Cookies giúp chúng tôi cung cấp, cải thiện và nâng cao dịch vụ của chúng tôi.Trang web của chúng tôi không thể hoạt động mà không có cookie, vì vậy bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý sử dụng cookie của chúng tôi.
Được chứ
Tìm hiểu thêm

Thiết bị di động hoặc thiết bị màn hình nhỏ được phát hiện!

Vui lòng chọn phiên bản trang web:
 
Phiên bản điện thoại
 
Phiên bản trang web đầy đủ

giờ thi đấu world cup 2022 Barcelona SC vs Emelec

Trở lại đầu trang

Thông tin của đội

Barcelona SC team logo
Barcelona sc
Tên
Câu lạc bộ thể thao Barcelona
Tìm
1925
Quốc gia
country flag Ecuador
Thứ hạng thế giới
160
thông tin chi tiết
Emelec team logo
Emelec
Tên
Câu lạc bộ thể thao Emelec
Tìm
Ngày 28 tháng 4 năm 1929
Quốc gia
country flag Ecuador
Thứ hạng thế giới
148
thông tin chi tiết
Quảng cáo

Trận đấu tiếp theo

Barcelona SC team logo
Barcelona sc
country flag Ecuador - Serie A -Second Giai đoạn 2021/2022
2022-10-02 16:00
Barcelona sc
Barcelona sc
Thành phố Guayaquil FC
Thành phố Guayaquil FC
Emelec team logo
Emelec
country flag Ecuador - Serie A -Second Giai đoạn 2021/2022
2022-10-02 16:00
Mushuc runa sc
Mushuc runa sc
Emelec
Emelec

Trận đấu giữa các đội

Barcelona SC team logo
Emelec team logo
Diêm
Ecuador - Serie A -Second Giai đoạn 2021/2022
2022-09-19
thông tin chi tiết
 
1
1
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
16 'Martinez Fidel
 
36 'Arroyo Dixon
 
44 'Cevallos Jose
 
65 'Velasco Pedro
 
75 'Cifuente Jhon
 
90 'Mejia Marlon
Ecuador - A -First Series Giai đoạn 2021/2022
2022-05-11
thông tin chi tiết
 
0
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
81 'Zapata Alexis
 
89 'Carcelen Michael
Ecuador - A -Second Giai đoạn Series 2020/2021
2021-10-24
thông tin chi tiết
 
1
1
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
18 'Rojas Joao
 
23 'Mastiani Gonzalo
 
69 'Rojas Joao
Ecuador - A -First Giai đoạn 2020/2021
2021-07-10
thông tin chi tiết
 
1
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
21 'Rodriguez Sebastian
 
46 'Zapata Alexis
 
61 'Garces Carlos
Ecuador - Phân khu 1 Giai đoạn 2 2019/2020
2020-12-06
thông tin chi tiết
 
1
1
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
13 'Barcelo
 
34 'Alvez
Ecuador - Pro Series League 2020/2021
2020-08-23
thông tin chi tiết
 
0
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
66 'đơn đặt hàng
 
83 'Martinez
 
90 'Colman
Ecuador - Series A 2018/2019
2019-10-20
thông tin chi tiết
 
2
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
7 'Frascarelli Damian
 
12 'Rojas Joao
 
31 'Angulo Daniel
 
90 'Rojas Joao
Ecuador - Series A 2018/2019
2019-05-12
thông tin chi tiết
 
1
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
24 'Martinez Fidel
Ecuador - Phân khu 1 Giai đoạn 2 2017/2018
2018-10-14
thông tin chi tiết
 
0
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
67 'Torres Felix
Ecuador - Phân khu 1 Giai đoạn 2 2017/2018
2018-09-09
thông tin chi tiết
 
0
2
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
5 'Queiroz Nicolas
 
33 'Rojas Joao
Ecuador - Phân khu 1 Giai đoạn 1 2017/2018
2018-05-27
thông tin chi tiết
 
1
1
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
10 'Preciado Ayrton
 
28 'Arroyo Michael
 
70 'Pineida Mario
 
90 'Angulo Brayan
 
90 'Lâu đài Erick
Ecuador - Phân khu 1 Giai đoạn 1 2017/2018
2018-04-08
thông tin chi tiết
 
1
2
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
17 'Dinenno Juan
 
25 'Castle Byron
 
42 'Angilu Bayan
 
69 'Arroyo Michael Michael
Ecuador - Phân khu 1 Giai đoạn 2 2016/2
2017-11-1
thông tin chi tiết
 
