Cookies giúp chúng tôi cung cấp, cải thiện và nâng cao dịch vụ của chúng tôi.Trang web của chúng tôi không thể hoạt động mà không có cookie, vì vậy bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý sử dụng cookie của chúng tôi.
ĐƯỢC RỒI
Tìm hiểu thêm

Thiết bị di động hoặc thiết bị màn hình nhỏ được phát hiện!

Vui lòng chọn phiên bản trang web:
 
Phiên bản điện thoại
 
Phiên bản trang web đầy đủ

đá trực tuyến Alianza Lima vs FBC Melgar

Trở lại đầu trang

Thông tin của đội

Alianza Lima team logo
Alianza Lima
Tên
Câu lạc bộ Liên minh Lima
Tìm
1901
Quốc gia
country flag Peru
Thứ hạng thế giới
464
thông tin chi tiết
FBC Melgar team logo
FBC Melgar
Tên
Câu lạc bộ bóng chân Melgar
Tìm
Ngày 25 tháng 3 năm 1915
Quốc gia
country flag Peru
Thứ hạng thế giới
415
thông tin chi tiết
Quảng cáo

Trận đấu tiếp theo

Alianza Lima team logo
Alianza Lima
country flag Peru - Liga 1 Clausura 2021/2022
2022-09-21 17:30
Alianza Lima
Alianza Lima
FBC Melgar
FBC Melgar
FBC Melgar team logo
FBC Melgar
country flag Peru - Liga 1 Clausura 2021/2022
2022-09-21 17:30
Alianza Lima
Alianza Lima
FBC Melgar
FBC Melgar

Trận đấu giữa các đội

Alianza Lima team logo
FBC Melgar team logo
Diêm
PERU - LIGA 1 Mở đầu 2021/2022
2022-03-12
thông tin chi tiết
 
0
1
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
14 'Archimbaud Jean
Peru - Liga 1 -Fase 2 2020/2021
2021-09-22
thông tin chi tiết
 
0
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
55 'Valenzuela Oswaldo
 
66 'Concha Jairo
Peru - Liga 1 -Clausura 2019/2020
2020-11-02
thông tin chi tiết
 
3
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
1 'Ascues
 
16 'Aguilar
 
42 'Rubio
 
87 'Rubio
 
90 'Cabrera
Peru - Mở đầu 2019/2020
2020-09-07
thông tin chi tiết
 
0
1
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
22 'Pretel
 
51 'arce
 
86 'Rubio
 
90 'Cornejo
 
90 'hàm
PERU - Đóng cửa 2018/2019
2019-10-27
thông tin chi tiết
 
0
1
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
10 'Joel yêu thương
 
61 'Cuesta Bernardo
 
65 'Rodriguez Federico
 
69 'Quevedo Kevin
 
89 'Arroe Joazhino
Peru - Cup bicent Years 2018/2019
2019-06-30
thông tin chi tiết
 
1
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
20 'Arakaki Hideyoshi
 
90 'Ferreyra Kevin
Peru - Mở đầu 2018/2019
2019-05-12
thông tin chi tiết
 
0
1
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
33 'Quevedo Kevin
 
51 'Matzuda Mauricio
 
70 'Sanchez Joel
 
74 'Sanchez Joel
 
90 'Affonso Mauricio
PERU - Nhà vô địch PD P.Off SF 2017/2018
2018-12-06
thông tin chi tiết
 
1
1
kết quả nửa thời gian
2
0
Kết quả hình phạt
Đội chủ nhà
Đội khách
 
17 'Posito Janio
 
34 'Cuesta Bernardo
 
62 'Carmona Giancarlo
 
80 'Posito Janio
 
121 'không rõ
 
123 'chưa biết
PERU - Nhà vô địch PD P.Off SF 2017/2018
2018-12-02
thông tin chi tiết
 
2
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
25 'Sanchez Joel
 
32 'Gonzalez Christofer
 
65 'Loyola Nilson
 
69 'Affonso Mauricio
 
70 'Quevedo Kevin
 
78 'Fuentes Aldair
PERU - Đóng cửa 2017/2018
2018-10-21
thông tin chi tiết
 
1
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
16 'Gonzalez Christofer
Peru - Mở đầu 2017/2018
2018-07-25
thông tin chi tiết
 
