gần X
07:30
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 07:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
24
32
444
25
38
37
85
63
43
63
37
Dự đoán của bạn
 
0
 
4
 
2
 
hành động
 
 
gần X
07:30
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 07:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
29
34
37
28
39
33
89
63
43
59
41
Dự đoán của bạn
 
1
 
2
 
1
 
hành động
 
 
gần X
07:30
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 07:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
46
28
26
37
38
25
89
62
35
57
43
Dự đoán của bạn
 
1
 
2
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Đức - 3. Liên minh
gần X
07: 0
TIỀN BOA
X
 
2022-09-18 07: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
38
33
29
31
40
29
777
50
36
60
40
Dự đoán của bạn
 
1
 
3
 
0
 
hành động
 
 
gần X
08: 0
TIỀN BOA
X
 
2022-09-18 08: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
36
35
29
30
35
35
79
61
42
59
41
Dự đoán của bạn
 
0
 
5
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Đức - 1. Bundesliga
gần X
09:30
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 09:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
55
24
21
42
35
23
71
46
30
53
47
Dự đoán của bạn
 
19
 
6
 
0
 
hành động
 
 
gần X
11: 3
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 11: 3
1
Ht 1: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
28
30
42
26
38
36
88
63
39
65
35
Dự đoán của bạn
 
1
 
4
 
14
 
hành động
 
 
gần X
13:30
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 13:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
40
29
31
36
39
25
85
666
47
63
37
Dự đoán của bạn
 
5
 
10
 
10
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Đức - Frauen -Bundesliga Phụ nữ
gần X
10:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 10:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
28
26
46
21
52
27
60
45
35
20
80
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
1
 
hành động
 
 
gần X
07: 0
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 07: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
21
17
62
15
54
31
70
60
40
35
65
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
1
 
hành động
 
 
gần X
07: 0
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 07: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
27
24
49
28
25
47
85
65
40
60
40
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
2
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Pháp - Ligue 1
gần X
14:45
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 14:45
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
29
21
50
22
34
444
94
79
51
63
37
Dự đoán của bạn
 
9
 
7
 
36
 
hành động
1
 
07: 0
 
X2
gần X
07: 0
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 07: 0
3
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
28
33
39
25
38
37
777
53
33
60
40
Dự đoán của bạn
 
2
 
6
 
17
 
hành động
 
 
gần X
09:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 09:00
1
Ht 0: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
48
27
25
36
42
22
777
56
30
57
43
Dự đoán của bạn
 
21
 
4
 
3
 
hành động
 
 
gần X
09:00
TIỀN BOA
X
 
2022-09-18 09:00
1
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
40
31
29
26
57
17
70
39
20
43
57
Dự đoán của bạn
 
số 8
 
5
 
3
 
hành động
 
 
gần X
09:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 09:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
45
29
26
33
45
22
76
55
36
56
444
Dự đoán của bạn
 
số 8
 
5
 
1
 
hành động
 
 
gần X
11:05
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 11:05
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
29
29
42
26
37
37
777
51
29
58
42
Dự đoán của bạn
 
3
 
13
 
7
 
hành động
 
 
gần X
09:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 09:00
1
Ht 0: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
54
28
18
46
35
19
83
54
41
54
46
Dự đoán của bạn
 
15
 
3
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Pháp - Phụ nữ nữ giới 1
gần X
06:45
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 06:45
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
32
26
42
21
53
26
70
40
35
25
75
Dự đoán của bạn
 
1
 
0
 
2
 
hành động
 
 
gần X
09:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 09:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
85
10
5
70
10
20
90
75
60
35
65
Dự đoán của bạn
 
3
 
1
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Argentina - Quốc gia đầu tiên
gần X
12:25
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 12:25
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
22
32
46
17
48
35
57
33
16
30
70
Dự đoán của bạn
 
0
 
2
 
2
 
hành động
 
 
gần X
18:05
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 18:05
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
42
36
22
32
46
22
58
32
15
42
58
Dự đoán của bạn
 
1
 
4
 
0
 
hành động
 
 
gần X
14:30
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 14:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
50
29
21
31
50
19
64
41
23
37
63
Dự đoán của bạn
 
1
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
14:30
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 14:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
47
35
18
36
444
20
67
37
18
40
60
Dự đoán của bạn
 
1
 
4
 
0
 
hành động
 
 
gần X
14:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 14:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
45
30
25
31
47
22
60
33
18
39
61
Dự đoán của bạn
 