0
1
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
25 'Pinillo Fernando
 
66 'Caatedo Beder
 
74 'Preciado Ayrton
Ecuador - Phân khu 1 Giai đoạn 2 2016/2
2017-11-0
thông tin chi tiết
 
0
0
kết quả nửa thời gian
không có hành động
Ecuador - Phân khu 1 Giai đoạn 1 2016/2
2017-06-2
thông tin chi tiết
 
0
1
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
39 'Alvez Jonathan
 
49 'Preciado Ayrton
 
82 'Alvez Jonathan
Ecuador - Phân khu 1 Giai đoạn 1 2016/2
2017-04-1
thông tin chi tiết
 
0
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
21 'Alvez Jonathan
 
61 'de Jesus Marlon
 
90 'Vicente Gaibor
Ecuador - Phân khu 1 Giai đoạn 2 2015/2
2016-11-2
thông tin chi tiết
 
1
1
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
16 'Mena Angel
 
23 'Diaz Damian
 
54 'Mena Angel
Ecuador - Phân khu 1 Giai đoạn 2 2015/2
2016-10-2
thông tin chi tiết
 
1
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
2 'Diaz Damian
Ecuador - Phân khu 1 Giai đoạn 1 2015/2
2016-05-1
thông tin chi tiết
 
0
3
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
11 'Velasco Peter
 
25 'Diaz Damian
 
35 'Oyola Matias
 
90 'Vera Washington
 
90 'Achilier Gabriel
 
90 'Alvez Jonathan
Ecuador - Phân khu 1 Giai đoạn 1 2015/2
2016-05-1
thông tin chi tiết
 
0
2
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
37 'Sionnez Peter
 
42 'Stacralursi Denis
 
73 'Sterilla Ely
Ecuador - Phân khu 1 Giai đoạn 2 2014/2
2015-10-0
thông tin chi tiết
 
0
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
84 'Guaugua Jorge
Ecuador - Phân khu 1 Giai đoạn 2 2014/2
2015-09-1
thông tin chi tiết
 
0
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
10 'Bolanos Miller
 
22 'Valencia Tito
Ecuador - Division 1 2014/2
2015-05-1
thông tin chi tiết
 
0
1
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
21 'Blanco I.
 
86 'Đức b.
 
90 'Velasco p.
Ecuador - Division 1 2014/2
2015-03-0
thông tin chi tiết
 
0
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
71 'Mena a.
 
83 'Mondaini m.
 
87 'Patta h.
Ecuador - Phân khu 1 Giai đoạn 3 2013/2
2014-12-2
thông tin chi tiết
 
0
1
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
10 'Bolanos a.
 
21 'Mena a.
 
81 'Bolanos m.
 
87 'Bolanos m.
Ecuador - Phân khu 1 Giai đoạn 3 2013/2
2014-12-1
thông tin chi tiết
 
1
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
19 'Mena a.
 
88 'Blanco I.
Ecuador - Phân khu 1 Giai đoạn 2 2013/2
2014-09-1
thông tin chi tiết
 
0
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
75 'Blanco I.
Ecuador - Phân khu 1 Giai đoạn 2 2013/2
2014-05-1
thông tin chi tiết
 
0
1
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
43 'Stracalursi d.
 
86 'Mena a.
Ecuador - Phân khu 1 Giai đoạn 1 2013/2
2014-02-2
thông tin chi tiết
 
1
1
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
34 'Lastra o.
 
45 'Penililla c.
 
69 'Lastra o.
Ecuador - Phân khu 1 Giai đoạn 2 2012/2
2013-11-0
thông tin chi tiết
 
0
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
9 'Perlaza J.
Ecuador - Phân khu 1 Giai đoạn 2 2012/2
2013-08-0
thông tin chi tiết
 
1
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
39 'Straqcualursi d.
 
68 'Straqcualursi d.
 
85 'erzo f.
Ecuador - Phân khu 1 Giai đoạn 1 2012/2
2013-05-1
thông tin chi tiết
 
0
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
49 'Nauelpan a.
 
51 'nauelpan a.
 
73 'Quinneh p.
Ecuador - Phân khu 1 Giai đoạn 1 2012/2
2013-04-2
thông tin chi tiết
 
0
0
kết quả nửa thời gian
không có hành động
Ecuador - Phân khu 1 Giai đoạn 2 2011/2
2012-11-0
thông tin chi tiết
 
0
2
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
19 'Mondaini m.
 