0
2
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
21 'Cuesta Bernardo
 
27 'Arce Patricio
PERU - Đóng cửa 2016/2017
2017-09-13
thông tin chi tiết
 
0
1
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
4 'Ascues Carlos
 
60 'Zuniga Ysrael
 
84 'Ascues Carlos
Peru - khai mạc 2016/2017
2017-06-11
thông tin chi tiết
 
0
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
59 'Herrera Emanuel
PERU - Đóng cửa 2015/2016
2016-08-03
thông tin chi tiết
 
0
1
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
22 'Bazan Jorge
 
60 'Pando Andy
 
67 'Pachate Jonathan
Peru - Chơi cuối cùng 2015/2016
2016-04-27
thông tin chi tiết
 
0
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
55 'Arce Patricio
 
82 'Sanchez Alexander
PERU - Đóng cửa 2014/2015
2015-11-04
thông tin chi tiết
 
0
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
47 'Uribe Eduardo
Peru - Mở đầu 2014/2015
2015-08-01
thông tin chi tiết
 
1
1
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
24 'Fernandez Omar
 
44 'Atoche Josimar
 
78 'Burdisso Guillermo
 
86 'Zuniga Ysrael
PERU - Đóng cửa 2013/2014
2014-11-30
thông tin chi tiết
 
0
1
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
45 'Cuesta B.
 
58 'Costa G.
 
68 'Guevgeozian M.
 
69 'Landauri J.
 
71 'quina M.
 
87 'Guevgeozian M.
Peru - Mở đầu 2013/2014
2014-08-30
thông tin chi tiết
 
1
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
42 'Quina M.
 
75 'Costa G.
PERU - Phân khu 1 2012/2013
2013-11-10
thông tin chi tiết
 
0
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
70 'Vigli G.
 
89 'Frannt B.
PERU - Phân khu 1 2012/2013
2013-09-22
thông tin chi tiết
 
0
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
70 'Guevgeozian M.
 
75 'Trujillo L.
PERU - Phân khu 1 2012/2013
2013-06-03
thông tin chi tiết
 
0
1
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
3 'Albarracin P.
 
54 'Bazan J.
PERU - Phân khu 1 2012/2013
2013-02-24
thông tin chi tiết
 
0
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
56 'Reyna Y.
 
80 'Reyna Y.
Peru - Phân khu 1 2011/2012
2012-11-25
thông tin chi tiết
 
0
1
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
39 'Cuesta B.
 
65 'Canova J.
 
90 'Cuesta B.
Peru - Phân khu 1 2011/2012
2012-11-07
thông tin chi tiết
 
0
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
81 'Ojeda A.
 
90 'Jayo J.
 
90 'Alva P.
Peru - Phân khu 1 2011/2012
2012-07-07
thông tin chi tiết
 
0
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
53 'Garcia
Peru - Phân khu 1 2011/2012
2012-04-01
thông tin chi tiết
 
0
1
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
31 'Canovas
 
69 'di cosmo
 
73 'Carboni
 
88 'Beltran
Peru - Division 1 2010/2011
2011-11-27
thông tin chi tiết
 
1
2
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
22 'Ovelar
 
Khối 28 'Meza
 
36 'Ramos
 
55 'Ovelar
 
66 'Arizmendi
 
71 'Castro
 
81 'Fleitas
 
84 'Aubert
Peru - Division 1 2010/2011
2011-05-18
thông tin chi tiết
 
0
1
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
29 'Ovelar
 
65 'Viza
Peru - Phân khu 1 2009/2010
2010-07-04
thông tin chi tiết
 
0
1
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
30 'Quinteros
 
78 'Fernandez
 
90 'Valdez
Peru - Phân khu 1 2009/2010
2010/03/28
thông tin chi tiết
 
1
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
29 'Gonzales
 
Khối 49 '
 
