Thông tin cho: CS Uruguay vs San Jose FC

international soccer live stream Statarea, CS Uruguay vs San Jose FC thông tin

 Chung
Số lượng các trận đấu CS Uruguay được thành lập: 229
Số lượng các trận đấu San Jose FC được thành lập: 40
Số lượng trận đấu được thành lập giữa CS Uruguay và San Jose FC: 1

 Navigator đặt cược Thông tin nhóm

CS Uruguay

Logo CS Uruguay
Họ và tên Câu lạc bộ Thể thao Uruguay de Coronado
Quốc gia Costa Rica
thành lập 3 tháng 1 năm 1936
San Jose FC

Không có logo nhóm
Họ và tên n\a
Quốc gia Costa Rica
thành lập n\a


 Hình thức nhóm cuối cùng sau đó phù hợp

CS Uruguay hình thức
Đồ họa của <b> cs uruguay </b> hình thức
San Jose FC hình thức
Đồ họa của <b> san jose fc </b> hình thức

 NgàyĐội chủ nhà Đội kháchThêm
Ngày trận đấu: 18/09/2022
Loại so khớp: Liga de Ascenso Apertura Group B

Tối thiểuEscorpiones41CS Uruguay
45 không xác định
45không xác định 
88không xác định 
89không xác định 
90không xác định 

mục tiêu   mục tiêu của riêng mình
Mục tiêu phạt   Yelow (màu đỏ)
bỏ lỡ hình phạt   thẻ đỏ
18/09/2022Escorpiones41CS Uruguay
 
Ngày trận đấu: 07/09/2022
Loại so khớp: Liga de Ascenso Apertura Group B

Tối thiểuCS Uruguay12Marineros de Puntarenas
44 không xác định
45 không xác định
90không xác định 

mục tiêu   mục tiêu của riêng mình
Mục tiêu phạt   Yelow (màu đỏ)
bỏ lỡ hình phạt   thẻ đỏ
07/09/2022CS Uruguay12Marineros de Puntarenas
 
Ngày trận đấu: 04/09/2022
Loại so khớp: Liga de Ascenso Apertura Group B

Tối thiểuTurrialba FC11CS Uruguay
90không xác định 
90 không xác định

mục tiêu   mục tiêu của riêng mình
Mục tiêu phạt   Yelow (màu đỏ)
bỏ lỡ hình phạt   thẻ đỏ
04/09/2022Turrialba FC11CS Uruguay
 
Ngày trận đấu: 27/08/2022
Loại so khớp: Liga de Ascenso Apertura Group B

Tối thiểuCS Uruguay11Tư vấn Futbol
45không xác định 
90 không xác định

mục tiêu   mục tiêu của riêng mình
Mục tiêu phạt   Yelow (màu đỏ)
bỏ lỡ hình phạt   thẻ đỏ
27/08/2022CS Uruguay11Tư vấn Futbol
 
Ngày trận đấu: 24/08/2022
Loại so khớp: Liga de Ascenso Apertura Group B

Tối thiểuCS Uruguay13Aserri fc
44 không xác định
45không xác định 
45 không xác định
90 không xác định

mục tiêu   mục tiêu của riêng mình
Mục tiêu phạt   Yelow (màu đỏ)
bỏ lỡ hình phạt   thẻ đỏ
24/08/2022CS Uruguay13Aserri fc
 
Ngày trận đấu: 21/08/2022
Loại so khớp: Liga de Ascenso Apertura Group B

Tối thiểuSanta Ana31CS Uruguay
44không xác định 
45không xác định 
90 không xác định
90không xác định 

mục tiêu   mục tiêu của riêng mình
Mục tiêu phạt   Yelow (màu đỏ)
bỏ lỡ hình phạt   thẻ đỏ
21/08/2022Santa Ana31CS Uruguay
 
Ngày trận đấu: 13/08/2022
Loại so khớp: Liga de Ascenso Apertura Group B

Tối thiểuCS Uruguay31AD Cariari Pococi
44không xác định 
45không xác định 
45 không xác định
90không xác định 

mục tiêu   mục tiêu của riêng mình
Mục tiêu phạt   Yelow (màu đỏ)
bỏ lỡ hình phạt   thẻ đỏ
13/08/2022CS Uruguay31AD Cariari Pococi
 
Ngày trận đấu: 10/08/2022
Loại so khớp: Liga de Ascenso Apertura Group B

Tối thiểuSan Jose FC33CS Uruguay
44 không xác định
45 không xác định
88không xác định 
89không xác định 
90không xác định 
90 không xác định

mục tiêu   mục tiêu của riêng mình
Mục tiêu phạt   Yelow (màu đỏ)
bỏ lỡ hình phạt   thẻ đỏ
10/08/2022San Jose FC33CS Uruguay
 