38 'Diaz d.
 
45 'Arriton n.
 
48 'Arriton n.
 
59 'Arroyo M.
 
63 'Diaz d.
 
66 'Nasutti c.
Trò chơi thân thiện - Thân thiện 2012/2
2012-10-1
thông tin chi tiết
 
0
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
77 'Iza W.
 
81 'Diaz d.
Ecuador - Phân khu 1 Giai đoạn 2 2011/2
2012-08-1
thông tin chi tiết
 
0
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
68 'Diaz d.
 
84 'Arrinton n.
 
86 'Corozo e.
 
90 'Nasutti c.
Ecuador - Phân khu 1 Giai đoạn 1 2011/2
2012-06-1
thông tin chi tiết
 
0
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
50 'Mina n.
Ecuador - Phân khu 1 Giai đoạn 1 2011/2
2012-04-1
thông tin chi tiết
 
1
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
20 'Valencia
 
54 'Mina A.
Ecuador - Phân khu 1 Giai đoạn 2 2010/2011
2011-11-19
thông tin chi tiết
 
0
1
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
15 'Angulo
 
89 'Diaz
Ecuador - Phân khu 1 Giai đoạn 2 2010/2011
2011-08-14
thông tin chi tiết
 
0
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
75 'Caatedo
 
90 'Morante
Ecuador - Phân khu 1 Giai đoạn 1 2010/2011
2011-05-15
thông tin chi tiết
 
1
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
19 'Marangoni
 
54 'Mendez
Ecuador - Phân khu 1 Giai đoạn 1 2010/2011
2011/03/02
thông tin chi tiết
 
0
0
kết quả nửa thời gian
không có hành động
Ecuador - Phân khu 1 Giai đoạn 2 2009/2010
2010-10-30
thông tin chi tiết
 
0
0
kết quả nửa thời gian
không có hành động
Ecuador - Phân khu 1 Giai đoạn 2 2009/2010
2010-08-08
thông tin chi tiết
 
0
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
75 'Oyola
 
81 'Garces
 
85 'Biglieri
Ecuador - Phân khu 1 Giai đoạn 1 2009/2010
2010-06-12
thông tin chi tiết
 
1
1
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
2 'Quiroz
 
32 'Landa
 
53 'Fleitas
Ecuador - Phân khu 1 Giai đoạn 1 2009/2010
2010/03/07
thông tin chi tiết
 
0
1
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
44 'Caatedo
 
74 'Peirone
 
76 'Peirone
 
83 'Biglieri
Ecuador - Phân khu 1 Giai đoạn 2 2008/2009
2009-09-20
thông tin chi tiết
 
0
0
kết quả nửa thời gian
không có hành động
Ecuador - Phân khu 1 Giai đoạn 2 2008/2009
2009-08-20
thông tin chi tiết
 
2
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
14 'La Mã
 
25 'La Mã
 
69 'Peirone
 
77 'Mendoza
Ecuador - Phân khu 1 Giai đoạn 1 2008/2009
2009-06-13
thông tin chi tiết
 
0
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
68 'Quiroz
Ecuador - Phân khu 1 Giai đoạn 1 2008/2009
2009-03-01
thông tin chi tiết
 
0
0
kết quả nửa thời gian
không có hành động
Ecuador - Phân khu 1 Giai đoạn 2 2007/2008
2008-09-14
thông tin chi tiết
 
3
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
4 'Palacios
 
6 'Palacios
 
19 'Hidalgo
 
40 'Quinonez
 
57 'Ruiz
Ecuador - Phân khu 1 Giai đoạn 2 2007/2008
2008-07-27
thông tin chi tiết
 
0
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
Tường 90 '
Ecuador - Phân khu 1 Giai đoạn 1 2007/2008
2008-05-10
thông tin chi tiết
 
0
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
81 'Hurtado
 
83 'Zambrano
Ecuador - Phân khu 1 Giai đoạn 1 2007/2008
2008-03-23
thông tin chi tiết
 
0
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
51 'Gomez
 
79 'Byzaga
 
88 'Quiroz
Hiển thị tất cả các trận đấu
Tóm tắt các sự kiện phù hợp
54
Tất cả các trận đấu của đội
16
Barcelona SC thắng
17
Emelec chiến thắng
21
Vẽ các trận đấu
30%
39%
31%
 