56 'Aubert
 
62 'Zambrano
 
73 'Romero
 
75 'Đức
 
76 'Vilchez
 
84 'Solis
PERU - Phân khu 1 2008/2009
2009-06-27
thông tin chi tiết
 
0
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
34 'aparicio
 
62 'Zuniga
 
86 'Romero
PERU - Phân khu 1 2008/2009
2009-03-08
thông tin chi tiết
 
0
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
67 'Sanchez
 
81 'Fleitas
Peru - Đóng cửa 2007/2008
2008-11-02
thông tin chi tiết
 
0
1
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
20 'Carassa
Peru - Đóng cửa 2007/2008
2008-08-10
thông tin chi tiết
 
0
1
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
10 'Paez
 
48 'Ibarra
 
89 'La Rosa
Peru - Mở đầu 2007/2008
2008-05-14
thông tin chi tiết
 
1
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
42 'Bologna
 
Thị trường 90 '
Peru - Mở đầu 2007/2008
2008-03-05
thông tin chi tiết
 
0
0
kết quả nửa thời gian
Nếu hành động
Peru - Đóng cửa 2006/2007
2007-12-09
thông tin chi tiết
 
0
1
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
43 'Zuniga
 
52 'Saritama
 
62 'Hernandez
Peru - Đóng cửa 2006/2007
2007-09-23
thông tin chi tiết
 
0
0
kết quả nửa thời gian
Nếu hành động
Peru - Mở đầu 2006/2007
2007-04-14
thông tin chi tiết
 
1
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
13 'Zuniga
 
18 'Legario
 
45 'Oviedo
 
48 'Viza
 
85 'Zegarra
Peru - Mở đầu 2006/2007
2007-02-1
thông tin chi tiết
 
0
2
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
9 'Zuniga
 
26 'Ovedo
 
45 'Zuniga
 
57 'Silva
Peru - Clausura 2005/2
2006-10-2
thông tin chi tiết
 
0
1
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
12 'Silva
Peru - Clausura 2005/2
2006-07-3
thông tin chi tiết
 
1
1
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
7 'Saenz
 
23 'Viza
 
49 'ước tính
 
75 'salars
 
90 'soto
 
90 'Vicente
 
90 'Martel
 
90 'Moran
Peru - Perca -2005/2
2006-06-1
thông tin chi tiết
 
1
1
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
28 'lobaton
 
45 'Corrales
 
58 'Pinto
 
74 'Garrafa
Peru - Perca -2005/2
2006-04-0
thông tin chi tiết
 
1
1
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
12 'Aguirre
 
34 'Villanueva
 
49 'Legary
 
80 'Olcese
 
90'akiki
Peru - Clausura 2004/2
2005-12-1
thông tin chi tiết
 
0
1
kết quả nửa thời gian
Nếu hành động
Peru - Clausura 2004/2
2005-10-2
thông tin chi tiết
 
0
1
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
24 'Serrano
 
39 'Phòng khách
 
90 'Huertas
Hiển thị tất cả các trận đấu
Sự thật kết hợp sumary
47
Tất cả các trận đấu của đội
17
Alianza năm chiến thắng
16
FBC Melgar thắng
14
Vẽ các trận đấu
36%
30%
34%
 
Alianza năm chiến thắng
 
Vẽ các trận đấu
 
FBC Melgar thắng
Quảng cáo

10 trận đấu cuối cùng

Alianza Lima team logo
Alianza Lima
Peru - Liga 1 Clausura 2021/2022
2022-09-1
thông tin chi tiết
 
1
1
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
26 'Barcos Hernan
 
34 'Leyes Gabriel
 
86 'Cotrina Jose
 
90 'Valenzuela Oswaldo
 
90 'Fajardo John
 
90 'Barcos Hernan
Peru - Liga 1 Clausura 2021/2022
2022-09-1
thông tin chi tiết
 
0
0
kết quả nửa thời gian
Nếu hành động
Peru - Liga 1 Clausura 2021/2022
2022-09-0
thông tin chi tiết
 
0
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
54 'Rugel Leonardo
 
80 'Succar Alexander
 
80 'Succar Alexander
Peru - Liga 1 Clausura 2021/2022
2022-08-2
thông tin chi tiết
 
0
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
52 'Barcos Hernan
 
90 'Millan Donald
Peru - Liga 1 Clausura 2021/2022
2022-08-2
thông tin chi tiết
 
0
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
85 'Aguirre Wilmer
Peru - Liga 1 Clausura 2021/2022
2022-07-3
thông tin chi tiết
 