Ngày trận đấu: 05/08/2022
Loại so khớp: Liga de Ascenso Apertura Group B

Tối thiểuCS Uruguay11Escorpiones
90không xác định 
90 không xác định

mục tiêu   mục tiêu của riêng mình
Mục tiêu phạt   Yelow (màu đỏ)
bỏ lỡ hình phạt   thẻ đỏ
05/08/2022CS Uruguay11Escorpiones
 
Ngày trận đấu: 24/04/2022
Loại so khớp: Liga de Ascenso Clausura Giai đoạn cuối cùng

Tối thiểuPuntarenas FC62CS Uruguay
44không xác định 
44 không xác định
45không xác định 
45 không xác định
87không xác định 
88không xác định 
89không xác định 
90không xác định 

mục tiêu   mục tiêu của riêng mình
Mục tiêu phạt   Yelow (màu đỏ)
bỏ lỡ hình phạt   thẻ đỏ
24/04/2022Puntarenas FC62CS Uruguay
 

 NgàyĐội chủ nhà Đội kháchThêm
Ngày trận đấu: 16/09/2022
Loại so khớp: Liga de Ascenso Apertura Group B

Tối thiểuAserri fc30San Jose FC
88không xác định 
89không xác định 
90không xác định 

mục tiêu   mục tiêu của riêng mình
Mục tiêu phạt   Yelow (màu đỏ)
bỏ lỡ hình phạt   thẻ đỏ
16/09/2022Aserri fc30San Jose FC
 
Ngày trận đấu: 10/09/2022
Loại so khớp: Liga de Ascenso Apertura Group B

Tối thiểuSanta Ana01San Jose FC
90 không xác định

mục tiêu   mục tiêu của riêng mình
Mục tiêu phạt   Yelow (màu đỏ)
bỏ lỡ hình phạt   thẻ đỏ
10/09/2022Santa Ana01San Jose FC
 
Ngày trận đấu: 07/09/2022
Loại so khớp: Liga de Ascenso Apertura Group B

Tối thiểuAD Cariari Pococi11San Jose FC
45không xác định 
90 không xác định

mục tiêu   mục tiêu của riêng mình
Mục tiêu phạt   Yelow (màu đỏ)
bỏ lỡ hình phạt   thẻ đỏ
07/09/2022AD Cariari Pococi11San Jose FC
 
Ngày trận đấu: 03/09/2022
Loại so khớp: Liga de Ascenso Apertura Group B

Tối thiểuSan Jose FC21Tư vấn Futbol
44không xác định 
45không xác định 
45 không xác định

mục tiêu   mục tiêu của riêng mình
Mục tiêu phạt   Yelow (màu đỏ)
bỏ lỡ hình phạt   thẻ đỏ
03/09/2022San Jose FC21Tư vấn Futbol
 
Ngày trận đấu: 26/08/2022
Loại so khớp: Liga de Ascenso Apertura Group B

Tối thiểuSan Jose FC02Escorpiones
45 không xác định
90 không xác định

mục tiêu   mục tiêu của riêng mình
Mục tiêu phạt   Yelow (màu đỏ)
bỏ lỡ hình phạt   thẻ đỏ
26/08/2022San Jose FC02Escorpiones
 
Ngày trận đấu: 19/08/2022
Loại so khớp: Liga de Ascenso Apertura Group B

Tối thiểuSan Jose FC33Marineros de Puntarenas
44không xác định 
45không xác định 
45 không xác định
89 không xác định
90không xác định 
90 không xác định

mục tiêu   mục tiêu của riêng mình
Mục tiêu phạt   Yelow (màu đỏ)
bỏ lỡ hình phạt   thẻ đỏ
19/08/2022San Jose FC33Marineros de Puntarenas
 
Ngày trận đấu: 14/08/2022
Loại so khớp: Liga de Ascenso Apertura Group B

Tối thiểuTurrialba FC10San Jose FC
45không xác định 

mục tiêu   mục tiêu của riêng mình
Mục tiêu phạt   Yelow (màu đỏ)
bỏ lỡ hình phạt   thẻ đỏ
14/08/2022Turrialba FC10San Jose FC
 
Ngày trận đấu: 10/08/2022
Loại so khớp: Liga de Ascenso Apertura Group B

Tối thiểuSan Jose FC33CS Uruguay
44 không xác định
45 không xác định
88không xác định 
89không xác định 
90không xác định 
90 không xác định

mục tiêu   mục tiêu của riêng mình
Mục tiêu phạt   Yelow (màu đỏ)
bỏ lỡ hình phạt   thẻ đỏ
10/08/2022San Jose FC33CS Uruguay
 
Ngày trận đấu: 05/08/2022
Loại so khớp: Liga de Ascenso Apertura Group B

Tối thiểuSan Jose FC03Aserri fc
44 không xác định
45 không xác định
90 không xác định

mục tiêu   mục tiêu của riêng mình
Mục tiêu phạt   Yelow (màu đỏ)
bỏ lỡ hình phạt   thẻ đỏ
05/08/2022San Jose FC03Aserri fc
 