1
 
4
 
0
 
hành động
 
 
gần X
14:30
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 14:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
32
33
35
23
48
29
56
32
18
32
68
Dự đoán của bạn
 
1
 
3
 
0
 
hành động
 
 
gần X
15: 3
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 15: 3
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
46
35
19
26
57
17
68
32
18
41
59
Dự đoán của bạn
 
1
 
5
 
0
 
hành động
 
 
gần X
15: 3
TIỀN BOA
1x
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
52
33
15
38
46
16
76
42
24
33
67
Dự đoán của bạn
 
2
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
15: 3
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 15: 3
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
57
25
18
39
42
19
78
55
32
39
61
Dự đoán của bạn
 
2
 
3
 
0
 
hành động
 
 
gần X
17: 3
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 17: 3
0
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
50
29
21
33
49
18
56
32
16
29
71
Dự đoán của bạn
 
0
 
3
 
0
 
hành động
 
 
gần X
15:00
TIỀN BOA
X
 
2022-09-18 15:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
36
36
28
26
49
25
82
43
20
41
59
Dự đoán của bạn
 
0
 
6
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Argentina - Liên bang đến khu vực A
gần X
10:00
TIỀN BOA
X2
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
32
32
36
24
42
34
40
25
10
20
80
Dự đoán của bạn
 
0
 
4
 
0
 
hành động
 
 
gần X
15:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 15:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
31
29
40
30
31
39
80
58
32
35
65
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
1
 
hành động
 
 
gần X
15:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 15:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
64
23
13
52
27
21
60
45
15
40
60
Dự đoán của bạn
 
4
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
10:00
TIỀN BOA
X
 
2022-09-18 10:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
37
37
26
32
444
24
60
25
25
45
55
Dự đoán của bạn
 
1
 
5
 
0
 
hành động
 
 
gần X
15:00
TIỀN BOA
1x
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
49
37
14
36
47
17
60
35
15
40
60
Dự đoán của bạn
 
1
 
4
 
0
 
hành động
 
 
gần X
15:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 15:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
34
32
34
32
33
35
70
45
30
55
45
Dự đoán của bạn
 
0
 
3
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Argentina - Liên bang A Khu B
gần X
15:00
TIỀN BOA
1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
53
27
20
45
31
24
60
45
25
50
50
Dự đoán của bạn
 
2
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
10:00
TIỀN BOA
1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
47
29
24
40
32
28
65
55
25
50
50
Dự đoán của bạn
 
1
 
2
 
1
 
hành động
 
 
gần X
15:00
TIỀN BOA
1x
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
45
32
23
36
39
25
85
65
40
70
30
Dự đoán của bạn
 
1
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
15: 3
TIỀN BOA
1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
52
28
20
43
31
26
75
60
25
60
40
Dự đoán của bạn
 
1
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
15:00
TIỀN BOA
1x
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
46
32
22
40
38
22
85
45
20
45
55
Dự đoán của bạn
 
1
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
15:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 15:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
37
30
33
28
40
32
60
50
25
40
60
Dự đoán của bạn
 
0
 
1
 
2
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Argentina - Liga Professional
17: 0
 
1x
gần X
17: 0
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 17: 0
2
Ht 0: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
47
31
22
35
38
27
82
48
18
53
47
Dự đoán của bạn
 
4
 
6
 
0
 
hành động
 
 
gần X
14:30
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 14:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
30
39
31
25
49
26
82
49
25
46
54
Dự đoán của bạn
 
3
 
số 8
 
1
 
hành động
 
 
gần X
19:30
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 19:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
33
36
31
26
46
28
666
37
21
41
59
Dự đoán của bạn
 
2
 
3
 
5
 
hành động
 
 
gần X
19:30
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 19:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
50
33
17
30
55
15
72
39
20
41
59
Dự đoán của bạn
 
5
 
2
 
1
 
hành động
 
 
gần X
12: 0
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 12: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
42
32
26
34
42
24
82
55
25
53
47
Dự đoán của bạn
 
4
 
3
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Argentina - Đầu tiên B Me Meme Memetabera Clausura
gần X
14:30
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 14:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
48
27
25
27
57
16
72
41
24
444
56
Dự đoán của bạn
 