Barcelona SC thắng
 
Vẽ các trận đấu
 
Emelec chiến thắng
Quảng cáo

10 trận đấu cuối cùng

Barcelona SC team logo
Barcelona sc
Ecuador - Serie A -Second Giai đoạn 2021/2022
2022-09-19
thông tin chi tiết
 
1
1
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
16 'Martinez Fidel
 
36 'Arroyo Dixon
 
44 'Cevallos Jose
 
65 'Velasco Pedro
 
75 'Cifuente Jhon
 
90 'Mejia Marlon
Ecuador - Serie A -Second Giai đoạn 2021/2022
2022-09-10
thông tin chi tiết
 
2
2
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
12 'Cifuente Jhon
 
25 'Diaz Damian
 
29 'Luis Mina
 
34 'Mina Luis
 
55 'Mora Fernando
 
76 'Carcelen Michael
 
82 'Penilla Cristian
 
89 'Mina Luis
Ecuador - Serie A -Second Giai đoạn 2021/2022
2022-09-03
thông tin chi tiết
 
0
1
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
45 'Patta Henry
 
89 'Cifuente Jhon
 
90 'Avila Diego
Ecuador - Serie A -Second Giai đoạn 2021/2022
2022-08-28
thông tin chi tiết
 
0
1
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
4 'Rodriguez Carlos
 
85 'Hoyos Michael
 
90 'Quinteros Jose
Ecuador - Serie A -Second Giai đoạn 2021/2022
2022-08-20
thông tin chi tiết
 
0
1
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
37 'Andrade Jose
 
83 'Diaz Damian
 
90 'Cifuente Jhon
Ecuador - Serie A -Second Giai đoạn 2021/2022
2022-08-13
thông tin chi tiết
 
0
0
kết quả nửa thời gian
không có hành động
Ecuador - Serie A -Second Giai đoạn 2021/2022
2022-08-07
thông tin chi tiết
 
1
2
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
24 'Martinez Fidel
 
34 'Colombino Adrian
 
40 'Martinez Fidel
 
51 'Rodriguez Carlos
 
55 'Cifuente Jhon
Ecuador - Serie A -Second Giai đoạn 2021/2022
2022-07-30
thông tin chi tiết
 
1
1
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
37 'Sornoza Junior
 
39 'Cifuente Jhon
Ecuador - Serie A -Second Giai đoạn 2021/2022
2022-07-24
thông tin chi tiết
 
2
1
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
21 'Martinez Fidel
 
27 'Cortez Gabriel
 
45 'Cortez Gabriel
 
87 'Diaz Damian
 
90 'Quinonez Leonel
Ecuador - Serie A -Second Giai đoạn 2021/2022
2022-07-16
thông tin chi tiết
 
1
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
7 'Martinez Fidel
 
24 'Aimar Dario
 
90 'Carcelen Michael
Hình thức nhóm
W
D
D
W
D
W
D
L
W
W
Emelec team logo
Emelec
Ecuador - Serie A -Second Giai đoạn 2021/2022
2022-09-19
thông tin chi tiết
 
1
1
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
16 'Martinez Fidel
 
36 'Arroyo Dixon
 
44 'Cevallos Jose
 
65 'Velasco Pedro
 
75 'Cifuente Jhon
 
90 'Mejia Marlon
Ecuador - Serie A -Second Giai đoạn 2021/2022
2022-09-11
thông tin chi tiết
 
0
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
65 'Head Alejandro
 
83 'da Carlos
Ecuador - Serie A -Second Giai đoạn 2021/2022
2022-09-02
thông tin chi tiết
 
0
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
75 'Head Alejandro
Ecuador - Serie A -Second Giai đoạn 2021/2022
2022-08-27
thông tin chi tiết
 
1
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
4 'Garcia Diego
 
45 'Escobar Ruben
 
62 'Zapata Alexis
 
83 'Cevallos Jose
Ecuador - Serie A -Second Giai đoạn 2021/2022
2022-08-14
thông tin chi tiết
 
0
1
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
25 'Alvarado Alexander
 
60 'Arroyo Dixon
 
88 'Alvarado Alexander
Ecuador - Serie A -Second Giai đoạn 2021/2022
2022-08-06
thông tin chi tiết
 
