Cookies giúp chúng tôi cung cấp, cải thiện và nâng cao dịch vụ của chúng tôi.Trang web của chúng tôi không thể hoạt động mà không có cookie, vì vậy bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý sử dụng cookie của chúng tôi.
ĐƯỢC RỒI
Tìm hiểu thêm

Thiết bị di động hoặc thiết bị màn hình nhỏ được phát hiện!

Vui lòng chọn phiên bản trang web:
 
Phiên bản điện thoại
 
Phiên bản trang web đầy đủ

hôm nay có đá banh không Dự đoán, thống kê và mẹo phù hợp cho 2022-09-2

Trở lại đầu trên cùng

Hoa tiêu

Tôi sẽ dự đoán các trận đấu

 
MỞ RỘNG TẤT CẢ
 
Sụp đổ tất cả
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Brazil - Sê -ri B.
gần X
15: 0
TIỀN BOA
1
 
2022-09-20 15: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
54
28
18
38
39
23
69
46
24
40
60
Dự đoán của bạn
 
23
 
5
 
5
 
hành động
 
 
gần X
17: 3
TIỀN BOA
1
 
2022-09-20 17: 3
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
45
27
28
27
50
23
82
53
20
41
59
Dự đoán của bạn
 
14
 
2
 
1
 
hành động
 
 
Quảng cáo
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Argentina - Liga Professional
gần X
14: 0
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-20 14: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
46
31
23
33
44
23
66
44
21
43
57
Dự đoán của bạn
 
15
 
6
 
3
 
hành động
 
 
gần X
16: 3
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-20 16: 3
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
31
33
36
23
45
32
72
41
24
43
57
Dự đoán của bạn
 
5
 
5
 
15
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Paraguay - Bộ phận chuyên nghiệp -Clausura
gần X
16: 1
TIỀN BOA
2
 
2022-09-20 16: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
16
22
62
15
43
42
78
47
31
37
63
Dự đoán của bạn
 
2
 
4
 
23
 
hành động
 
 
gần X
13: 4
TIỀN BOA
1
 
2022-09-20 13: 4
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
51
29
20
33
50
17
80
48
24
45
55
Dự đoán của bạn
 
3
 
số 8
 
3
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Trung Quốc - Super League
gần X
04:30
TIỀN BOA
2
 
2022-09-20 04:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
35
27
38
28
37
35
83
59
29
55
45
Dự đoán của bạn
 
9
 
5
 
5
 
hành động
 
 
gần X
04:30
TIỀN BOA
1
 
2022-09-20 04:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
72
17
11
57
27
16
87
63
42
41
59
Dự đoán của bạn
 
19
 
1
 
2
 
hành động
 
 
gần X
04:30
TIỀN BOA
1
 
2022-09-20 04:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
44
28
28
31
47
22
866
69
41
72
28
Dự đoán của bạn
 
7
 
2
 
1
 
hành động
 
 
gần X
02: 3
TIỀN BOA
X
 
2022-09-20 02: 3
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
38
35
27
31
39
30
78
46
25
45
55
Dự đoán của bạn
 
2
 
14
 
2
 
hành động
 
 
gần X
02: 3
TIỀN BOA
2
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
23
30
47
21
37
42
888
60
29
60
40
Dự đoán của bạn
 
2
 
2
 
17
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Uruguay - Bộ phận Primera Clausura
gần X
12: 0
TIỀN BOA
2
 
2022-09-20 12: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
31
27
42
30
42
28
70
50
25
51
49
Dự đoán của bạn
 
5
 
5
 
10
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Colombia - Clausura đầu tiên
gần X
16: 0
TIỀN BOA
X
 
2022-09-20 16: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
39
33
28
28
49
23
70
45
16
50
50
Dự đoán của bạn
 
4
 
số 8
 
5
 
hành động
 
 
gần X
18: 0
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-20 18: 0
0
Ht 1: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
52
30
18
39
42
19
74
43
22
48
52
Dự đoán của bạn
 
7
 
2
 
2
 
hành động
 
 
Quảng cáo
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Costa Rica - Aperture Division Division
gần X
19: 0
TIỀN BOA
1
 
2022-09-20 19: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
49
28
23
39
37
24
87
59
37
58
42
Dự đoán của bạn
 
15
 
0
 
0
 
hành động
 
 
gần X
19: 0
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-20 19: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
42
43
15
31
47
22
87
58
42
73
27
Dự đoán của bạn
 
5
 
4
 
2
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Bắc Ireland - Premiership
11:45
 
X
Bưu kiện
-:-
gần X
11:45
TIỀN BOA
X
 
2022-09-20 11:45
-
Bưu kiện
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
40
34
26
38
37
25
55
30
15
47
53
Dự đoán của bạn
 
2
 
2
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Iran - Azadegan League
gần X
07: 0
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-20 07: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
53
36
11
34
54
12
50
25
10
30
70
Dự đoán của bạn
 
1
 
5
 
1
 
hành động
 
 
gần X
06: 4
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-20 06: 4
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
49
31
20
42
34
24
70
55
35
60
40
Dự đoán của bạn
 