0
0
kết quả nửa thời gian
Nếu hành động
Peru - Liga 1 Clausura 2021/2022
2022-07-2
thông tin chi tiết
 
0
1
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
45 'Damian Lavandeira Pablo
Peru - Liga 1 Clausura 2021/2022
2022-07-2
thông tin chi tiết
 
0
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
58 'Rodriguez Arley
Peru - Liga 1 Clausura 2021/2022
2022-07-1
thông tin chi tiết
 
0
2
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
16 'Benavente Christian
 
39 'Damian Lavandeira Pablo
 
55 'Guvgeozian Mauro
 
61 'Benavente Christian
 
87 'Barcos Hernan
Peru - Liga 1 Clausura 2021/2022
2022-07-1
thông tin chi tiết
 
2
1
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
9 'Cristian Benavent
 
35 'Marquez Fernando Andres
 
43 'Damian Lavandeira Pablo
Hình thức nhóm
W
W
W
W
D
W
D
L
D
W
FBC Melgar team logo
FBC Melgar
Peru - Liga 1 Clausura 2021/2022
2022-09-1
thông tin chi tiết
 
1
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
45 'Ramos Elias
 
89 'Iberico Luis
 
90 'Sandoval Kevin
 
90 'Ezekiel Carando Danilo
Peru - Liga 1 Clausura 2021/2022
2022-09-1
thông tin chi tiết
 
1
2
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
18 'Iberico Luis
 
25 'Vidaes Johnny
 
42 'Perez Garcia Matias
 
61 'Cuesta Bernardo
 
69 'Coleues Alexis
 
79 'Archimbaud Jean
 
88 'Perez Guides Martin
 
90 'Perez Guides Martin
Nam Mỹ (Conmebol) - Copa Sudamericana 2021/2022
2022-09-0
thông tin chi tiết
 
1
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
28 'Diaz Lautaro
 
30 'Orzan Horacio
 
30 'Angilu Marco
 
53 'Diaz Lautaro
 
58 'Quevedo Kevin
 
80 'Gaibor Fernando
 
83 'Deneumostier Alec
 
88 'Geovanny Segovia Luis
Nam Mỹ (Conmebol) - Copa Sudamericana 2021/2022
2022-08-3
thông tin chi tiết
 
0
1
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
29 'Schunke Richard
 
67 'Faravelli Lorenzo
 
69 'Diaz Lautaro
Peru - Liga 1 Clausura 2021/2022
2022-08-2
thông tin chi tiết
 
0
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
50 'Archimbaud Jean
 
53 'Perez Guides Martin
 
90 'Rodriguez Joshua
Peru - Liga 1 Clausura 2021/2022
2022-08-2
thông tin chi tiết
 
0
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
88 'Iberico Luis
 
90 'Vargas Josimar
Peru - Liga 1 Clausura 2021/2022
2022-08-1
thông tin chi tiết
 
1
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
11 'D'Rarrigo Jhamir
 
48 'Cuesta Bernardo
 
53 'Nữ hoàng Paolo
 
89 'Cuesta Bernardo
Nam Mỹ (Conmebol) - Copa Sudamericana 2021/2022
2022-08-11
thông tin chi tiết
 
0
0
kết quả nửa thời gian
3
1
Kết quả hình phạt
Đội chủ nhà
Đội khách
 
55 'Reyna Paolo
 
74 'Gabriel
 
90 'de Pena Carlos
 
121 'Cabrera Kenji
 
123 'Cuesta Bernardo
 
124 'Iberico Luis
 
124 'Henrique Pedro
Nam Mỹ (Conmebol) - Copa Sudamericana 2021/2022
2022-08-04
thông tin chi tiết
 
0
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
30 'Zurawski Alexandre
 
41 'Bustos Fabricio
 
58 'Cuesta Bernardo
 
64 'Zurawski Alexandre
 
90 'Deneumostier Alec
Peru - Liga 1 Clausura 2021/2022
2022-07-29
thông tin chi tiết
 