1
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
16 'Quiroga Mauro
 
62 'Queiroz Facundo
 
76 'Rodriguez Sebastian
 
90 'Cevallos Jose
Ecuador - Serie A -Second Giai đoạn 2021/2022
2022-07-31
thông tin chi tiết
 
0
2
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
27 'Quiroga Mauro
 
33 'Rodriguez Sebastian
 
53 'Farias Richard
Ecuador - Copa Ecuador 2021/2022
2022-07-26
thông tin chi tiết
 
1
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
14 'Không rõ
 
90 'chưa biết
Ecuador - Serie A -Second Giai đoạn 2021/2022
2022-07-23
thông tin chi tiết
 
0
0
kết quả nửa thời gian
không có hành động
Ecuador - Serie A -Second Giai đoạn 2021/2022
2022-07-17
thông tin chi tiết
 
1
1
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
26 'Chavez Jhoanner
 
45 'Rodriguez Sebastian
 
51 'Sornoza Junior
 
55 'Guevara Eddie
 
68 'Gaibor Fernando
Hình thức nhóm
L
D
L
W
W
L
W
W
D
L
Quảng cáo

Sự thật thống kê của 10 trận đấu cuối cùng

Barcelona SC team logo
Barcelona sc
5
Số lượng chiến thắng của Barcelona SC
4
Số lượng rút thăm của Barcelona SC
1
Số lượng Barcelona SC mất
2.1
Mục tiêu ghi điểm trung bình cho mỗi trận đấu
1.2
Mục tiêu trung bình bị thủng lưới mỗi trận đấu
90%
Cơ hội ghi bàn thắng trận tiếp theo
80%
Cơ hội để thủng lưới trận đấu tiếp theo
2
Số lượng các trận đấu sạch
1
Không ghi điểm trận đấu
6
Trận đấu trên 2,5 bàn thắng trong
4
Trận đấu dưới 2,5 bàn trong
15 phút.
Thời gian không có mục tiêu ghi bàn
46 phút.
Thời gian không bị thừa nhận mục tiêu
Emelec team logo
Emelec
4
Số lượng chiến thắng Emelec
2
Số lượng trận hòa Emelec
4
Số lượng EMELEC mất
1.3
Mục tiêu ghi điểm trung bình cho mỗi trận đấu
1.2
Mục tiêu trung bình bị thủng lưới mỗi trận đấu
70%
Cơ hội ghi bàn thắng trận tiếp theo
60%
Cơ hội để thủng lưới trận đấu tiếp theo
4
Số lượng các trận đấu sạch
3
Không ghi điểm trận đấu
5
Trận đấu trên 2,5 bàn thắng trong
5
Trận đấu dưới 2,5 bàn trong
46 phút.
Thời gian không có mục tiêu ghi bàn
15 phút.
Thời gian không bị thừa nhận mục tiêu

Bảng xếp hạng đội

Barcelona SC team logo
Emelec team logo
Bảng xếp hạng đội
Ecuador - Serie A -Second Giai đoạn 2021/2022
TỔNG THỂ
XA
TRANG CHỦ
P
w
d
l
S
-
c
w
d
l
S
-
c
w
d
l
S
-
c
g
#
m
Tên
25
7
4
0
23
-
9
14
3
2
0
7
-
4
4
2
0
16
-
5
20
6
2
3
17
-
15
2
3
1
2
9
-
12
3
1
1
số 8
-
3
19
5
4
2
21
-
13
số 8
3
1
1
9
-
5
2
3
1
12
-
số 8
19
5
4
2
14
-
12
2
2
2
1
5
-
7
3
2
1
9
-
5
17
5
2
3
16
-
11
5
3
2
1
10
-
4
2
0
2
6
-
7
17
5
2
3
15
-
10
5
2
2
1
6
-
5
3
0
2
9
-
5
16
4
4
2
12
-
9
3
1
2
1
3
-
2
3
2
1
9
-
7
13
3
4
4
14
-
16
-2
1
2
3
5
-
9
2
2
1
9
-
7
12
3
3
5
12
-
13
-1
1
0
4
5
-
10
2
3
1
7
-
3
12
3
3
5
13
-
15
-2
0
2
4
5
-
11
3
1
1
số 8
-
4
12
3
3
5
13
-
15
-2
1
2
3
3
-
số 8
2
1
2
10
-
7
11
3
2
5
10
-
15
-5
2
0
3
6
-
số 8
1
2
2
4
-
7
11
3
2
6
số 8
-
17
-9
1
1
4
5
-
12
2
1
2
3
-
5
9
2
3
5
9
-
15
-6
0
2
3
5
-
10
2
1
2
4
-
5
9
2
3
5
11
-
18
-7
0
1
4
4
-
14
2
2
1
7
-
4
số 8
1
5
5
13
-
18
-5
0
3
2
5
-
số 8
1
2
3
số 8
-
10
16
11
+
Truyền thuyết
Các từ viết tắt
#
Chức vụ
m
Số lượng trận đấu
w
Số lượng chiến thắng
d
Số lượng rút thăm
l
Số lượng mất
S
ghi bàn
c
Mục tiêu thừa nhận
P
điểm
g
mục tiêu khác biệt
Được đánh dấu hàng
1
Championship Playoff
Quảng cáo