4
 
2
 
0
 
hành động
 
 
gần X
07: 1
TIỀN BOA
1
 
2022-09-20 07: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
54
28
18
44
35
21
65
55
20
40
60
Dự đoán của bạn
 
6
 
2
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Slovenia - 2. Bộ phận
gần X
07: 0
TIỀN BOA
2
 
2022-09-20 07: 0
3
Ht 0: 2
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
32
28
40
30
30
40
76
48
33
52
47
Dự đoán của bạn
 
1
 
2
 
4
 
hành động
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Anh - Giai đoạn nhóm
11: 0
 
 
2
gần X
11: 0
TIỀN BOA
2
 
2022-09-20 11: 0
2
P
Ht 2: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
32
27
41
27
41
32
87
58
30
57
43
Dự đoán của bạn
 
1
 
7
 
6
 
hành động
1
 
gần X
11: 0
TIỀN BOA
X
 
2022-09-20 11: 0
0
P
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
38
37
25
28
54
18
79
51
31
47
53
Dự đoán của bạn
 
4
 
số 8
 
1
 
hành động
 
 
gần X
11: 0
TIỀN BOA
2
 
2022-09-20 11: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
35
27
38
21
61
18
72
49
25
45
55
Dự đoán của bạn
 
5
 
số 8
 
3
 
hành động
 
 
gần X
11:30
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-20 11:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
45
33
22
41
35
24
777
55
32
57
43
Dự đoán của bạn
 
7
 
3
 
1
 
hành động
 
 
gần X
11: 0
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-20 11: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
42
34
24
31
53
16
81
48
32
51
49
Dự đoán của bạn
 
6
 
4
 
2
 
hành động
 
 
gần X
11: 0
TIỀN BOA
X
 
2022-09-20 11: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
39
34
27
25
54
21
73
51
31
60
40
Dự đoán của bạn
 
3
 
9
 
3
 
hành động
 
 
gần X
11: 0
TIỀN BOA
1
 
2022-09-20 11: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
68
22
10
51
34
15
844
57
34
43
57
Dự đoán của bạn
 
22
 
3
 
3
 
hành động
 
 
gần X
11: 0
TIỀN BOA
1
 
2022-09-20 11: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
50
25
25
28
55
17
74
53
25
55
45
Dự đoán của bạn
 
9
 
6
 
1
 
hành động
 
 
gần X
11: 0
TIỀN BOA
1
 
2022-09-20 11: 0
0
Ht 1: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
61
22
17
30
35
35
777
52
24
54
46
Dự đoán của bạn
 
19
 
5
 
1
 
hành động
 
 
gần X
11: 0
TIỀN BOA
2
 
2022-09-20 11: 0
3
Ht 0: 2
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
36
29
35
29
43
28
888
64
36
63
37
Dự đoán của bạn
 
1
 
6
 
2
 
hành động
 
 
gần X
11: 0
TIỀN BOA
12
 
2022-09-20 11: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
43
27
30
34
42
24
72
51
28
52
48
Dự đoán của bạn
 
6
 
4
 
1
 
hành động
 
 
gần X
11: 0
TIỀN BOA
2
 
2022-09-20 11: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
30
24
46
25
43
32
79
57
32
60
40
Dự đoán của bạn
 
4
 
10
 
3
 
hành động
 
 
gần X
11:30
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-20 11:30
0
Ht 2: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
36
32
32
31
42
27
73
49
28
51
49
Dự đoán của bạn
 
3
 
7
 
1
 
hành động
 
 
gần X
11:45
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-20 11:45
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
37
33
30
32
45
23
74
49
33
49
51
Dự đoán của bạn
 
9
 
4
 
1
 
hành động
 
 
gần X
11:45
TIỀN BOA
12
 
2022-09-20 11:45
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
42
25
33
27
59
14
81
56
30
55
45
Dự đoán của bạn
 
2
 
7
 
6
 
hành động
 
 
Quảng cáo
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
MEXICO - Liga de Mở rộng MX Aperture
gần X
19: 0
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-20 19: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
31
32
37
29
39
32
95
48
27
45
55
Dự đoán của bạn
 
1
 
3
 
6
 
hành động
 
 
gần X
17: 0
TIỀN BOA
X
 
2022-09-20 17: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
38
33
29
34
35
31
80
35
15
40
60
Dự đoán của bạn
 
3
 
0
 
1
 
hành động
 
 
gần X
15: 0
TIỀN BOA
1x
 
2022-09-20 15: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
43
31
26
37
40
23
65
35
20
45
55
Dự đoán của bạn
 
6
 
2
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Ecuador - Serie B
gần X
17: 0
TIỀN BOA
X
 
2022-09-20 17: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
40
39
21
29
44
27
95
58
32
65
35
Dự đoán của bạn
 
1
 
3
 
0
 
hành động
 
 
gần X
13: 0
TIỀN BOA
X2
 
2022-09-20 13: 0
0
Ht 1: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
37
32
31
31
38
31
65
45
15
40
60
Dự đoán của bạn
 