0
0
kết quả nửa thời gian
Đội chủ nhà
Đội khách
 
53 'Iberico Luis
Hình thức nhóm
W
D
D
W
W
W
L
L
W
D
Quảng cáo

Sự thật thống kê của 10 trận đấu cuối cùng

Alianza Lima team logo
Alianza Lima
6
Số lượng ALIANZA LIMA chiến thắng
3
Số lượng rút thăm Alianza Lima
1
Số lượng Alianza Lima thua
1.1
Mục tiêu ghi điểm trung bình cho mỗi trận đấu
0,6
Mục tiêu trung bình bị thủng lưới mỗi trận đấu
70%
Cơ hội ghi bàn thắng trận tiếp theo
50%
Cơ hội để thủng lưới trận đấu tiếp theo
5
Số lượng các trận đấu sạch
3
Không ghi điểm trận đấu
3
Trận đấu trên 2,5 bàn thắng trong
7
Trận đấu dưới 2,5 bàn trong
0 phút.
Thời gian không có mục tiêu ghi bàn
56 phút.
Thời gian không bị thừa nhận mục tiêu
FBC Melgar team logo
FBC Melgar
5
Số lượng chiến thắng của FBC Melgar
3
Số lượng trận hòa FBC Melgar
2
Số lượng FBC Melgar thua
1.6
Mục tiêu ghi điểm trung bình cho mỗi trận đấu
1.2
Mục tiêu trung bình bị thủng lưới mỗi trận đấu
60%
Cơ hội ghi bàn thắng trận tiếp theo
60%
Cơ hội để thủng lưới trận đấu tiếp theo
4
Số lượng các trận đấu sạch
4
Không ghi điểm trận đấu
6
Trận đấu trên 2,5 bàn thắng trong
4
Trận đấu dưới 2,5 bàn trong
1 phút.
Thời gian không có mục tiêu ghi bàn
0 phút.
Thời gian không bị thừa nhận mục tiêu

Bảng xếp hạng đội

Alianza Lima team logo
FBC Melgar team logo
Bảng xếp hạng đội
Peru - Liga 1 Clausura 2021/2022
TỔNG THỂ
XA
TRANG CHỦ
P
w
d
l
S
-
c
w
d
l
S
-
c
w
d
l
S
-
c
g
#
m
Tên
25
7
4
0
22
-
10
12
4
2
0
11
-
4
3
2
0
11
-
6
24
7
3
2
20
-
12
số 8
2
3
1
7
-
7
5
0
1
13
-
5
23
7
2
3
17
-
6
11
3
1
2
số 8
-
3
4
1
1
9
-
3
22
7
1
1
18
-
7
11
2
1
0
5
-
2
5
0
1
13
-
5
21
6
3
1
11
-
6
5
3
2
0
6
-
3
3
1
1
5
-
3
19
5
4
3
14
-
12
2
2
1
3
4
-
7
3
3
0
10
-
5
19
6
1
3
13
-
11
2
2
1
2
3
-
6
4
0
1
10
-
5
17
5
2
5
19
-
12
7
0
1
5
3
-
10
5
1
0
16
-
2
17
5
2
5
17
-
17
0
0
2
3
6
-
12
5
0
2
11
-
5
16
5
1
5
13
-
12
1
1
0
5
2
-
số 8
4
1
0
11
-
4
16
4
4
4
14
-
14
0
1
2
3
số 8
-
10
3
2
1
6
-
4
15
4
3
4
19
-
13
6
1
0
4
5
-
số 8
3
3
0
14
-
5
14
4
2
5
15
-
17
-2
1
1
4
6
-
12
3
1
1
9
-
5
13
11
10
2
4
5
9
-
18
-9
1
2
3
6
-
12
1
2
2
3
-
6
9
1
6
4
số 8
-
13
-5
0
4
3
4
-
9
1
2
1
4
-
4
số 8
2
2
6
số 8
-
18
-10
0
0
4
2
-
12
2
2
2
6
-
6
7
1
4
7
13
-
22
-9
0
2
4
số 8
-
16
1
2
3
5
-
6
4
1
1
số 8
9
-
21
-12
0
0
5
3
-
12
1
1
3
6
-
9
4
1
1
9
11
-
29
-18
0
0
6
5
-
15
1
1
3
6
-
14
+
Truyền thuyết
Các từ viết tắt
#
Chức vụ
m
Số lượng trận đấu
w
Số lượng chiến thắng
d
Số lượng rút thăm
l
Số lượng mất
S
ghi bàn
c
Mục tiêu thừa nhận
P
điểm
g
mục tiêu khác biệt
Được đánh dấu hàng
1
Championship Playoff
Quảng cáo