Thống kê cho 10 trận đấu cuối cùng

Barcelona SC team logo
Barcelona sc
 
Sự thật trận đấu chung
1 x 2
Barcelona sc
50%
vẽ tranh
40%
phản đối
10%
Giờ nghỉ giải lao 1 x 2
Barcelona sc
30%
vẽ tranh
40%
phản đối
30%
Nửa sau 1 x 2
Barcelona sc
60%
vẽ tranh
30%
phản đối
10%
 
Vượt quá/dưới các mục tiêu trong các trận đấu
Trên/dưới 1.5 cho tất cả các mục tiêu trong các trận đấu
kết thúc
90%
Dưới
10%
Chỉ sau/dưới 1,5 bàn thắng cho Barcelona SC
kết thúc
60%
Dưới
40%
Trên/dưới 2.5 cho tất cả các mục tiêu trong các trận đấu
kết thúc
60%
Dưới
40%
Chỉ sau/dưới 2,5 mục tiêu cho Barcelona SC
kết thúc
30%
Dưới
70%
Trên/dưới 3,5 cho tất cả các mục tiêu trong các trận đấu
kết thúc
40%
Dưới
60%
Chỉ sau/dưới 3,5 bàn thắng cho Barcelona SC
kết thúc
20%
Dưới
80%
 
Đặc điểm mục tiêu chung
Các ban nhạc mục tiêu
0-1
10%
2-3
50%
4+
40%
Đội để ghi bàn
cả hai
80%
chỉ một
10%
cũng không
10%
Mục tiêu kỳ lạ/thậm chí trong các trận đấu
số lẻ
30%
thậm chí
70%
 
Mục tiêu trong vài phút giữa
Tất cả các mục tiêu trong các trận đấu
0-15 phút.
9%
16-30 phút.
18%
31-45 phút.
27%
46-60 phút.
9%
61-75 phút.
6%
76-90 phút.
30%
Chỉ mục tiêu của Barcelona SC
0-15 phút.
14%
16-30 phút.
19%
31-45 phút.
10%
46-60 phút.
14%
61-75 phút.
10%
76-90 phút.
33%
 
Mục tiêu đầu tiên trong các trận đấu
Thời gian của mục tiêu đầu tiên trong các trận đấu
0-10 phút.
20%
11-20 phút.
20%
21-30 phút.
20%
31-40 phút.
20%
41-50 phút.
10%
51-60 phút.
0%
61-70 phút.
0%
71-80 phút.
0%
81-90 phút.
0%
không có mục tiêu
10%
Thời gian của mục tiêu SC đầu tiên của Barcelona SC
0-10 phút.
20%
11-20 phút.
20%
21-30 phút.
20%
31-40 phút.
10%
41-50 phút.
0%
51-60 phút.
0%
61-70 phút.
0%
71-80 phút.
0%
81-90 phút.
20%
không có mục tiêu
10%
Mục tiêu đầu tiên trong các trận đấu
Barcelona sc
60%
phản đối
30%
không có mục tiêu
10%
 
Người chiến thắng sau khi chơi phút
Người chiến thắng sau 15 phút
Barcelona sc
30%
phản đối
0%
vẽ tranh
70%
Người chiến thắng sau 30 phút
Barcelona sc
50%
phản đối
0%
vẽ tranh
50%
Người chiến thắng sau 45 phút
Barcelona sc
30%
phản đối
30%
vẽ tranh
40%
Người chiến thắng sau 60 phút
Barcelona sc
40%
phản đối
30%
vẽ tranh
30%
Người chiến thắng sau 75 phút
Barcelona sc
50%
phản đối
30%
vẽ tranh
20%
Người chiến thắng sau 90 phút
Barcelona sc
50%
phản đối
10%
vẽ tranh
40%
 
