Cookies giúp chúng tôi cung cấp, cải thiện và nâng cao dịch vụ của chúng tôi.Trang web của chúng tôi không thể hoạt động mà không có cookie, vì vậy bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý sử dụng cookie của chúng tôi.
ĐƯỢC RỒI
Tìm hiểu thêm

Thiết bị di động hoặc thiết bị màn hình nhỏ được phát hiện!

Vui lòng chọn phiên bản trang web:
 
phiên bản điện thoại
 
Phiên bản trang web đầy đủ

keo nha cai 10 dự đoán hàng đầu

Quảng cáo

Hoa tiêu

10 dự đoán hàng đầu cho 2022-09-20

 
mở rộng tất cả
 
sụp đổ tất cả
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Argentina - Liga Profesional
gần X
00:30
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-21 00:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
31
33
36
23
45
32
72
41
24
43
57
Dự đoán của bạn
 
5
 
5
 
15
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Colombia - Primera A Clausura
gần X
00:00
TIỀN BOA
X
 
2022-09-21 00:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
39
33
28
28
49
23
70
45
16
50
50
Dự đoán của bạn
 
4
 
số 8
 
5
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Paraguay - Bộ phận bảo vệ -Clausura
gần X
00:15
TIỀN BOA
2
 
2022-09-21 00:15
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
16
22
62
15
43
42
78
47
31
37
63
Dự đoán của bạn
 
2
 
4
 
23
 
hành động
 
 
gần X
21:45
TIỀN BOA
1
 
2022-09-20 21:45
1
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
51
29
20
33
50
17
80
48
24
45
55
Dự đoán của bạn
 
3
 
số 8
 
3
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Uruguay - Bộ phận Primera Clausura
gần X
20:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-20 20:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
31
27
42
30
42
28
70
50
25
51
49
Dự đoán của bạn
 
5
 
5
 
10
 
hành động
 
 
Quảng cáo
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Bắc Ireland - Premiership
19:45
 
X
bưu kiện
-:-
gần X
19:45
TIỀN BOA
X
 
2022-09-20 19:45
-
bưu kiện
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
40
34
26
38
37
25
55
30
15
47
53
Dự đoán của bạn
 
2
 
2
 
0
 
hành động
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Anh - Giai đoạn nhóm
19:00
 
 
2
gần X
19:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-20 19:00
2
P
Ht 2: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
32
27
41
27
41
32
87
58
30
57
43
Dự đoán của bạn
 
1
 
7
 
6
 
hành động
1
 
gần X
19:00
TIỀN BOA
12
 
2022-09-20 19:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
43
27
30
34
42
24
72
51
28
52
48
Dự đoán của bạn
 
6
 
4
 
1
 
hành động
 
 
gần X
19:45
TIỀN BOA
12
 
2022-09-20 19:45
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
42
25
33
27
59
14
81
56
30
55
45
Dự đoán của bạn
 
2
 
7
 
6
 
hành động
 
 
gần X
19:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-20 19:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
30
24
46
25
43
32
79
57
32
60
40
Dự đoán của bạn
 
4
 
10
 
3
 
hành động
 
 
Quảng cáo