Thống kê cho 10 trận đấu cuối cùng

Alianza Lima team logo
Alianza Lima
 
Sự thật trận đấu chung
1 x 2
Alianza Lima
60%
vẽ tranh
30%
phản đối
10%
Giờ nghỉ giải lao 1 x 2
Alianza Lima
30%
vẽ tranh
70%
phản đối
0%
Nửa sau 1 x 2
Alianza Lima
30%
vẽ tranh
60%
phản đối
10%
 
Vượt quá/dưới các mục tiêu trong các trận đấu
Trên/dưới 1.5 cho tất cả các mục tiêu trong các trận đấu
kết thúc
50%
Dưới
50%
Chỉ trên/dưới 1,5 bàn cho Alianza Lima
kết thúc
30%
Dưới
70%
Trên/dưới 2.5 cho tất cả các mục tiêu trong các trận đấu
kết thúc
30%
Dưới
70%
Chỉ trên/dưới 2,5 bàn thắng cho Alianza Lima
kết thúc
10%
Dưới
90%
Trên/dưới 3,5 cho tất cả các mục tiêu trong các trận đấu
kết thúc
10%
Dưới
90%
Chỉ trên/dưới 3,5 bàn thắng cho Alianza Lima
kết thúc
0%
Dưới
100%
 
Đặc điểm mục tiêu chung
Các ban nhạc mục tiêu
0-1
50%
2-3
40%
4+
10%
Đội để ghi bàn
cả hai
40%
chỉ một
40%
cũng không
20%
Mục tiêu kỳ lạ/thậm chí trong các trận đấu
số lẻ
50%
thậm chí
50%
 
Mục tiêu trong vài phút giữa
Tất cả các mục tiêu trong các trận đấu
0-15 phút.
6%
16-30 phút.
12%
31-45 phút.
29%
46-60 phút.
24%
61-75 phút.
0%
76-90 phút.
29%
Chỉ những mục tiêu của Alianza Lima
0-15 phút.
9%
16-30 phút.
18%
31-45 phút.
27%
46-60 phút.
18%
61-75 phút.
0%
76-90 phút.
27%
 
Mục tiêu đầu tiên trong các trận đấu
Thời gian của mục tiêu đầu tiên trong các trận đấu
0-10 phút.
10%
11-20 phút.
10%
21-30 phút.
10%
31-40 phút.
0%
41-50 phút.
10%
51-60 phút.
30%
61-70 phút.
0%
71-80 phút.
0%
81-90 phút.
10%
không có mục tiêu
20%
Thời gian của mục tiêu Alianza Lima đầu tiên
0-10 phút.
10%
11-20 phút.
10%
21-30 phút.
10%
31-40 phút.
0%
41-50 phút.
10%
51-60 phút.
20%
61-70 phút.
0%
71-80 phút.
0%
81-90 phút.
10%
không có mục tiêu
30%
Mục tiêu đầu tiên trong các trận đấu
Alianza Lima
70%
phản đối
10%
không có mục tiêu
20%
 
Người chiến thắng sau khi chơi phút
Người chiến thắng sau 15 phút
Alianza Lima
10%
phản đối
0%
vẽ tranh
90%
Người chiến thắng sau 30 phút
Alianza Lima
30%
phản đối
0%
vẽ tranh
70%
Người chiến thắng sau 45 phút
Alianza Lima
30%
phản đối
0%
vẽ tranh
70%
Người chiến thắng sau 60 phút
Alianza Lima
50%
phản đối
10%
vẽ tranh
40%
Người chiến thắng sau 75 phút
Alianza Lima
50%
phản đối
10%
vẽ tranh
40%
Người chiến thắng sau 90 phút
Alianza Lima
60%
phản đối
10%
vẽ tranh
30%
 