Mục tiêu khác biệt
Sự khác biệt về mục tiêu trong trận đấu
Mục tiêu 0-1
60%
2-3 mục tiêu
40%
Hơn 4 mục tiêu
0%
Một nửa với hầu hết các mục tiêu
nửa đầu
30%
một nửa thứ hai
30%
buộc
40%
Emelec team logo
Emelec
 
Sự thật trận đấu chung
1 x 2
Emelec
40%
vẽ tranh
20%
phản đối
40%
Giờ nghỉ giải lao 1 x 2
Emelec
30%
vẽ tranh
50%
phản đối
20%
Nửa sau 1 x 2
Emelec
30%
vẽ tranh
20%
phản đối
50%
 
Vượt quá/dưới các mục tiêu trong các trận đấu
Trên/dưới 1.5 cho tất cả các mục tiêu trong các trận đấu
kết thúc
80%
Dưới
20%
Chỉ sau/dưới 1,5 mục tiêu cho Emelec
kết thúc
40%
Dưới
60%
Trên/dưới 2.5 cho tất cả các mục tiêu trong các trận đấu
kết thúc
50%
Dưới
50%
Chỉ sau/dưới 2,5 mục tiêu cho Emelec
kết thúc
20%
Dưới
80%
Trên/dưới 3,5 cho tất cả các mục tiêu trong các trận đấu
kết thúc
20%
Dưới
80%
Chỉ sau/dưới 3,5 mục tiêu cho Emelec
kết thúc
0%
Dưới
100%
 
Đặc điểm mục tiêu chung
Các ban nhạc mục tiêu
0-1
20%
2-3
60%
4+
20%
Đội để ghi bàn
cả hai
40%
chỉ một
50%
cũng không
10%
Mục tiêu kỳ lạ/thậm chí trong các trận đấu
số lẻ
50%
thậm chí
50%
 
Mục tiêu trong vài phút giữa
Tất cả các mục tiêu trong các trận đấu
0-15 phút.
số 8%
16-30 phút.
20%
31-45 phút.
12%
46-60 phút.
12%
61-75 phút.
24%
76-90 phút.
24%
Chỉ mục tiêu của Emelec
0-15 phút.
số 8%
16-30 phút.
15%
31-45 phút.
23%
46-60 phút.
số 8%
61-75 phút.
23%
76-90 phút.
23%
 
Mục tiêu đầu tiên trong các trận đấu
Thời gian của mục tiêu đầu tiên trong các trận đấu
0-10 phút.
10%
11-20 phút.
30%
21-30 phút.
30%
31-40 phút.
0%
41-50 phút.
0%
51-60 phút.
0%
61-70 phút.
10%
71-80 phút.
10%
81-90 phút.
0%
không có mục tiêu
10%
Thời gian của mục tiêu Emelec đầu tiên
0-10 phút.
10%
11-20 phút.
10%
21-30 phút.
10%
31-40 phút.
0%
41-50 phút.
20%
51-60 phút.
0%
61-70 phút.
10%
71-80 phút.
10%
81-90 phút.
0%
không có mục tiêu
30%
Mục tiêu đầu tiên trong các trận đấu
Emelec
50%
phản đối
40%
không có mục tiêu
10%
 
Người chiến thắng sau khi chơi phút
Người chiến thắng sau 15 phút
Emelec
10%
phản đối
10%
vẽ tranh
80%
Người chiến thắng sau 30 phút
Emelec
30%
phản đối
40%
vẽ tranh
30%
Người chiến thắng sau 45 phút
Emelec
30%
phản đối
20%
vẽ tranh
50%
Người chiến thắng sau 60 phút
Emelec
30%
phản đối
20%
vẽ tranh
50%
Người chiến thắng sau 75 phút
Emelec
50%
phản đối
40%
vẽ tranh
10%
Người chiến thắng sau 90 phút
Emelec
40%
phản đối
40%
vẽ tranh
20%
 
Mục tiêu khác biệt
Sự khác biệt về mục tiêu trong trận đấu
Mục tiêu 0-1
50%
2-3 mục tiêu
50%
Hơn 4 mục tiêu
0%
Một nửa với hầu hết các mục tiêu
nửa đầu
30%
một nửa thứ hai
50%
buộc
20%