0
 
1
 
1
 
hành động
 
 
gần X
14:30
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 14:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
36
27
37
26
46
28
72
45
24
42
58
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Argentina - Primera C Clausura
gần X
14:30
TIỀN BOA
X2
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
22
35
43
19
40
41
40
25
10
35
65
Dự đoán của bạn
 
0
 
1
 
0
 
hành động
 
 
gần X
14:30
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 14:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
39
29
32
35
35
30
70
40
10
40
60
Dự đoán của bạn
 
0
 
1
 
1
 
hành động
 
 
gần X
14:30
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 14:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
45
27
28
29
54
17
70
40
30
45
55
Dự đoán của bạn
 
0
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
14:30
TIỀN BOA
1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
54
27
19
47
29
24
65
45
25
45
55
Dự đoán của bạn
 
2
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
14:30
TIỀN BOA
1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
53
28
19
46
36
18
65
45
25
50
50
Dự đoán của bạn
 
0
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
17: 0
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 17: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
53
29
18
49
29
22
70
45
15
55
45
Dự đoán của bạn
 
2
 
3
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Bồ Đào Nha - Liga Bồ Đào Nha
gần X
13: 0
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 13: 0
0
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
48
30
22
39
37
24
74
43
20
39
61
Dự đoán của bạn
 
4
 
5
 
3
 
hành động
 
 
gần X
13: 0
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 13: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
81
14
5
64
26
10
92
78
51
46
54
Dự đoán của bạn
 
30
 
3
 
0
 
hành động
 
 
gần X
15: 3
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 15: 3
0
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
67
20
13
47
39
14
84
64
34
55
45
Dự đoán của bạn
 
29
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
10: 3
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 10: 3
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
33
33
34
25
48
27
62
42
21
43
57
Dự đoán của bạn
 
1
 
7
 
6
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Bồ Đào Nha - Bồ Đào Nha
gần X
09:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 09:00
1
Ht 0: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
46
26
28
32
47
21
86
56
30
57
43
Dự đoán của bạn
 
1
 
2
 
1
 
hành động
 
 
gần X
10: 3
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 10: 3
2
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
31
34
35
32
43
25
85
51
23
52
48
Dự đoán của bạn
 
1
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
06:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 06:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
42
31
27
35
42
23
72
47
21
56
444
Dự đoán của bạn
 
2
 
3
 
1
 
hành động
 
 
gần X
06:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 06:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
444
29
27
34
42
24
75
48
26
45
55
Dự đoán của bạn
 
1
 
3
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Bồ Đào Nha - Liga 3 khu vực
gần X
06:00
TIỀN BOA
X
 
2022-09-18 06:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
38
40
22
40
35
25
70
35
30
65
35
Dự đoán của bạn
 
1
 
4
 
1
 
hành động
 
 
gần X
14:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 14:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
35
31
34
27
41
32
60
35
20
45
55
Dự đoán của bạn
 
0
 
2
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Bồ Đào Nha - Liga 3 khu B
gần X
12: 0
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 12: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
45
29
26
32
52
16
85
58
32
45
55
Dự đoán của bạn
 
2
 
2
 
1
 
hành động
 
 
gần X
12: 0
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 12: 0
0
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
58
27
15
49
25
26
65
30
10
45
55
Dự đoán của bạn
 
2
 
2
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Hà Lan - Eredivisie
gần X
06: 1
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 06: 1
0
Ht 1: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
39
29
32
32
40
28
76
57
38
52
48
Dự đoán của bạn
 
6
 
5
 
3
 
hành động
 
 
08:30
 
1
gần X
08:30
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 08:30
3
Ht 2: 2
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
47
26
27
41
41
18
81
68
46
64
36
Dự đoán của bạn
 
10
 
3
 
3
 
hành động
 
 
gần X
08:30
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 08:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
32
33
35
31
37
32
79
59
40
62
38
Dự đoán của bạn
 
0
 
7
 
3
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Ukraine - 1. Nhóm B
gần X
05: 0
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 05: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
32
25
43
28
43
29
60
40
20
30
70
Dự đoán của bạn
 
1
 
0
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Bỉ - Sư đoàn đầu tiên.
gần X
07:30
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 07:30
0
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
47
28
25
36
38
26
83
61
38
61
39
Dự đoán của bạn
 
5
 
6
 
1
 
hành động
 
 
gần X
15:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 15:00
1
Ht 1: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
63
21
16
444
40
16
78
52
30
40
60
Dự đoán của bạn
 