1
 
6
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Hoa Kỳ - Giải vô địch USL
gần X
17: 3
TIỀN BOA
1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
58
25
17
39
42
19
85
55
35
53
47
Dự đoán của bạn
 
3
 
2
 
0
 
hành động
1
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Hoa Kỳ - USL League One
gần X
19: 0
TIỀN BOA
1
 
2022-09-20 19: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
45
28
27
39
39
22
81
59
33
65
35
Dự đoán của bạn
 
3
 
1
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Nhật Bản - J. Liên đoàn
gần X
23: 0
TIỀN BOA
2
 
2022-09-20 23: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
32
28
40
30
31
39
60
40
20
30
70
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
2
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Scotland - League Two
gần X
11:45
TIỀN BOA
2
 
2022-09-20 11:45
2
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
30
25
45
23
39
38
78
56
35
50
50
Dự đoán của bạn
 
1
 
4
 
12
 
hành động
 
 
gần X
11:45
TIỀN BOA
1
 
2022-09-20 11:45
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
43
28
29
34
43
23
80
55
34
52
48
Dự đoán của bạn
 
10
 
3
 
1
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Tanzania - Premier League
06:00
 
1
gần X
06:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-20 06:00
1
Ht 1: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
64
29
7
49
38
13
85
40
25
45
55
Dự đoán của bạn
 
5
 
2
 
0
 
hành động
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Anh - FA Cup
gần X
11:45
TIỀN BOA
2
 
2022-09-20 11:45
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
31
18
51
32
24
44
87
64
39
62
38
Dự đoán của bạn
 
0
 
5
 
6
 
hành động
 
 
gần X
11:45
TIỀN BOA
2
 
2022-09-20 11:45
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
27
22
51
15
46
39
87
73
50
63
37
Dự đoán của bạn
 
0
 
4
 
số 8
 
hành động
 
 
gần X
11:45
TIỀN BOA
1
 
2022-09-20 11:45
1
Ht 2: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
65
13
22
48
39
13
71
53
38
51
49
Dự đoán của bạn
 
9
 
1
 
1
 
hành động
 
 
gần X
11:45
TIỀN BOA
12
 
2022-09-20 11:45
2
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
43
25
32
27
36
37
91
73
40
72
28
Dự đoán của bạn
 
1
 
5
 
0
 
hành động
 
 
gần X
11:45
TIỀN BOA
2
 
2022-09-20 11:45
3
Ht 0: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
21
29
50
19
36
45
75
51
30
64
36
Dự đoán của bạn
 
0
 
3
 
3
 
hành động
 
 
gần X
11:30
TIỀN BOA
2
 
2022-09-20 11:30
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
33
22
45
24
38
38
85
69
44
66
34
Dự đoán của bạn
 
0
 
4
 
5
 
hành động
 
 
gần X
11:45
TIỀN BOA
12
 
2022-09-20 11:45
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
44
25
31
28
40
32
72
53
30
50
50
Dự đoán của bạn
 
0
 
6
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Argentina - Primera B Metropolitana Clausura
gần X
17:10
TIỀN BOA
12
 
2022-09-20 17:10
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
48
22
30
32
48
20
68
49
22
49
51
Dự đoán của bạn
 
1
 
1
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Nhật Bản - J. League 2
gần X
03:00
TIỀN BOA
1
 
2022-09-20 03:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
61
28
11
43
43
14
76
53
28
45
55
Dự đoán của bạn
 
13
 
2
 
0
 
hành động
 
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Trung Quốc - Liên đoàn Trung Quốc
gần X
04:30
TIỀN BOA
X2
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
31
34
35
27
37
36
75
50
40
55
45
Dự đoán của bạn
 
2
 
6
 
1
 
hành động
 
 
gần X
00:30
TIỀN BOA
1
 
2022-09-20 00:30
0
Ht 1: 0
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
83
12
5
80
14
6
85
55
35
40
60
Dự đoán của bạn
 
6
 
4
 
0
 
hành động
 
 
gần X
00:30
TIỀN BOA
X
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
36
35
29
31
41
28
60
30
15
40
60
Dự đoán của bạn
 
2
 
6
 
1
 
hành động
 
 
 
TIỀN BOA
1
X
2
HT1
HTX
HT2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
Dự đoán của bạn
 
Châu Âu (UEFA) - Phụ nữ UEFA Champions League
gần X
09:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-20 09:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
19
13
68
15
20
65
80
60
40
55
45
Dự đoán của bạn
 
1
 
0
 
2
 
hành động
 
 
gần X
10:00
TIỀN BOA
2
 
2022-09-20 10:00
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
21
21
58
20
23
57
85
70
50
50
50
Dự đoán của bạn
 
3
 
3
 
14
 
hành động
 
 
gần X
11:30
TIỀN BOA
1
 
2022-09-20 11:30
2
Ht 1: 1
1
X
2
H1
HX
H2
1.5
2.5
3.5
BTS
OTS
68
24
số 8
62
23
15
60
40
35
25
75
Dự đoán của bạn
 
14
 
1
 
2
 
hành động