Ngày trận đấu: 30/07/2022
Loại so khớp: Liga de Ascenso Apertura Group B

Tối thiểuSan Jose FC20Santa Ana
44không xác định 
45không xác định 

mục tiêu   mục tiêu của riêng mình
Mục tiêu phạt   Yelow (màu đỏ)
bỏ lỡ hình phạt   thẻ đỏ
30/07/2022San Jose FC20Santa Ana
 

Mục tiêu ghi điểm trung bình (mỗi trận đấu)1.5
Mục tiêu trung bình nhận được (mỗi trận đấu)2.5
Thẻ màu vàng trung bình (mỗi trận đấu)0
Thẻ đỏ trung bình (mỗi trận đấu)0
Cơ hội ghi bàn (%)100
Cơ hội nhận được mục tiêu (%)100
Cơ hội nhận được thẻ vàng (%)0
Cơ hội nhận được thẻ đỏ (%)0


Mục tiêu ghi điểm trung bình (mỗi trận đấu)1.2
Mục tiêu trung bình nhận được (mỗi trận đấu)1.7
Thẻ màu vàng trung bình (mỗi trận đấu)0
Thẻ đỏ trung bình (mỗi trận đấu)0
Cơ hội ghi bàn (%)60
Cơ hội nhận được mục tiêu (%)80
Cơ hội nhận được thẻ vàng (%)0
Cơ hội nhận được thẻ đỏ (%)0


quảng cáo của Google


 Bảng xếp hạng đội

Costa Rica - Liga de Ascenso Apertura Group B 2022/2023
N:Đội M WDLGC Pts
1. Aserri fc 10 70328-15 21
2. Marineros de Puntarenas 10 63118-11 21
3. Escorpiones 10 52320-16 17
4. AD Cariari Pococi 10 51418-16 16
5. Tư vấn Futbol 10 42416-12 14
6. San Jose FC 10 33412-17 12
7. Santa Ana 10 30714-18 9
số 8. CS Uruguay 9 14413-19 7
9. Turrialba FC 9 1359-24 6

Costa Rica - Liga de Ascenso Apertura Group B 2022/2023
N:Đội M WDLGC Pts
1. Aserri fc 10 70328-15 21
2. Marineros de Puntarenas 10 63118-11 21
3. Escorpiones 10 52320-16 17
4. AD Cariari Pococi 10 51418-16 16
5. Tư vấn Futbol 10 42416-12 14
6. San Jose FC 10 33412-17 12
7. Santa Ana 10 30714-18 9
số 8. CS Uruguay 9 14413-19 7
9. Turrialba FC 9 1359-24 6


quảng cáo của Google


 Tất cả các trận đấu giữa CS UruguaySan Jose FC

 
NgàyĐội chủ nhà Đội kháchThêm 
10/08/2022San Jose FC33CS Uruguay
 
Ngày trận đấu: 10/08/2022
Loại so khớp: Liga de Ascenso Apertura Group B

Tối thiểuSan Jose FC33CS Uruguay
44 không xác định
45 không xác định
88không xác định 
89không xác định 
90không xác định 
90 không xác định

mục tiêu   mục tiêu của riêng mình
Mục tiêu phạt   Yelow (màu đỏ)
bỏ lỡ hình phạt   thẻ đỏ
thông tin chi tiết
Giúp chúng tôi: Nếu bạn thấy bất cứ điều gì sai hoặc thiếu dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi, vui lòng báo cáo cho các lỗi ở đây!

 
Tóm tắt cho các trận đấu
Tất cả các: 1
CS Uruguay: 0
Vẽ tranh: 1
San Jose FC: 0
 
 
quảng cáo của Google


 DIÊM khi nào, CHỦ NHÀCS UruguayKHÁCH MỜISan Jose FC

 


Xin lỗi! Lọc kết quả tìm thấy.
 
 


 DIÊM khi nào, CHỦ NHÀSan Jose FCKHÁCH MỜICS Uruguay

 
NgàyĐội chủ nhà Đội kháchThêm 
10/08/2022San Jose FC33CS Uruguay
 
Ngày trận đấu: 10/08/2022
Loại so khớp: Liga de Ascenso Apertura Group B

Tối thiểuSan Jose FC33CS Uruguay
44 không xác định
45 không xác định
88không xác định 
89không xác định 
90không xác định 
90 không xác định

mục tiêu   mục tiêu của riêng mình
Mục tiêu phạt   Yelow (màu đỏ)
bỏ lỡ hình phạt   thẻ đỏ
thông tin chi tiết
Giúp chúng tôi: Nếu bạn thấy bất cứ điều gì sai hoặc thiếu dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi, vui lòng báo cáo cho các lỗi ở đây!

 
Tóm tắt cho các trận đấu
Tất cả các: 1
San Jose FC: 0
Vẽ tranh: 1
CS Uruguay: 0
 
 Trang này được tải trong 0,01 giây.