10
 
3
 
0
 
hành động
 
 
gần X
10:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 10:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
25
29
46
22
43
35
79
58
40
57
43
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
6
 
hành động
 
 
gần X
12:30
TIỀN BOA
2
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
29
27
444
28
37
35
877
59
39
58
42
Dự đoán của bạn
 
2
 
1
 
13
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Bỉ - Phân khu đầu tiên B
gần X
10:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 10:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
38
27
35
24
54
22
83
59
34
57
43
Dự đoán của bạn
 
0
 
1
 
2
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
MEXICO - Liga de Mở rộng MX Aperture
gần X
13: 0
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 13: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
61
27
12
54
30
16
70
40
20
40
60
Dự đoán của bạn
 
5
 
2
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Mexico - Khẩu độ Liga MX
gần X
22: 0
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 22: 0
2
Ht 1: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
31
31
38
24
45
31
79
51
31
55
45
Dự đoán của bạn
 
1
 
0
 
6
 
hành động
 
 
gần X
18: 0
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 18: 0
2
Ht 0: 2
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
39
31
30
30
444
26
78
53
38
59
41
Dự đoán của bạn
 
2
 
3
 
0
 
hành động
 
 
gần X
22: 0
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 22: 0
1
Ht 1: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
40
30
30
29
49
22
78
50
29
54
46
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
5
 
hành động
 
 
gần X
20: 0
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 20: 0
0
Ht 1: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
55
28
17
39
444
17
80
56
36
53
47
Dự đoán của bạn
 
7
 
1
 
1
 
hành động
 
 
gần X
20: 0
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 20: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
54
31
15
39
45
16
88
64
39
68
32
Dự đoán của bạn
 
4
 
1
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
ECUADOR - SERIES A -SOD Sân khấu
gần X
14:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 14:00
0
Ht 1: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
56
25
19
40
40
20
88
55
31
51
49
Dự đoán của bạn
 
6
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
16:30
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 16:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
52
30
18
39
39
22
777
48
29
51
49
Dự đoán của bạn
 
6
 
2
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Nga - Premier League
gần X
12: 0
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 12: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
57
24
19
42
36
22
84
64
35
56
444
Dự đoán của bạn
 
5
 
4
 
0
 
hành động
 
 
gần X
09:30
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 09:30
1
Ht 2: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
62
24
14
42
43
15
82
58
36
56
444
Dự đoán của bạn
 
số 8
 
3
 
0
 
hành động
 
 
gần X
09:30
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 09:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
63
25
12
46
35
19
90
74
444
60
40
Dự đoán của bạn
 
7
 
3
 
0
 
hành động
 
 
gần X
07: 0
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 07: 0
2
Ht 0: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
45
31
24
32
47
21
82
59
41
58
42
Dự đoán của bạn
 
1
 
5
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Nga - Liên đoàn quốc gia bóng đá
gần X
06:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 06:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
61
26
13
42
39
19
86
60
34
45
55
Dự đoán của bạn
 
4
 
1
 
0
 
hành động
 
 
gần X
08: 0
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 08: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
32
31
37
23
49
28
75
48
22
55
45
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
1
 
hành động
 
 
08: 0
 
X2
gần X
08: 0
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 08: 0
2
Ht 1: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
26
33
41
22
42
36
80
55
34
57
43
Dự đoán của bạn
 
0
 
4
 
1
 
hành động
 
 
gần X
11: 0
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 11: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
54
31
15
41
39
20
86
54
32
39
61
Dự đoán của bạn
 
3
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
06:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 06:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
42
30
28
31
49
20
85
54
23
52
48
Dự đoán của bạn
 
1
 
3
 
0
 
hành động
 
 
gần X
11: 0
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 11: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
444
31
25
32
48
20
877
57
31
53
47
Dự đoán của bạn
 
2
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
12: 0
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 12: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
64
25
11
50
35
15
73
51
30
43
57
Dự đoán của bạn
 
4
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
10:00
TIỀN BOA
X
 
2022-09-18 10:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
38
33
29
37
37
26
70
45
24
45
55
Dự đoán của bạn
 
0
 
3
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Hy Lạp - Super League
gần X
11: 0
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 11: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
38
31
31
27
46
27
67
41
23
38
62
Dự đoán của bạn
 
0
 
4
 
3
 
hành động
 
 
gần X
12: 0
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 12: 0
1
Ht 0: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
24
27
49
19
41
40
81
54
28
42
58
Dự đoán của bạn
 