Mục tiêu khác biệt
Sự khác biệt về mục tiêu trong trận đấu
Mục tiêu 0-1
80%
2-3 mục tiêu
20%
Hơn 4 mục tiêu
0%
Một nửa với hầu hết các mục tiêu
nửa đầu
30%
một nửa thứ hai
40%
buộc
30%
FBC Melgar team logo
FBC Melgar
 
Sự thật trận đấu chung
1 x 2
FBC Melgar
50%
vẽ tranh
30%
phản đối
20%
Giờ nghỉ giải lao 1 x 2
FBC Melgar
20%
vẽ tranh
50%
phản đối
30%
Nửa sau 1 x 2
FBC Melgar
50%
vẽ tranh
20%
phản đối
30%
 
Vượt quá/dưới các mục tiêu trong các trận đấu
Trên/dưới 1.5 cho tất cả các mục tiêu trong các trận đấu
kết thúc
70%
Dưới
30%
Chỉ sau/dưới 1,5 bàn cho FBC Melgar chỉ
kết thúc
50%
Dưới
50%
Trên/dưới 2.5 cho tất cả các mục tiêu trong các trận đấu
kết thúc
60%
Dưới
40%
Chỉ sau/dưới 2,5 bàn cho FBC Melgar chỉ
kết thúc
20%
Dưới
80%
Trên/dưới 3,5 cho tất cả các mục tiêu trong các trận đấu
kết thúc
30%
Dưới
70%
Chỉ sau/dưới 3,5 bàn cho FBC Melgar chỉ
kết thúc
10%
Dưới
90%
 
Đặc điểm mục tiêu chung
Các ban nhạc mục tiêu
0-1
30%
2-3
40%
4+
30%
Đội để ghi bàn
cả hai
40%
chỉ một
40%
cũng không
20%
Mục tiêu kỳ lạ/thậm chí trong các trận đấu
số lẻ
40%
thậm chí
60%
 
Mục tiêu trong vài phút giữa
Tất cả các mục tiêu trong các trận đấu
0-15 phút.
4%
16-30 phút.
14%
31-45 phút.
7%
46-60 phút.
21%
61-75 phút.
14%
76-90 phút.
39%
Chỉ mục tiêu của FBC Melgar
0-15 phút.
0%
16-30 phút.
13%
31-45 phút.
6%
46-60 phút.
31%
61-75 phút.
6%
76-90 phút.
44%
 
Mục tiêu đầu tiên trong các trận đấu
Thời gian của mục tiêu đầu tiên trong các trận đấu
0-10 phút.
0%
11-20 phút.
20%
21-30 phút.
20%
31-40 phút.
0%
41-50 phút.
20%
51-60 phút.
10%
61-70 phút.
0%
71-80 phút.
0%
81-90 phút.
10%
không có mục tiêu
20%
Thời gian của mục tiêu FBC Melgar đầu tiên
0-10 phút.
0%
11-20 phút.
10%
21-30 phút.
0%
31-40 phút.
0%
41-50 phút.
30%
51-60 phút.
10%
61-70 phút.
0%
71-80 phút.
0%
81-90 phút.
10%
không có mục tiêu
40%
Mục tiêu đầu tiên trong các trận đấu
FBC Melgar
50%
phản đối
30%
không có mục tiêu
20%
 
Người chiến thắng sau khi chơi phút
Người chiến thắng sau 15 phút
FBC Melgar
0%
phản đối
10%
vẽ tranh
90%
Người chiến thắng sau 30 phút
FBC Melgar
10%
phản đối
30%
vẽ tranh
60%
Người chiến thắng sau 45 phút
FBC Melgar
20%
phản đối
30%
vẽ tranh
50%
Người chiến thắng sau 60 phút
FBC Melgar
50%
phản đối
20%
vẽ tranh
30%
Người chiến thắng sau 75 phút
FBC Melgar
50%
phản đối
20%
vẽ tranh
30%
Người chiến thắng sau 90 phút
FBC Melgar
50%
phản đối
20%
vẽ tranh
30%
 
Mục tiêu khác biệt
Sự khác biệt về mục tiêu trong trận đấu
Mục tiêu 0-1
50%
2-3 mục tiêu
40%
Hơn 4 mục tiêu
10%
Một nửa với hầu hết các mục tiêu
nửa đầu
50%
một nửa thứ hai
20%
buộc
30%