1
 
3
 
14
 
hành động
 
 
gần X
14:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 14:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
51
26
23
42
38
20
76
50
27
46
54
Dự đoán của bạn
 
3
 
2
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Peru - Lıga 2 Clausura
gần X
16:30
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 16:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
30
32
38
24
41
35
60
30
25
50
50
Dự đoán của bạn
 
0
 
4
 
1
 
hành động
 
 
gần X
14:00
TIỀN BOA
1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
61
22
17
50
23
27
90
65
45
45
55
Dự đoán của bạn
 
2
 
1
 
0
 
hành động
 
 
gần X
16:30
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 16:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
65
22
13
55
29
16
95
53
32
40
60
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
2
 
hành động
 
 
gần X
16:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 16:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
63
23
14
51
25
24
95
78
47
65
35
Dự đoán của bạn
 
3
 
2
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Peru - Liga 1 Clausura
gần X
16:00
TIỀN BOA
1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
53
27
20
444
36
20
877
61
34
52
48
Dự đoán của bạn
 
3
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
12: 0
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 12: 0
5
Ht 1: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
35
33
32
27
46
27
80
51
36
53
47
Dự đoán của bạn
 
0
 
4
 
1
 
hành động
 
 
gần X
12: 0
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 12: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
21
28
51
18
41
41
80
51
27
55
45
Dự đoán của bạn
 
0
 
1
 
5
 
hành động
 
 
gần X
16:30
TIỀN BOA
12
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
41
28
31
28
38
34
89
60
35
52
48
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
3
 
hành động
 
 
gần X
14:15
TIỀN BOA
1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
43
29
28
36
36
28
75
57
27
59
41
Dự đoán của bạn
 
3
 
2
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Đan Mạch - Superlıgaen
gần X
12: 0
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 12: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
46
25
29
39
39
22
83
62
41
60
40
Dự đoán của bạn
 
7
 
4
 
3
 
hành động
 
 
gần X
10:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 10:00
0
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
51
28
21
43
36
21
88
63
36
62
38
Dự đoán của bạn
 
5
 
4
 
2
 
hành động
 
 
gần X
08: 0
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 08: 0
2
Ht 1: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
37
32
31
33
40
27
78
48
33
54
46
Dự đoán của bạn
 
5
 
6
 
0
 
hành động
 
 
08: 0
 
X2
gần X
08: 0
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 08: 0
2
Ht 0: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
38
32
30
33
37
30
86
61
31
62
38
Dự đoán của bạn
 
2
 
5
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Đan Mạch - 1. Bộ phận
09:00
 
1
gần X
09:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 09:00
0
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
65
23
12
50
38
12
75
55
35
37
63
Dự đoán của bạn
 
10
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
08: 0
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 08: 0
2
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
29
30
41
26
37
37
81
60
38
63
37
Dự đoán của bạn
 
2
 
1
 
2
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Đan Mạch - Phụ nữ Kvindeligaen
gần X
09:00
TIỀN BOA
12
 
2022-09-18 09:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
42
28
30
42
32
26
85
65
35
60
40
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Đan Mạch - Sư đoàn 2
07: 0
 
2
gần X
07: 0
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 07: 0
4
Ht 3: 2
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
26
22
52
23
26
51
95
65
35
55
45
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
2
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Paraguay - Bộ phận trung gian
gần X
10:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 10:00
0
Ht 2: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
53
24
23
45
28
27
95
68
27
55
45
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
1
 
hành động
 
 
gần X
10:00
TIỀN BOA
X
 
2022-09-18 10:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
40
31
29
35
42
23
95
45
15
45
55
Dự đoán của bạn
 
0
 
2
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Paraguay - Bộ phận bảo trợ -Clausura
gần X
18:30
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 18:30
0
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
46
29
25
29
51
20
74
47
28
42
58
Dự đoán của bạn
 
0
 
3
 
1
 
hành động
 
 
gần X
16:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 16:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
62
24
14
46
33
21
89
63
43
54
46
Dự đoán của bạn
 
số 8
 
2
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Thổ Nhĩ Kỳ - Super Lıg
gần X
13: 0
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 13: 0
1
Ht 2: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
38
29
33
29
444
27
86
64
39
58
42
Dự đoán của bạn
 
2
 
6
 
2
 
hành động
 
 
gần X
13: 0
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 13: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
56
24
20
38
35
27
86
58
36
62
38
Dự đoán của bạn
 
13
 
2
 
1
 
hành động
 
 
gần X
10:00
TIỀN BOA
1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
57
29
14
444
37
19
88
61
34
43
57
Dự đoán của bạn
 
10
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
10:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 10:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
60
25
15
36
47
17
85
63
28
58
42
Dự đoán của bạn
 
số 8
 
3
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Thổ Nhĩ Kỳ - 1. Lig
gần X
09:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 09:00
1
Ht 1: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
49
27
24
37
38
25
67
49
26
46
54
Dự đoán của bạn
 
2
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
09:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 09:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
46
26
28
38
37
25
877
59
33
50
50
Dự đoán của bạn
 
3
 
1
 
1
 
hành động
 
 
gần X
06: 3
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 06: 3
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
30
34
36
29
41
30
777
47
31
54
46
Dự đoán của bạn
 
0
 
6
 
0
 
hành động
 
 
gần X
12: 0
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 12: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
38
31
31
34
48
18
82
55
37
61
39
Dự đoán của bạn
 
0
 
2
 
2
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Thổ Nhĩ Kỳ - Nhóm LIG thứ 2
gần X
08:30
TIỀN BOA
X
 
2022-09-18 08:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
40
33
27
32
34
34
95
58
27
55
45
Dự đoán của bạn
 
1
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
08:30
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 08:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
41
35
24
38
35
27
75
40
15
55
45
Dự đoán của bạn
 
1
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
08: 0
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 08: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
444
33
23
43
30
27
50
25
15
45
55
Dự đoán của bạn
 
1
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
08: 0
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 08: 0
0
Ht 2: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
59
27
14
46
39
15
75
45
45
60
40
Dự đoán của bạn
 
2
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
11: 3
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 11: 3
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
29
28
43
26
30
444
40
25
15
25
75
Dự đoán của bạn
 
3
 
1
 
0
 
hành động
 
 
gần X
12: 0
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 12: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
54
28
18
53
28
19
80
50
20
60
40
Dự đoán của bạn
 
3
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
09:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 09:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
51
32
17
38
45
17
90
60
25
60
40
Dự đoán của bạn
 
2
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
08:30
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 08:30
1
Ht 1: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
48
28
24
43
32
25
85
40
35
60
40
Dự đoán của bạn
 
2
 
1
 
0
 
hành động
 
 
gần X
10:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 10:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
666
23
11
57
26
17
85
65
25
45
55
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
0
 
hành động
 
 
gần X
08:30
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 08:30
1
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
57
27
16
48
35
17
70
45
25
55
45
Dự đoán của bạn
 
3
 
2
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Thổ Nhĩ Kỳ - 2. Nhóm Lig -White
gần X
12: 0
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 12: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
58
27
15
39
40
21
70
38
17
35
65
Dự đoán của bạn
 
4
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
12: 0
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 12: 0
1
Ht 1: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
444
29
27
36
39
25
70
35
25
45
55
Dự đoán của bạn
 
1
 
2
 
1
 
hành động
 
 
gần X
12: 0
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 12: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
52
31
17
46
34
20
80
50
35
70
30
Dự đoán của bạn
 
2
 
2
 
1
 
hành động
 
 
gần X
12: 0
TIỀN BOA
1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
55
28
17
51
32
17
75
25
10
45
55
Dự đoán của bạn
 
3
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
09:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 09:00
3
Ht 2: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
29
34
37
29
35
36
70
30
25
45
55
Dự đoán của bạn
 
0
 
2
 
1
 
hành động
 
 
gần X
09:00
TIỀN BOA
1x
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
46
30
24
39
34
27
65
50
30
50
50
Dự đoán của bạn
 
1
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
09:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 09:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
29
33
38
26
42
32
65
50
20
55
45
Dự đoán của bạn
 
0
 
3
 
0
 
hành động
 
 
gần X
08:30
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 08:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
56
24
20
33
37
30
85
55
30
40
60
Dự đoán của bạn
 
1
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
12: 0
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 12: 0
0
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
47
28
25
40
32
28
75
45
30
45
55
Dự đoán của bạn
 
2
 
2
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Colombia - Primera B Clausura
gần X
17: 0
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 17: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
49
26
25
31
50
19
85
58
30
50
50
Dự đoán của bạn
 
2
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
16:00
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 16:00
4
Ht 0: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
30
34
36
26
42
32
80
46
29
47
53
Dự đoán của bạn
 
2
 
3
 
0
 
hành động
 
 
18: 0
 
1x
gần X
18: 0
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 18: 0
0
Ht 1: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
444
31
25
32
48
20
877
53
32
53
47
Dự đoán của bạn
 
1
 
2
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Colombia -Primera A Clausura
gần X
18:35
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 18:35
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
59
27
14
46
37
17
79
52
30
54
46
Dự đoán của bạn
 
9
 
3
 
0
 
hành động
 
 
gần X
16:30
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 16:30
1
Ht 1: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
42
34
24
29
51
20
69
39
19
444
56
Dự đoán của bạn
 
2
 
4
 
1
 
hành động
 
 
gần X
20:40
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 20:40
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
55
28
17
41
42
17
67
37
17
444
56
Dự đoán của bạn
 
số 8
 
1
 
1
 
hành động
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Thụy Sĩ -FA Cup
gần X
09:30
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 09:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
16
25
59
16
37
47
91
666
40
57
43
Dự đoán của bạn
 
0
 
1
 
3
 
hành động
 
 
gần X
09:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 09:00
4
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
33
15
52
21
23
56
95
85
43
70
30
Dự đoán của bạn
 
1
 
0
 
2
 
hành động
 
 
gần X
08: 0
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 08: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
27
31
42
28
37
35
79
61
41
666
34
Dự đoán của bạn
 
0
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
10:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 10:00
2
E
Ht 1: 2
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
36
28
36
22
39
39
90
63
45
61
39
Dự đoán của bạn
 
2
 
0
 
2
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Scotland -Premiership
gần X
07: 0
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 07: 0
0
Ht 1: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
15
20
65
16
36
48
92
69
52
41
59
Dự đoán của bạn
 
2
 
1
 
10
 
hành động
 
 
gần X
10:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 10:00
3
Ht 0: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
38
28
34
34
40
26
76
51
27
54
46
Dự đoán của bạn
 
3
 
1
 
4
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Bộ phận Uruguay --Segunda
gần X
11: 3
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 11: 3
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
444
32
24
41
36
23
60
35
10
40
60
Dự đoán của bạn
 
2
 
1
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Uruguay -Primera Sư đoàn Clausura
gần X
18: 0
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 18: 0
1
Ht 1: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
69
22
9
48
444
số 8
83
59
26
30
70
Dự đoán của bạn
 
4
 
1
 
0
 
hành động
 
 
gần X
15:00
TIỀN BOA
X
 
2022-09-18 15:00
2
Ht 1: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
39
32
29
29
48
23
73
43
22
35
65
Dự đoán của bạn
 
1
 
5
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Cộng hòa Séc - -fnl
gần X
04:30
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 04:30
0
Ht 1: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
37
29
34
23
45
32
85
56
34
57
43
Dự đoán của bạn
 
0
 
1
 
2
 
hành động
 
 
gần X
04:15
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 04:15
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
41
35
24
31
46
23
777
49
30
50
50
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
1
 
hành động
 
 
10: 3
 
X2
gần X
10: 3
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-18 10: 3
0
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
27
31
42
21
45
34
67
444
24
52
48
Dự đoán của bạn
 
0
 
3
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Cộng hòa Séc - -1. Liga
gần X
10:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 10:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
52
29
19
41
40
19
80
52
28
45
55
Dự đoán của bạn
 
5
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
10:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 10:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
48
32
20
41
34
25
86
55
31
55
45
Dự đoán của bạn
 
3
 
5
 
0
 
hành động
 
 
gần X
10:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 10:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
21
28
51
21
34
45
78
444
23
48
52
Dự đoán của bạn
 
0
 
2
 
6
 
hành động
 
 
gần X
13: 0
TIỀN BOA
2
 
2022-09-18 13: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
39
28
33
32
37
31
83
55
32
56
444
Dự đoán của bạn
 
1
 
6
 
số 8
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Nhật Bản -J. Liên đoàn
gần X
06:00
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-18 06:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
50
30
20
35
45
20
79
51
35
50
50
Dự đoán của bạn
 
2
 
5
 
0
 
hành động
 
 
gần X
06:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 06:00
1
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
51
23
26
35
41
24
70
48
26
50
50
Dự đoán của bạn
 
5
 
2
 
1
 
hành động
 
 
gần X
01: 0
TIỀN BOA
1
 
2022-09-18 01: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
65
20
15
45
35
20
89
67
38
60
40